Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Krajobraz Warszawski

Increase Zwykły Decrease
 • Krajobraz Warszawski nr 138, grudzień 2012

  Krajobraz Warszawski czyli o warszawskich węzłach przesiadkowych

  • Mieczysław Reksnis: O warszawskich węzłach przesiadkowych
  • Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych w Warszawie
  • Najważniejsze węzły przesiadkowe w Warszawie
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 137, grudzień 2012

  Krajobraz Warszawski czyli o strategii rozwoju ruchu pieszego w Warszawie

  • Marek Mikos: O strategii rozwoju ruchu pieszego w Warszawie
  • O strategii ruchu pieszego mówi jej współautor – dr inż. Andrzej Brzeziński
  • Strategia rozwoju systemu transportu pieszego
  • Dorota Rudawa: Standardy projektowania elementów zagospodarowania terenu przestrzeni publicznych w Warszawie
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 136, grudzień 2012

  Krajobraz Warszawski czyli o wystawie zdjęć Henry'ego N. Cobba: 1947 / barwy ruin

  • Jacek Wojciechowicz: O wystawie zdjęć Henry'ego N. Cobba: 1947 / barwy ruin
  • Wystawa zdjęć Henry'ego N. Cobba „1947 / barwy ruin”
  • Kilka słów od autora zdjęć
  • Henry Nicols Cobb
  • Henry N. Cobb w Warszawie 1947
  • Doświadczenie, które mnie przeobraziło – zapis spotkania z Henrym Cobbem
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 135, grudzień 2012

  Krajobraz Warszawski czyli o Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

  • Marek Mikos: O Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  • Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opiniowane przez komisje urbanistyczne w poszczególnych kadencjach
  • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wiejskiej na posiedzeniu MKUA
  • Andrzej M. Chołdzyński: Warszawski "bank ziemi"
  • Aleksander Chylak: Stolica "da się lubić"
  • Lech Kłosiewicz: Nie mylić wolności z dowolnością
  • Magdalena Staniszkis: Rozwój, a nie tylko wzrost
  • Wojciech Suchorzewski: „Widok z drogi” i „widok na drogę”
  • Marek Szeniawski: Więcej zieleni niż przysłowiowe dwa ozdobne drzewa w donicy
  • Jolanta Urbanowska: „Stwarzanie koncepcji jasnego porządku, ładu i kolejności poczynań”
  • Jakub Wacławek: Obowiązują nas standardy konsultacji społecznych
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 134, grudzień 2012

  Krajobraz Warszawski czyli o murze arkadowym przed Domem Artysty Plastyka na Mazowieckiej

  • Karol Guttmejer: O murze arkadowym przed Domem Artysty Plastyka na Mazowieckiej
  • Maciej Czyński: Mur arkadowy przed Domem Artysty Plastyka OW ZPAP. Badania i konserwacja cennego reliktu dawnej zabudowy ulicy Mazowieckiej
  • Projekt ROCARE
  • Henryk Marconi - architekt Gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 133, listopad 2012

   

  Krajobraz Warszawski czyli o modernistycznej architekturze Warszawy lat 30. i 60.

  • Karol Guttmejer: Architektura modernistyczna Warszawy lat 30. i 60. Refleksje barokisty
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 132, wrzesień 2012

  Krajobraz Warszawski czyli o przedwojennych warszawskich szkołach

  • Karol Guttmejer: O przedwojennych warszawskich szkołach
  • Joanna Giżejewska: Inwestycje szkolne w latach 1934-1939 - miejskie szkoły publiczne
  • Szkoły powszechne w Warszawie w latach 1934-1939
  • Katalog szkół dotychczas opracowanych
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 131, marzec 2012

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie Europan 11

  • Tomasz Zemła: O konkursie Europan 11
  • Międzynarodowy konkurs Europan 11. Edycja polska
  • Trzy poziomy projektu. O swoim projekcie mówią członkowie zwycięskiego zespołu – Barbara Skrzypczyk, Marcin Skrzypczyk, Katarzyna Chabanne

   

  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 130, kwiecień 2012

  Krajobraz Warszawski czyli o miejskiej polityce rowerowej

  • Mieczysław Reksnis: O miejskiej polityce rowerowej
  • Drogi rowerowe
  • Parkingi rowerowe
  • System B + R
  • System Roweru Publicznego
  • Mapa lokalizacji wypożyczalni SRP z oznaczeniem zasięgu monitoringu miejskiego 
  • Konkurs na projekt koncepcyjny miejskiego parkingu rowerowego dla Warszawy
  • Rozświetlona kostka z czarnym napisem WAWA. O swojej pracy mówią członkowie zwycięskiego zespołu - Małgorzata Biernacka i Marcin Klich
  • Konkurs na projekt koncepcyjny miejskiego parkingu rowerowego dla Warszawy
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 129, luty 2012

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na ekspozycję Muzeum Historii Polski

  • Robert Kostro: O konkursie na ekspozycję Muzeum Historii Polski
  • Międzynarodowy konkurs na koncepcję plastyczno-przestrzenną ekspozycji stałej Muzeum Historii Polski w Warszawie
  • Jak najlepiej wytłumaczyć skomplikowaną i fascynującą historię Polski? O swoim projekcie mówią członkowie zwycięskiego zespołu - Platige i WWAA

   

  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 128, grudzień 2011

  Krajobraz Warszawski czyli o Forcie Włochy

  • Ewa Nekanda-Trepka: O Forcie Włochy
  • Antoni Oleksicki: Fort V Włochy
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 127, grudzień 2011

  Krajobraz Warszawski czyli o barwach starej Warszawy

  • O barwach starej Warszawy
  • Urszula Zielińska-Meissner: Barwy starej Warszawy
  • Dekoracje malarskie i sgraffita na Starym i Nowym Mieście w Warszawie

   

  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 126, grudzień 2011

  Krajobraz Warszawski czyli o ocenie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym

  • Marek Mikos: O ocenie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
  • Planować na podstawie rzetelnych danych. O ocenie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mówi Jolanta Latała, zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
  • Analiza wydanych decyzji administracyjnych w odniesieniu do przyjętych w studium stref funkcjonalnych
  • Analiza wydanych decyzji administracyjnych w odniesieniu do prowadzonych procedur planistycznych oraz uchwalonych mpzp
  • Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu
  • Analiza postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Analiza wydanych decyzji administracyjnych dotyczących kluczowych elementów struktury urbanistycznej miasta
  • Ocena aktualności studium w zakresie rozwoju systemu transportowego, zaopatrzenia w gaz, energii elektrycznej i ciepła oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 125, listopad 2011

  Krajobraz Warszawski czyli o miejskich igraszkach

  • Marek Mikos: O miejskich igraszkach
  • Multimedialny Park Fontann
  • Park Nad Balatonem
  • Plac zabaw na Olkówku
  • Teren sportowo-rekreacyjny Hasanka
  • Plac zabaw przy ulicy Obrońców Tobruku
  • Plac zabaw przy ulicy Ksawerów/Broniwoja
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 124, październik 2011

  Krajobraz Warszawski czyli o Archiwum Biura Odbudowy Stolicy

  • Ryszard Wojtkowski: O Archiwum Biura Odbudowy Stolicy
  • Małgorzata Sikorska: Archiwum Biura Odbudowy Stolicy na liście UNESCO "Pamięć Świata"
  • Paweł E. Weszpiński: Opracowania kartograficzne BOS w zbiorach Archiwum Państwowego m.st. Warszawy
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 123, listopad 2011

  Krajobraz Warszawski czyli o iluminacji Pomnika Historii

  • Tomasz Gamdzyk: O iluminacji Pomnika Historii
  • Pomnik Historii. Koncepcja iluminacji
  • Obszar północny Pomnika Historii
  • Obszar południowy Pomnika Historii
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 122, październik 2011

  Krajobraz Warszawski czyli o architekturze Stefana Kuryłowicza

  • Jacek Wojciechowicz: O architekturze Stefana Kuryłowicza
  • Grzegorz Stiasny: Warszawa kształtowana przez architekturę Stefana Kuryłowicza
   • Projekty zrealizowane
   • Projekty w budowie
  • Który projekt Stefana Kuryłowicza ceni pan/pani najbardziej?
   • Andrzej Bulanda: Siedziba główna Polskich Linii Lotniczych LOT - bez nadmuchanej filozofii
   • Andrzej M. Chołdzyński: Biurowiec Wolf Nullo - dialog z otoczeniem
   • Magdalena Staniszkis: Siedziba główna Polskich Linii Lotniczych LOT - materialność i ulotność
   • Bolesław Stelmach: Biurowiec Focus - lapidarna, elegancka forma domu
   • Jakub Wacławek: Biurowiec Wolf Nullo - dbałość o autorski detal
   • Andrzej Wyszyński: Eko Park - pozytywne emocje
  • Wyniki ankiety wśród członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 121, październik 2011

  Krajobraz Warszawski czyli o nowych terenach zieleni

  • Marek Mikos: O nowych terenach zieleni
  • Modernizacja placu Grzybowskiego
  • Zagospodarowanie pasa rodzielającego między jezdniami ulicy Emilii Plater
  • Park Hassów
  • Zieleniec przy ulicy Zaczarowanej Dorożki
  • Skwer Starszych Panów
  • Otoczenie Dworca Wschodniego
  • Rondo Waszyngtona
  • Skwer Zamoyskiego
  • Rewitalizacja placu Szembeka
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 120, wrzesień 2011

  Krajobraz Warszawski czyli o dawnej gorzelni drożdżowej w Henrykowie

  • Karol Guttmejer: O dawnej gorzelni drożdżowej w Henrykowie
  • Henryków - dawna gorzelnia drożdżowa w dzielnicy Białołęka, unikatowy zabytek przemysłu w Warszawie

   

  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 119, wrzesień 2011

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na koncepcję modernizacji Ogrodu Krasińskich

  • Wojciech Bartelski: O konkursie na koncepcję modernizacji Ogrodu Krasińskich
  • Historia Ogrodu Krasińskich
  • Chcemy maksymalnie nawiązać do przeszłości. O wynikach konkursu mówi Anna Stasiewicz, zastępca dyrektora ds. inwestycyjno-technicznych Zarządu Terenów Publicznych
  • Park z aneksami. O swoim projekcie mówi zwyciężczyni konkursu arch. kraj. Barbara Kraus-Galińska
  • Konkurs na koncepcję modernizacji-waloryzacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie
  Zobacz