Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Krajobraz Warszawski

Increase Zwykły Decrease
 • Krajobraz Warszawski nr 78, grudzień 2005

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na projekt Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

  • Michał Borowski: O konkursie na Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
  • Konkurs na projekt obiektu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
  • A jednak się kręci. O Centrum Nauki Kopernik mówi Robert Firmhofer, pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. realizacji projektu Centrum Nauki Kopernik
  • O swoim projekcie mówią członkowie zwycięskiego zespołu Magdalena Gilner i Jan Kubec
  • Uwagi generalne sądu konkursowego do prac konkursowych. Opinie o pracach
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 77, grudzień 2005

  Krajobraz Warszawski czyli o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy

  • Michał Borowski: O studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy
  • Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - skrót i uzasadnienie ustaleń
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 76, grudzień 2005

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na koncepcję Trasy Mostu Północnego

  • Witold Chodakiewicz: O konkursie na koncepcję Trasy Mostu Północnego
  • Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Trasy Mostu Północnego
  • Bez drogich eksperymentów. O konkursie na projekt mostu Północnego mówią Jerzy Kaczmarek - kierownik zamawiającego i Janusz Rymsza - kierownik Zakładu Mostów w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
  • Praktycznie i elegancko. Rozmowa z mgr. inż. Witoldem Doboszyńskim - kierownikiem Pracowni Mostowej Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów sp. z o.o. Transprojekt-Warszawa
  • Warszawski układ drogowo-uliczny
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 75, listopad 2005

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na upamiętnienie wizyty Jana Pawła II w 1979 roku

  • Lech Kaczyński: O konkursie na upamiętnienie wizyty Jana Pawła II w 1979 roku
  • Konkurs urbanistyczno-plastyczny na koncepcję upamiętnienia obecności Ojca Świętego Jana Pawła II ze szczególnym uwzględnieniem mszy św. Zesłania Ducha Świętego w 1979 roku na tle zagospodarowania placu Piłsudskiego 
  • O konkursie mówi Naczelny Architekt Miasta Michał Borowski
  • O swoim projekcie mówi członek zwycięskiego zespołu arch. Andrzej Kaliszewski
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 74, wrzesień 2005

  Krajobraz Warszawski czyli o pasażu Wiecha i praskim domu kultury

  • Michał Borowski: O pasażu Wiecha i praskim domu kultury
  • Konkurs na koncepcję rewitalizacji otoczenia obiektów Wars, Sawa i Junior w Warszawie
  • Niekomercyjna, atrakcyjna, ogólnodostępna przestrzeń publiczna. O projekcie rewitalizacji pasażu Wiecha mówi Jarosław Kaniewski, pełnomocnik ds. rozwoju DTC RE
  • Salon nie może być ciasny. O zwycięskim projekcie mówią autorzy - arch. Dariusz Hyc i arch. Henryk Łaguna
  • Konkurs na koncepcję przebudowy placu Weteranów 1863 roku z budową domu kultury i sali widowiskowej
  • Praski klimat
  • Belweder dla Starego Miasta? O koncepcji przebudowy placu Weteranów 1863 roku mówi prof. Andrzej Kiciński
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski No. 73A, September 2005

  Krajobraz Warszawski about the Museum of the History of Polish Jews

  • Lech Kaczyński: About the Museum of the History of Polish Jews
  • International architectural competition for the Museum of the History of Polish Jews building in Warsaw
  • What does a break in a building mean? Michał Borowski, Chief City Architects speaks about the Architectural Design for the Muzeumof the History of Polish Jews
  • The magic of a place. Jerzy Halbersztadt, Project Director speaks about the Museum of the History of Polish Jews
  • What will the History of the Polish Jews be like?
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 73, wrzesień 2005

  Krajobraz Warszawski czyli o Muzeum Historii Zydów Polskich

  • Lech Kaczyński: O Muzeum Historii Żydów Polskich
  • Międzynarodowy konkurs architektoniczny na budynek Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
  • Co oznacza przerwa w budynku? O projekcie architektonicznym Muzeum Historii Żydów Polskich mówi Michał Borowski, Naczelny Architekt Miasta
  • Magia miejsca. O Muzeum Historii Żydów Polskich mówi Jerzy Halbersztadt, dyrektor projektu
  • Jakie będzie Muzeum Historii Żydów Polskich

   

  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 72, grudzień 2004

  Krajobraz Warszawski czyli o projekcie studium zagospodarowania przestrzennego Warszawy

  • Michał Borowski: O projekcie studium zagospodarowania przestrzennego Warszawy
  • Miasto przyjazne mieszkańcom
  • Zharmonizowane struktury przestrzennej poprzez ustalenie gabarytów oraz zasad zagospodarowania kwartałów i obszarów zabudowy
  • Rewaloryzacja funkcjonalno-przestrzenna przestrzeni publicznych miasta
  • Stworzenie wielofunkcyjnego, czytelnie wydzielonego w swoich granicach centrum miasta oraz środków koncentracji usług w dzielnicach
  • Zrównoważenie programu lokalizacji funkcji na obszarze miasta
  • Zagospodarowanie przyrzecza Wisły i uaktywnienie roli rzeki w strukturze środowiskowo-przestrzennej i funkcjonalnej miasta
  • Wskazanie terenów potencjalnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego
  • Maksymalne wykorzystanie terenów nieprzeznaczonych pod zabudowę na funkcje zieleni rekreacyjnej o różnych formach użytkowania
  • Rozwój terenów do amatorskiego uprawiania sportu w każdej dzielnicy
  • Rozszerzenie centrum miasta na prawobrzeżną Warszawę
  • Realizacja obwodnic miasta i śródmieścia Warszawy, uspokojenie ruchu w obszarze śródmiejskim
  • Modernizacja i rozwój komunikacji publicznej
  • Rozwój sieci dróg rowerowych
  • Wydobycie i podkreślenie walorów miasta

   

  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 71, grudzień 2004

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na zagospodarowanie ronda Dmowskiego

  • Michał Borowski: O konkursie na zagospodarowanie ronda Dmowskiego
  • Konkurs na opracowanie koncepcji rejonu skrzyżowania ul. Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi w Warszawie

  (w tytule numeru skrzyżowanie opisano błędnie jako rondo Daszyńskiego)

   

  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 70, grudzień 2004

  Krajobraz Warszawski czyli o reklamie zewnętrznej w Warszawie

  • Michał Borowski: O reklamie zewnętrznej w Warszawie
  • Tomasz Gamdzyk: W poszukiwaniu nowego ładu reklamowego
  • Porządki w reklamie
  • Zasady eksponowania reklamy zewnętrznej w Berlinie i Londynie
  • O reklamie zewnętrznej w Warszawie powiedzieli:
   • Stefan Kuryłowicz: Po prostu wyciąć!
   • Lech Kaczoń: Mamy już odpowiednie regulacje prawne
   • Marek Kwiatkowski: Upragniony ład
   • Robert Kłos: Zasłanianie prawdziwej architektury jest niedopuszczalne
   • Marcin Mroszczak: Różnorodność jest wpisana w historię miejsca
   • Grzegorz Niwiński i Jerzy Porębski: Chodzi o to, by się nie przekrzykiwać!
   • Anda Rottenberg: Świadomości estetycznej trzeba trochę pomóc
   • Grzegorz Stiasny: Nieproszony gość w mieście

   

  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 69, wrzesień 2004

  Krajobraz Warszawski czyli o warszawskiej zieleni

  • Sławomir Skrzypek: O warszawskiej zieleni
  • Program strategiczny rozwoju miejskich terenów zieleni
  • Koncepcje zagospodarowania zieleni. Projekty koncepcyjne wykonane w Pracowni Architektury Krajobrazu i Zieleni Miejskiej Biura Ochrony Środowiska (park Znicza, Zieleniec na placu 1831 roku, rondo Zgrupowania AK Radosław, park nad Balatonem, rondo ONZ, plac Na Rozdrożu, zieleniec przy ul. Mokotowskiej, zieleniec przy ul. Kruczej)
  • Zabytkowe parki Warszawy w Europejskim Programie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego (park Ujazdowski, ogród Saski, park Żeromskiego, park Skaryszewski, zieleniec Wielkopolski, park Dreszera, park Sielecki) 
  • Lasy Miasta Stołecznego Warszawy
  • Opinie mieszkańców o warszawskich parkach
  • Paweł Kuczyński: Parki i place jako miejsca spotkań
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 68, sierpień 2004

  Krajobraz Warszawski czyli co się dzieje z placem Piłsudskiego

  • Michał Borowski: Co się dzieje z placem Piłsudskiego
  • Ewa Grochowska: Konkursy na zagospodarowanie placu Piłsudskiego w Warszawie
  • Schematy rozwiązań konkursowych i opracowań związanych z rejonem placu Piłsudskiego
  • Wytyczne do odbudowy zachodniej pierzei placu Piłsudskiego
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 67, lipiec 2004

  Krajobraz Warszawski czyli o rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia

  • Michał Borowski: O rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia
  • Krakowskie Przedmieście
  • Przekształcenie Krakowskiego Przedmieścia
  • Powiedzieli o Krakowskim Przedmieściu: Andrzej Blikle, Andrzej Bulanda, Marek Kwiatkowski, Andrzej Rottermund, Magdalena Staniszkis 
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 66, grudzień 2003

  Krajobraz Warszawski czyli w poszukiwaniu utraconego centrum

  • Marek Mikos: W poszukiwaniu utraconego centrum
  • Grzegorz Buczek: Centrum Warszawy: spojrzenie subiektywne
  • Krzysztof Domaradzki: Dusza i ciało - w poszukiwaniu tożsamości
  • Mirosław Jednacz: Negatywna tymczasowość
  • Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska: Centrum Warszawy
  • Andrzej Kiciński: Centrum Warszawy po obu stronach Wisły
  • Ewa Kielak-Ciemniewska: Tylko starych ulic żal
  • Lech Kłosiewicz: Czym jest centrum Warszawy?
  • Mikołaj Kołacz: Jakie centrum miasta?
  • Maciej Nowakowski: Centrum Warszawy środowiskiem dla pieszych
  • Magdalena Staniszkis: Centrum jest tam, gdzie go nie ma
  • Piotr Szaroszyk: Centrum z widokiem na Pałac Kultury i Nauki
  • Jakub Szczęsny: Jajecznica á la varsovienne
  • Marek Szeniawski: Centrum Warszawy
  • Wytyczne programowo-przestrzenne centralnego rejonu Warszawy

   

  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 65, grudzień 2003

  Krajobraz Warszawski czyli o Muzeum Powstania Warszawskiego

  • Lech Kaczyński: O Muzeum Powstania Warszawskiego
  • Podstawowe założenia programowe i organizacyjne Muzeum Powstania Warszawskiego
  • Warunki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Powstania Warszawskiego na terenie byłej elektrowni tramwajowej w kwartale między ulicami: Przyokopową, Towarową i Grzybowską w Warszawie
  • Siedziba Muzeum Powstania Warszawskiego
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 64, grudzień 2003

  Krajobraz Warszawski czyli o studium zagospodarowania Warszawy

  • Jolanta Latała: O studium zagospodarowania Warszawy
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
  • Krzysztof Chwalibóg: Uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy
  • Andrzej Kiciński: Uwagi o problemach urbanistycznych i polityce przestrzennej Warszawy
  • Magdalena Staniszkis: Założenia polityki przestrzennej rozwoju Warszawy
  • Wojciech Suchorzewski: Uwagi dotyczące planowania przestrzennego rozwoju Warszawy i aglomeracji warszawskiej
  • Przemysław Wolski: Uwagi dotyczące rozwoju przestrzennego Warszawy
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 63, listopad 2003

  Krajobraz Warszawski czyli o moście Północnym

  • Mieczysław Reksnis: O moście Północnym
  • Warszawa w projekcie Metropolitan Areas +
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 62, listopad 2003

  Krajobraz Warszawski czyli o nowych warszawskich hotelach

  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 61; listopad 2003

  Krajobraz Warszawski czyli o Biurze Naczelnego Architekta Miasta

  • Michał Borowski: O Biurze Naczelnego Architekta Miasta
  • Rozmowa z Michałem Borowskim - naczelnym architektem miasta
  • Michał Borowski: Pomysł na miasto
  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze m. st. Warszawy sporządzone w latach 1995-2002
  • Grzegorz Buczek: Prawne aspekty planowania przestrzennego w Warszawie po zmianach ustrojowych ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji zmian ustrojowych i planistycznych
  • Rada Urbanistyczno-Architektoniczna
  Zobacz
 • Krajobraz Warszawski nr 60

  Współczesna architektura Warszawy

  Zobacz
 • previous 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last