Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Krajobraz Warszawski nr 161, grudzień 2015

Increase Zwykły Decrease
Krajobraz Warszawski nr 161, grudzień 2015
Kategoria
Pliki
Opis

Krajobraz Warszawski czyli o zmianach w studium i planach miejscowych

  • Marek Mikos: O zmianach w studium i planach miejscowych
  • Najważniejsza jest ochrona systemu przyrodniczego. O studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mówi Jolanta Latała, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
  • Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy
  • Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu