Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Wyniki konkursu - Plac 5 Rogów

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Tomasz Pniewski, 10 listopada 2016 - 12:37, Tomasz Pniewski

I nagroda – 70 tys. zł – praca nr 313001

Kacper Ludwiczak – Gdynia

Praca przedstawia propozycję wykreowania jednorodnej stylistycznie przestrzeni placu. Użycie wielkoformatowych płyt betonowych w podłodze pozwala na wyeksponowanie charakterystycznych cech architektury budynków wyznaczających ściany tego miejskiego salonu. Charakter wnętrza urbanistycznego kształtowany jest poprzez dobór lapidarnej formy posadzki i malej architektury, a także użycie zieleni wysokiej jako kluczowego elementu kompozycyjnego.


II nagroda – 50 tys. zł – praca nr 108473

Natalia Wilczak – Warszawa

Maria Ceran

Małgorzata Wiśniewska

Praca proponuje wykreowanie nowego wizerunku placu poprzez interesujące rozwiązanie jego posadzki z silną obecnością zieleni. Praca zajmuje się też powiązaniami placu z otaczającą przestrzenia. Stopień zagęszczenia użytej kostki bazaltowej z jednej strony zaznacza funkcjonujący ciąg pieszy, z drugiej wskazuje zwornik wielokierunkowej przestrzeni placu.


III nagroda – 30 tys. zł – praca nr 918273

RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa

zespół autorski:

Dorota Rudawa
Piotr Gasparski
Jan Biernawski
Patryk Zaręba
Agnieszka Gasparska


Praca przedstawia umiejętne powiązanie placu z kontekstem urbanistycznym ze szczególnym uwzględnieniem relacji z przestrzenią u zbiegu ulic Widok, Kruczej i Brackiej. Rozwiązanie proponuje sprawną warsztatowo aranżację śródmiejskiej przestrzeni.

Wyróżnienie – 15 tys. zł – praca nr 232831
Karolina Skonieczna – Oksford Wielka Brytania
Sandro Truchan
Jacek Kłak

Wyróżnienie zostało przyznane za śmiałą, choć utopijną próbę introdukcji zróżnicowanego masywu drzewostanu na placu w centrum miasta. Zaproponowane rozwiązanie ogranicza niektóre formy użytkowania niezbędne dla przestrzeni miejskich.

 

Wyróżnienie – 15 tys. zł – praca nr 135790
Zuzanna Szpocińska – Warszawa
Tomasz Marciniewicz

Wyróżnienie zostało przyznane za interesującą propozycję rozwiązania oświetlenia placu w formie systemu punktów oświetleniowych, nadwieszonych na systemie lin.€‹


Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można obejrzeć klikając w link:

https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/8mEJF8B7BnlPtKo