Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Magdalena Gan,

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

 W dniu 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496). Zarządzeniem nr 1398/2018 z 21 sierpnia 2018 r. Prezydent m. st. Warszawy postanowił, że do zakresu działania Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy należy prowadzenie spraw wynikających z ww. ustawy, dotyczących urbanistyki i architektury.

W związku z powyższym, wnioski można składać w kancelarii Biura przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (parter).

 

 

Zgodnie z art. 10 ww. ustawy, kompletne wnioski wraz z załącznikami będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m. st. Warszawy w zakładce ogłoszenia i informacje. 

 

Lokalne standardy urbanistyczne

30 sierpnia warszawscy radni przyjęli lokalne standardy urbanistyczne na terenie stolicy. To kluczowy krok w kierunku ograniczenia negatywnych skutków ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Standardy te dotyczą przede wszystkim wysokości obiektów, dostępności szkół i przedszkoli, dostępu do infrastruktury, odległości od obiektów publicznych czy zieleni, standardów parkingowych, etc. Przyjęta przez Radę Warszawy uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i jako akt prawa miejscowego będzie bezwzględnie wiążąca dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców i pomoże chronić miasto przed konsekwencjami niekontrolowanej zabudowy, nieuwzględniającej warszawskiej tożsamości i potrzeb mieszkańców.

- Chodzi o umożliwienie mieszkańcom zaspokajania codziennych potrzeb, czyli zapewnienie podstawowych usług, miejsc pracy i możliwości spędzania wolnego czasu, blisko domu. Wymaga to ukształtowania miasta zwartego, o policentrycznej strukturze z siecią centrów dzielnicowych i lokalnych - tłumaczy cel uchwalenia standardów Marlena Happach, architekt miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Uchwała w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie m.st. Warszawy znajduje się tutaj.

Z założeniami lokalnych standardów urbanistycznych oraz tym, co zmieniają w stosunku do ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących można zapoznać się w załączonej prezentacji. 

Pliki do pobrania

1. Lokalne Standardy Urbanistyczne - prezentacja
(plik: Lokalne Standardy Urbanistyczne - prezentacja.pdf, rozmiar pliku: 10.48 MB)
Pobierz