Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Klimat Warszawy

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

W 2017 roku Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie m.st. Warszawy zleciło opracowanie raportu pod tytułem: Potencjał do kształtowania warunków klimatycznych – w tym wymiany i regeneracji powietrza w Warszawie. Liderem zespołu autorskiego złożonego ze specjalistów reprezentujących różne instytucje została firma Atmoterm SA. W pracach zespołu brali także udział przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Politechniki Warszawskiej, Atmotermu Inżynierii Środowiska i Pracowni Urbanistycznej Kanon. Ich zadaniem było przeanalizowanie specyficznych cech klimatu Warszawy, warunków meteorologicznych, źródeł zanieczyszczenia i jakości powietrza.

Okładka publikacjiWyniki modelowania matematycznego oraz analiz przestrzennych zostały przedstawione na mapach. Pierwsza z nich to mapa bonitacji terenów Warszawy pod względem warunków przewietrzania, gdzie głównym kryterium klasyfikacji terenów jest prędkość wiatru na wysokości 10 m nad poziomem terenu. Druga prezentuje roczny indeks jakości powietrza, gdzie uwzględniono trzy zanieczyszczenia: pył zawieszony PM10 i PM2,5 oraz dwutlenek azotu. Wszystkie trzy mają wyznaczone poziomy dopuszczalne, które są czasami przekraczane na terenie Warszawy. Trzecia mapa – pokazująca warunki komfortu aerosanitarnego, jest efektem złożenia dwóch poprzednich, czyli jest mapą wynikową. Pokazuje ona różne kategorie terenów, m.in. te, które mimo słabego przewietrzania cechują się dobrym indeksem jakości powietrza. Przeprowadzono numeryczne analizy aerodynamiczne, których zadaniem była ocena wpływu sposobu zagospodarowania terenu (szczególnie zabudowy) na swobodny przepływ powietrza, czyli wietrzność w dwóch korytarzach wymiany i regeneracji powietrza: korytarzu mokotowskim i bemowskim.

Ważnym elementem były badania zmienności przestrzennej zanieczyszczeń powietrza na terenie Warszawy, do których wykorzystano m.in. informacje o wielkości emisji z różnych rodzajów źródeł. Przedstawiono wpływ źródeł emisji na wielkość stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Na podstawie pomiarów prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie zilustrowano zmiany jakości powietrza w Warszawie na przestrzeni lat 2000-2016 w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu oraz ozonu. Autorzy opracowania odpowiedzieli również na podstawowe pytania:

  • Czy korytarze wymiany i regeneracji powietrza pełnią rolę, którą im wiele lat temu przypisali urbaniści?
  • Czy zabudowa, która powstała na terenie korytarzy, stanowi barierę dla przewietrzania Warszawy?
  • Czy jedynym antidotum na zanieczyszczenie powietrza w mieście są „kliny napowietrzające”? I czy rzeczywiście pompowane jest nimi do centrum Warszawy czyste, świeże powietrze?

Na te i inne pytania staramy się odpowiedzieć w broszurze, która jest streszczeniem podstawowych wyników raportu pod tytułem „Potencjał do kształtowania warunków klimatycznych – w tym wymiany i regeneracji powietrza w Warszawie”. Życzymy Państwu ciekawej lektury, licząc na to, że wiele opisanych w niej zjawisk i problemów stanie się bardziej zrozumiałych oraz łatwiej je będzie wspólnie rozwiązywać.

Pliki do pobrania

1. Klimat Warszawy
(plik: klimat_broszura.pdf, rozmiar pliku: 497.03 KB)
Pobierz