Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Klimat Warszawy

Increase Zwykły Decrease
Klimat Warszawy
Kategoria
Pliki
Opis

W 2017 roku Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie m.st. Warszawy zleciło opracowanie raportu pod tytułem: Potencjał do kształtowania warunków klimatycznych – w tym wymiany i regeneracji powietrza w Warszawie. Liderem zespołu autorskiego złożonego ze specjalistów reprezentujących różne instytucje została firma Atmoterm SA. W pracach zespołu brali także udział przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Politechniki Warszawskiej, Atmotermu Inżynierii Środowiska i Pracowni Urbanistycznej Kanon. Ich zadaniem było przeanalizowanie specyficznych cech klimatu Warszawy, warunków meteorologicznych, źródeł zanieczyszczenia i jakości powietrza. Więcej...