Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Increase Zwykły Decrease
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu - Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli
Harmonogram
  • Ogłoszenie konkursu: 14.11.2014 r.
  • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do: 12.12.2014 r. do godz. 16.00
  • Składanie prac konkursowych do: 24.04.2015 r. do godz. 16.00
Kontakt

• korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: konkursy@um.warszawa.pl 
• korespondencja kierowana faksem pod nr: 22 443 24 50
• korespondencja pocztowa przesyłana na adres:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

Opis

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu - Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli. Do zadań Uczestników konkursu należeć będzie wskazanie najlepszej lokalizacji dla obiektu będącego przedmiotem konkursu w obszarze należącym do zakresu opracowania konkursowego. Dla wybranej przez siebie lokalizacji Uczestnik konkursu wykona koncepcję architektoniczną pawilonu - izby pamięci wraz z przylegającym otoczeniem. W zależności od lokalizacji elementem otoczenia mogą być: schody terenowe, komunikacja terenowa łączącą pawilon z pomnikiem i drogą na Cmentarz Powstańców oraz ulicą Wolską, uzupełnienia w zakresie zieleni, korekta nabrzeża zbiornika wodnego itp. Koncepcja powinna zawierać wszystkie elementy infrastruktury wymagane zapisami prawa. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ulegnie zmianom, które pozwolą na lokalizację pawilonu wg zwycięskiej koncepcji. Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013r. poz. 907 z późn. Zm.), zwanej dalej Ustawą oraz Regulaminu. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu (Regulaminie). Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego arch. Tomasz Pniewski Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem Konkursu: - korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: konkursy@um.warszawa.pl - korespondencja kierowana faksem pod nr: 22 443 24 50 - korespondencja pocztowa przesyłana na adres organizatora.

Nagrody

 I nagroda pieniężna w wysokości                

70 000 zł.                                           

oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.


II nagroda pieniężna  w  wysokości50 000 zł.
III nagroda pieniężna  w  wysokości30 000 zł.  oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokoścido 40 000 zł.


Zapamietaj Zapamiętaj w swoim planie wycieczki

Pliki do pobrania

1. Odpowiedzi na pytania merytoryczne 03 (ostatnie)
(plik: odpowiedzi na pytania merytoryczne 03.pdf, rozmiar pliku: 23.82 KB)
Pobierz
2. Odpowiedzi na pytania merytoryczne 02
(plik: odpowiedzi na pytania merytoryczne 02.pdf, rozmiar pliku: 24.43 KB)
Pobierz
3. Odpowiedzi na pytania merytoryczne 01
(plik: odpowiedzi na pytania merytoryczne 01.pdf, rozmiar pliku: 907.69 KB)
Pobierz
4. Regulamin konkursu
(plik: Regulamin Konkursu.pdf, rozmiar pliku: 2.31 MB)
Pobierz
5. Załącznik Nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
(plik: Załącznik 1 WNIOSEK.pdf, rozmiar pliku: 58.58 KB)
Pobierz
6. Załącznik Nr 2 - Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej
(plik: 02_Zalacznik Nr 2 - pokwitowanie.pdf, rozmiar pliku: 109.14 KB)
Pobierz
7. Załącznik Nr 3 - Karta identyfikacyjna
(plik: 03_Załącznik Nr 3 KARTA IDENTYFIKACYJNA.pdf, rozmiar pliku: 26.02 KB)
Pobierz
8. Załącznik Nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy
(plik: Zalaczniki Nr 4 Istotne postanowienia umowy.pdf, rozmiar pliku: 89.72 KB)
Pobierz
9. Załącznik A - Krajobraz Warszawski Nr 142
(plik: Zalacznik A - Krajobraz Warszawski.pdf, rozmiar pliku: 1.74 MB)
Pobierz