Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Pytania i odpowiedzi (KONKURS NA KONCEPCJĘ POMNIKA ROTMISTRZA WITOLDA...

Increase Zwykły Decrease

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienie do Pytania Nr 10. kliknij, aby zobaczyć odpowiedź

zamknij

 

Odpowiedź na pytanie nr 10, była nieścisła i mogła wprowadzić w błąd uczestników konkursu. Otóż, należy rozróżnić dwie definicje słowa „portret”, które pojawia się w Regulaminie konkursu:

W punkcie 7.3 Regulaminu konkursu (w założeniach konkursowych) mowa jest o rzeźbie figuratywnej, upamiętniającego postać rotmistrza Witolda Pileckiego lub abstrakcyjnym założeniu przestrzennym z obowiązkowym elementem rzeźby figuratywnej w postaci portretu rotmistrza Witolda Pileckiego.

W wyżej wymienionym przypadku jako portret Organizator rozumie płaskorzeźbę, wypukłorzeźbę lub pełną rzeźbę przedstawiającą portret rotmistrza.   

Natomiast w punkcie 9.3.3 Regulaminu, w wymogach dotyczących podania pracy konkursowej mowa jest o modelu gipsowym nie patynowany przedstawiający głowę z twarzą lub twarz (portret) w skali 1:1 – w odniesieniu do wielkości głowy człowieka a nie rzeźby docelowej. 

W tym przypadku jako portret Organizator konkursu rozumie głowę, w skali 1:1, przedstawioną jako formę pełnoplastyczną 3D a nie płaskorzeźbę.

Pytanie Nr 17. Czy można wykonać model głowy w skali nieco większej od naturalnej wielkości głowy człowieka ? kliknij, aby zobaczyć odpowiedź

zamknij

 

Model głowy powinien być wykonany w skali 1:1 w odniesieniu do wielkości głowy człowieka a nie rzeźby docelowej. Jednakże niewielkie przeskalowanie (powiększenie rzędu 5%) modelu głowy jest dopuszczalne.

Pytanie Nr 15. Proszę o wskazanie, które drzewa przeznaczone są do przeniesienia i przesadzenia? kliknij, aby zobaczyć odpowiedź

zamknij

 

W Załączniku Nr 7 podwójnym okręgiem oznaczono trzy drzewa możliwe do przesadzenia. Czwarte drzewo możliwe do przesadzenia, znalazło się poza obszarem mapki; znajduje się ono na wysokości środkowego drzewa (z tych wskazanych na mapce do przesadzenia) w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni.

Pytanie Nr 13. Jakie są ograniczenia wielkości modelu pomnika? Co należy zrobić w przypadku, gdy dla czytelności koncepcji konieczne jest wykonanie modelu całości założenia pomnikowego, jednakże jego wymiary są znaczne (w skali 1:10 długość przekracza 130 cm)? Czy można wykonać model w mniejszej skali lub dwie makiety, tzn. całość w mniejszej skali i fragment w 1:10? kliknij, aby zobaczyć odpowiedź

zamknij

 

Model w skali 1:10 ma przedstawiać jedynie główny element założenia kompozycji: rzeźbę lub abstrakcyjne założenie przestrzenne.
W opisywanym przypadku proszę o załączenie modelu „fragmentu” (głównego elementu kompozycji) w skal 1:10. Jeżeli Uczestnik wykona model roboczy całego założenia to może załączyć do pracy konkursowej jedynie zdjęcia tego modelu. 

Pytanie Nr 12. Proszę odpowiedź, czy model konkursowy może być wykonany w innej skali niż 1:10 W przypadku rzeźby o docelowej wys. np. 250 cm, 25 - centymetrowy model jest zbyt mały żeby pokazać jakość rzeźby. kliknij, aby zobaczyć odpowiedź

zamknij

 

Jedyną dopuszczalną skalą dla modelu przedstawiającego główny element założenia kompozycji, jest skala 1:10. Jedynie model w tej skali spełnia wymogi podania dla pracy konkursowej.
Jeżeli Uczestnik wykona model w innej skali to może jedynie załączyć do pracy konkursowej zdjęcia tego modelu.