Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Wyniki konkursu na koncepcję pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Tomasz Pniewski, 8 grudnia 2014 - 09:36, Tomasz Pniewski

W regulaminowym terminie (tj. do 28 listopada 2014 r.)  do Organizatora wpłynęły 42 prace konkursowe. Jedna praca wpłynęła po terminie i nie został dopuszczona przez Sąd konkursowy do dalszej oceny.

Po wstępnej analizie zawartości prac konkursowych, Sąd konkursowy zakwalifikował trzy prace konkursowe do grupy N, jako nie spełniające wymagań regulaminu konkursu w tym zakresie, tym samym nie dopuszczając tych prac do dalszej oceny.

 

W dniach 3, 4 grudnia 2014 r. obradował Sąd konkursowy, w składzie:

 

Przewodniczący sądu:

Marek Mikos Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Sędzia referent:

Jacek Kucaba Związek Polskich Artystów Plastyków

Krzysztof Bugla Urząd Dzielnicy Żoliborz

Ewa Janus Związek Polskich Artystów Plastyków

Dorota Optułowicz McQuaid Akademia Sztuk Pięknych – Warszawa / Rodzina

Mateusz Parys Stowarzyszenie Młodzi dla Polski

Andrzej Pilecki Rodzina

Adam Siwek Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Wojciech Wagner Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Mariola Wawrzusiak Akademia Sztuk Pięknych – Kraków

 

Sąd konkursowy po przeprowadzonej ocenie prac, zgodnie z możliwością jaką daje regulamin konkursu w zakresie zmiany puli nagród, przyznał następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda

Nagroda: I nagroda, o wartości 60 tys. zł, oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu realizacyjnego upamiętnienia.
Nazwa uczestnika: - „Morfes” s.c. Rzeźba i Architektura Wnętrz Jacek Kiciński
- Rafał Stachowicz
Miejscowość: Siemianowice Śląskie

 

Praca nagrodzona za udane wpisanie się w kontekst miejsca za pomocą czystej, geometrycznej formy i klarownej kompozycji upamiętnienia. Jednolita bryła, przełamana ekspresyjnym elementem rzeźbiarskim, posiada z jednej strony wymiar monumentalny, z drugiej zaś jest naturalnym nośnikiem przekazu informacyjnego, który dzięki starannemu opracowaniu wzmacnia siłę wyrazu całej kompozycji.

II nagroda

Nagroda: II nagroda o wartości 30 tys. zł.
Nazwa uczestnika: Agnieszka Świerzowicz - Maślaniec
Miejscowość: Kraków

 

Praca nagrodzona za śmiałą, współczesną interpretację postaci rotmistrza Pileckiego, w przekonujący sposób godzącej elementy figuratywne z abstrakcyjnymi.

II nagroda

Nagroda: II nagroda o wartości 30 tys. zł.
Nazwa uczestnika: - Stanisław Szwechowicz
- Jan Raniszewski (Pracownia Architektoniczna „3A Studio” s.c.)
Miejscowość: Gdańsk

 

Praca nagrodzona za trafne połączenie lapidarnej, tradycyjnej formy pomnika z bardzo dobrym warsztatem rzeźbiarskim. Przyjazna, bezpretensjonalna i naturalna w wyrazie postać rotmistrza w cywilnym stroju koresponduje ze spuścizną Witolda Pileckiego.

wyróżnienie

Nagroda: wyróżnienie, o wartości 10 tys. zł.
Nazwa uczestnika: Józef Murzyn
Miejscowość: Kraków

 

Praca wyróżniona za interesujące opracowanie kompozycyjne pomnika, czerpiące z tradycji rzeźby polskiej II poł. XX w.

wyróżnienie

Nagroda: wyróżnienie, o wartości 10 tys. zł.
Nazwa uczestnika: Marek Maślaniec
Miejscowość: Kraków

 

Praca wyróżniona za wysoki poziom rzeźbiarskiego opracowania postaci rotmistrza.