Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Increase Zwykły Decrease
KONKURS NA KONCEPCJĘ POMNIKA ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO
Harmonogram
  • Ogłoszenie konkursu: 19.09.2014
  • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do: 30.09.2014 do godziny 16.00.
  • Składanie prac konkursowych do: 28.11.2014r. do godziny 16.00.
Kontakt

 

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu konkursowego Tomasz Pniewski. Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem konkursu:

-        korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: pileckipomnik@um.warszawa.pl

-        korespondencja kierowana faksem pod nr: +48 22 443.24.50

-        korespondencja pocztowa przesyłana na adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego;
ul. Marszałkowska 77 / 79, 00-683 Warszawa

 

Opis

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki, określone w Regulaminie.

Autor pracy konkursowej, która otrzyma pierwszą nagrodę otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy pokonkursowej.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź podmioty występujące wspólnie, zwane również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie.

W konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadających siedzibę ‑ miejsce zamieszkania - poza  terytorium RP), którzy:

-        spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, a ponadto:

-        dysponują przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu artysty plastyka, architekta i/lub osobą, która posiada właściwe przedmiotowi konkursu doświadczenie, przez co Organizator konkursu rozumie wykonanie w przeciągu 5 lat przed ogłoszeniem konkursu; rzeźby, pomnika funkcjonującego w przestrzeni publicznej, będącego upamiętnieniem wydarzenia historycznego, ogólnie-znanej osoby lub grupy osób.

-    w razie wygrania konkursu będą dysponować osobą (osobami), które posiadają wiedzę i uprawnienia niezbędne dla sporządzenia na podstawie koncepcji konkursowej kompletnej dokumentacji projektowej (wykonując czynności opisane w art. 20 prawa budowlanego), materiałów przetargowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji

Organizatorem konkursu (Organizator) jest Miasto Stołeczne Warszawa (z siedzibą pl. Bankowy 3/5, 00‑950 Warszawa), w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

Czynności Kierownika Zamawiającego wykonuje Tomasz Zemła, Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Regulamin do pobrania ze strony internetowej Konkursu:

www.architektura.um.warszawa.pl/pileckipomnik


Regulamin w wersji elektronicznej nagranej na płytę CD-ROM może być udostępniony przez Zamawiającego tym uczestnikom, którzy złożą pisemny wniosek w tej sprawie drogą mailową, pod adres:

pileckipomnik@um.warszawa.pl

Adres, na który należy przesyłać prace konkursowe oraz wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego; ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

-        IDEA                    -              maksymalnie 45 punktów 
(Czytelność ideowa upamiętnienia, wielowartościowość i głębia przekazu)

-        FORMA              -              maksymalnie 45 punktów 
(Atrakcyjność formy plastycznej, sposób nawiązania do otoczenia, ukształtowanie przestrzeni publicznej, trwałość i odporność na eksploatację w wielkomiejskich warunkach)

-        EKONOMIA        -              maksymalnie 10 punktów 
(Umiejętność dostosowania siły wyrazu do zastosowanych środków)

Nagrody

 

Pierwsza nagroda, w wysokości 70.000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu realizacyjnego upamiętnienia.

Druga nagroda, w  wysokości  40.000 złotych.

Wyróżnienia, w łącznej wysokości 30 000 złotych.

 

 

Zapamietaj Zapamiętaj w swoim planie wycieczki
Wyniki konkursu
Poznaj wszystkie wyniki
Nagroda/Wyróżnienie Nazwa uczestnika Miejscowość
I nagroda, o wartości 60 tys. zł, oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu realizacyjnego upamiętnienia. - „Morfes” s.c. Rzeźba i Architektura Wnętrz Jacek Kiciński
- Rafał Stachowicz
Siemianowice Śląskie
II nagroda o wartości 30 tys. zł. Agnieszka Świerzowicz - Maślaniec Kraków
II nagroda o wartości 30 tys. zł. - Stanisław Szwechowicz
- Jan Raniszewski (Pracownia Architektoniczna „3A Studio” s.c.)
Gdańsk
wyróżnienie, o wartości 10 tys. zł. Józef Murzyn Kraków
wyróżnienie, o wartości 10 tys. zł. Marek Maślaniec Kraków

Pliki do pobrania

1. Regulamin konkursu
(plik: regulamin_konkursu_pomnik_pilecki.pdf, rozmiar pliku: 666.29 KB)
Pobierz
2. załącznik nr 1
(plik: Zalacznik Nr 1.pdf, rozmiar pliku: 59.48 KB)
Pobierz
3. załącznik nr 2
(plik: Zalacznik Nr 2.pdf, rozmiar pliku: 25.24 KB)
Pobierz
4. załącznik nr 3
(plik: Zalacznik Nr 3.pdf, rozmiar pliku: 25.67 KB)
Pobierz
5. załącznik nr 4
(plik: Zalacznik Nr 4.pdf, rozmiar pliku: 53.37 KB)
Pobierz
6. załącznik nr 5
(plik: Zalacznik Nr 5.zip, rozmiar pliku: 2.53 MB)
Pobierz
7. załącznik nr 6
(plik: Zalacznik Nr 6.zip, rozmiar pliku: 824.26 KB)
Pobierz
8. załącznik nr 7
(plik: Zalacznik nr 7.zip, rozmiar pliku: 875.37 KB)
Pobierz
9. załącznik nr 8
(plik: Zalacznik Nr 8.zip, rozmiar pliku: 123.19 KB)
Pobierz
10. załącznik nr 9
(plik: Zalacznik Nr 9.pdf, rozmiar pliku: 24.03 KB)
Pobierz
11. załącznik nr 10
(plik: Zalacznik Nr 10.zip, rozmiar pliku: 41.48 MB)
Pobierz