Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plan zagospodarowania m.st. Warszawy z określeniem ustaleń wiążących...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz, 9 lipca 2013 - 14:20

Plan zagospodarowania m.st. Warszawy z określeniem ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z 2001 roku


Plan zagospodarowania m.st. Warszawy z określeniem ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjęła Rada m.st. Warszawy uchwałą nr XXXVIII/492/2001 w dniu 9 lipca 2001 roku.

 

Rysunek podstawowy ustaleń wiążących gminy warszawskie przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

W poprzednim ustroju m.st. Warszawy, podzielonej na 11 odrębnych gmin prowadzących własną politykę planistyczną, ustalenia wiążące pełniły rolę dokumentu koordynującego plany miejscowe, tj. rolę podobną do dzisiejszego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Na mocy art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy Plan zagospodarowania m.st. Warszawy z określeniem ustaleń wiążących przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pełnił funkcję studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Obowiązywał do 2006 roku, kiedy to Rada m.st. Warszawy uchwałą nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r. przyjęła nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

W załącznikach prezentujemy tekst planu i ustaleń wiążących oraz rysunek podstawowy ustaleń.

 

Pliki do pobrania

1. Uchwała Rady Warszawy z 2001 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania i zatwierdzenia ustaleń wiążących gminy warszawskie
(plik: plan2001_uchwała.pdf, rozmiar pliku: 734.3 KB)
Pobierz
2. Załącznik nr 1. Plan zagospodarowania miasta stołecznego Warszawy
(plik: plan2001_zalacznik1_plan.pdf, rozmiar pliku: 19.99 MB)
Pobierz
3. Załącznik nr 2. Ustalenia wiążące gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(plik: plan2001_zalacznik2_ustalenia.pdf, rozmiar pliku: 16.56 MB)
Pobierz
4. Rysunek podstawowy ustaleń wiążących
(plik: ustalenia.jpg, rozmiar pliku: 15.04 MB)
Pobierz
5. Legenda do rysunku ustaleń
(plik: ustalenia_wiążące_legenda_wycięta.jpg, rozmiar pliku: 1.27 MB)
Pobierz