Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Obowiązujące i sporządzane miejscowe plany zagospodarowania...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Obowiązujące i sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Informacja o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na stronie

http://architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe