Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany obowiązujące - Białołęka

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

 

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Linki Organ uchwalający,
nr i data uchwały
Publikacja
w dzienniku urzędowym
Wyroki WSA i NSA oraz rozstrzygnięcia wojewody
1 M.p.z.p. osiedli Mochtyńska-Kobiałka w gminie Warszawa-Białołęka

tekst rysunek legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr XXXVII/498/97 z dnia 27.06.1997 Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 44 z dnia 18.09.1997 poz. 152  
2 M.p.z.p. "Annopol-Centrum" w gminie Warszawa-Białołęka [zob. też zmiana tego planu - poz. 26] tekst rysunek legenda mapa Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr XLVII/672/98 z dnia 29.05.1998 Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 41 z dnia 30.07.1998 poz. 135   
3 M.p.z.p. osiedli Skarbka z Gór w gminie Warszawa-Białołęka

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr XLVIII/696/98 z dnia 18.06.1998 Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 41 z dnia 30.07.1998 poz. 136   
4 M.p.z.p. osiedla "Lemiesz" w gminie Warszawa-Białołęka

tekst
rysunek
legenda
mapa 

Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr XIII/184/99 z dnia 24.09.1999 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 100 z dnia 8.11.1999 poz. 2531   
5 M.p.z.p. osiedla Berensona I w gminie Warszawa-Białołęka tekst
rysunek
legenda
mapa
Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr XII/168/99 z dnia 27.08.1999 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 107 z dnia 3.12.1999 poz. 2633   
6 M.p.z.p. terenu Nowodworów Wschodnich (cz. I)

tekst*
rysunek*
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr XVI/254/99 z dnia 22.12.1999 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 6 z dnia 18.01.2000 poz. 32 wyrok NSA sygn. akt IV SA 2274/00 z dnia 7.05.2002*** 
7 M.p.z.p. terenu Nowodworów Wschodnich (cz. II) tekst
rysunek
legenda
mapa
Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr XIX/255/99, z dnia 22.12.1999 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 6 z dnia 18.01.2000 poz. 33   
8 Zmiana uproszczonego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Henryków-Wiśniewo w gminie Warszawa-Białołęka zatwierdzonego uchwałą nr VII/85/94 Rady Gminy Warszawa-Białołęka w dniu 29 listopada 1994 r. - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Henryków-Wiśniewo

tekst*
rysunek*
legenda 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr XXI/306/2000, z dnia 7.04.2000 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 57 z dnia 1.06.2000 poz. 588 wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1795/13 z dnia 18.10.2013
9 M.p.z.p. osiedla Brzeziny - część I, w gminie Warszawa-Białołęka

tekst*
rysunek*
legenda 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr XXX/402/2000, z dnia 29.09.2000 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 136 z dnia 13.11.2000 poz. 1287   
10 M.p.z.p. osiedla "Piekiełko" w gminie Warszawa-Białołęka

tekst 
rysunek 
legenda 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr XXXIX/517/2001, z dnia 30.03.2001 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 115 z dnia 6.06.2001 poz. 1530  
11 M.p.z.p. fragmentu obszaru X-71 - część I, w gminie Warszawa-Białołęka tekst
rysunek
legenda
mapa
Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr XLII/552/2001 z dnia 25.05.2001 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 161 z dnia 4.08.2001 poz. 2371  
12 Zmiana planu uproszczonego zagospodarowania przestrzennego terenu os. Białołęka Dworska (cz. zachodnia) i Dąbrówka Grzybowska tekst
rysunek
legenda 
mapa
Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr XLVII/620/01 z dnia 26.10.2001 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 248 z dnia 20.11.2001 poz. 4967  
13 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, dla fragmentów obszarów O-51 i X-71 w gminie Warszawa-Białołęka [Lewandów]

tekst
rysunek
legenda 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr XLVII/621/2001 z dnia 26.10.2001 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 248 z dnia 20.11.2001 poz. 4968  
14 M.p.z.p. osiedla Skarbka z Gór cz. II, obejmującego dz. ew. 45/1 i 45/2 z obrębu 4-16-36, położone przy ul. Skarbka z Gór w gminie Warszawa-Białołęka tekst
rysunek
legenda 
mapa
Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr LII/683/02 z dnia 1.03.2002 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 86 z dnia 3.04.2002 poz. 1771  
15 M.p.z.p. terenu przy ul. Krokwi w gminie Warszawa-Białołęka 

tekst
rysunek
legenda 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr LIII/691/02 z dnia 22.03.2002 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 110 z dnia 27.04.2002 poz. 2409  
16 M.p.z.p. terenu przy ul. Fletniowej w gminie Warszawa-Białołęka 

tekst
rysunek
legenda 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr LVI/740/02 z dnia 28.06.2002 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 205 z dnia 03.08.2002 poz. 5062  
17 M.p.z.p. osiedla Brzeziny Ia w gminie Warszawa-Białołęka  tekst 
rysunek 
mapa
Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr LVII/770/02 z dnia 4.09.2002 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 252 z dnia 26.09.2002 poz. 6467  
18 Zmiana uproszczonego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Henryków-Wiśniewo, obejmującego teren położony w rejonie ulic Żywicznej i Sąsiedzkiej w gminie Warszawa-Białołęka 

tekst
rysunek
legenda
mapa 

Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr LVII/771/02 z dnia 4.09.2002 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 252 z dnia 26.09.2002 poz. 6468  
19 M.p.z.p. fragmentów obszarów X-71 - część II i O-50 w gminie Warszawa-Białołęka

tekst
rysunek
legenda 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr LVIII/841/02 z dnia 27.09.2002 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 267 z dnia 14.10.2002 poz. 6896  
20 M.p.z.p. terenu Winnicy Południowej w gminie Warszawa-Białołęka

tekst
rysunek
legenda 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr LVIII/842/02 z dnia 27.09.2002 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 267 z dnia 14.10.2002 poz. 6897  
21 M.p.z.p. terenu Winnicy Północnej w gminie Warszawa-Białołęka tekst
rysunek
legenda
mapa
Rada Gminy Warszawa-Białołęka, nr LVIII/843/02 z dnia 27.09.2002, uchwała sprostowana obwieszczeniem wojewody mazowieckiego z dnia 14.09.2005 r. (sprostowanie błędu) Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 267 z dnia 14.10.2002 poz. 6898 i nr 214 z dnia 21.09.2005 poz. 7024  
22 M.p.z.p. fragmentu osiedla Brzeziny przy ul. Juranda ze Spychowa

tekst (doc) 
tekst (pdf) 
rysunek 
legenda 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XIII/170/2003 z dnia 12.06.2003 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 193 z dnia 18.07.2003 poz. 4914  
23 M.p.z.p. osiedla Brzeziny II tekst (doc) 
tekst (pdf) 
rysunek 
legenda 
mapa
Rada m.st. Warszawy, nr XVI/229/2003 z dnia 4.09.2003 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 244 z dnia 18.09.2003 poz. 6403  
24 M.p.z.p. fragmentu obszaru Żerania Wschodniego w rejonie ul. Bruszewskiej

tekst (doc) 
tekst (pdf) 
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXIII/392/2003 z dnia 18.12.2003 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 8 z dnia 14.01.2004 poz. 328  
25 M.p.z.p. fragmentu obszaru Żerania Wschodniego w rejonie ul. Smugowej tekst (doc) 
tekst (pdf) 
rysunek:
część 1
część 2
legenda
mapa
Rada m.st. Warszawy, nr XXIII/393/2003 z dnia 18.12.2003 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 8 z dnia 14.01.2004 poz. 329  
26 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Annopol-Centrum" 

tekst (doc) 
tekst (pdf) 
rysunek 
legenda 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXIII/395/2003 z dnia 18.12.2003 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 8 z dnia 14.01.2004 poz. 331  
27 M.p.z.p. rejonu Grodzisk tekst* (doc) 
tekst* (pdf) 
rysunek*
legenda 
mapa
Rada m.st. Warszawy, nr XXVII/528/2004 z dnia 25.03.2004 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 88 z dnia 17.04.2004 poz. 2178

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 614/13 z dnia 6.06.2013

wyrok NSA sygn. akt II OSK 2196/13 z dnia 02.04.2015 (oddalenie skargi kasacyjnej)

28 M.p.z.p. osiedla Dąbrówka Szlachecka część północna

tekst (doc) 
tekst (pdf) 
rysunek  
legenda 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLIV/1052/2004 z dnia 16.12.2004 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 321 z dnia 31.12.2004 poz. 10679  
29

M.p.z.p. osiedla Dąbrówka Szlachecka

tekst (doc) 

tekst (pdf) 
rysunek z legendą (tif) 
rysunek (pdf) 
legenda 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXVIII/1992/2006 z dnia 9.02.2006
zmieniona uchwałą nr LXXX/2506/2006 z dnia 31.08.2006 (sprostowanie błędu)
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 55 z dnia 21.03.2006 poz. 1733 i nr 199 z dnia 30.09.2006 poz. 7563  
30 M.p.z.p. osiedli Białołęka Dworska (część zachodnia) i Dąbrówka Grzybowska

tekst (doc) 
tekst (pdf) 
rysunek (pdf) 
legenda (pdf) 
rysunek z legendą (tif) 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXVII/2423/2006 z dnia 22.06.2006  Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 146 z dnia 28.07.2006 poz. 4801  
31 M.p.z.p. osiedla Marcelin

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXIV/1999/2009 z dnia 22.10.2009 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 185 z dnia 19.11.2009 poz. 5213  
32 M.p.z.p. osiedla Białołęka Wieś 
[zob. też zmiana tego planu - poz. 42] 

tekst*
rysunek*
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXI/2230/2010 z dnia 28.01.2010 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 41 z dnia 25.02.2010 r. poz. 570 wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 3008/15 z dnia 20.01.2016 
33 M.p.z.p. osiedla Tarchomin - część I

tekst*
rysunek*
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XCIV/2806/2010 z dnia 9.11.2010 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 207 z dnia 12.12.2010 poz. 6566 wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1289/15 z dnia 16.07.2015
34 M.p.z.p. osiedla Tarchomin - część IV

tekst*
rysunek*
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XIII/214/2011 z dnia 31.03.2011 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 67 z dnia 30.04.2011 poz. 2132

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1047/11 z dnia 9.01.2012 - orzeczenie nieprawomocne

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1852/12 z dnia 20.11.2012 (stwierdzenie nieważności części uchwały)

35 M.p.z.p. Winnicy w rejonie ul. Światowida - część I

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXXII/748/2012 z dnia 23.02.2012 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.03.2012 poz. 2807

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1771/18 z dnia 6.03.2019

36 M.p.z.p. osiedla Tarchomin - część II

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLII/1150/2012 z dnia 20.09.2012 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.10.2012 poz. 6820

 

37** M.p.z.p. rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LIV/1533/2013 z dnia 18.04.2013 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.06.2013 poz. 6786

 

38 M.p.z.p. Winnicy w rejonie ul. Światowida - część II

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LVIII/1627/2013 z dnia 13.06.2013 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 25.06.2013 poz. 7206  
39 M.p.z.p. rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka

tekst
rysunek 
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XC/2311/2014 z dnia 11.09.2014 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 22.09.2014 poz. 8655  
40 M.p.z.p. trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od nurtu Wisły do ulicy Modlińskiej

tekst 
rysunek
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XCI/2323/2014 z dnia 25.09.2014 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.10.2014 poz. 9742  
41 M.p.z.p. Henrykowa

tekst* 
rysunek* 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XCII/2347/2014 z dnia 16.10.2014 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 16.10.2014 poz. 10296

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.155.2014.MO z dnia 6.11.2014,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 45/15 z dnia 14.04.2015

42 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia: 1 i 2KD-G, 1 i 4ZI, 1ZI/ZP i 1WS.

tekst 
rysunek
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XCIII/2380/2014 z dnia 30.10.2014 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5.12.2014 poz. 11231  
43 M.p.z.p. rejonu Nowodwory Południowe

tekst* 
rysunek* 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XCIII/2383/2014 z dnia 30.10.2014 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5.12.2014 poz. 11235

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.180.2014.MO z dnia 2.12.2014 (stwierdzenie nieważności części uchwały),

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 334/15
z dnia 17.03.2015

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 3029/18 z dnia 9.04.2019 

44 M.p.z.p. Winnicy Północnej - część I

tekst rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXV/2129/2018 z dnia 18.10.2018 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 25.10.2018 poz. 10157   
45 M.p.z.p. osiedla Kąty Grodziskie część I

tekst
rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy,
nr VII/92/2019 z dnia 14.02.2019
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26.02.2019 poz. 2577  
46 M.p.z.p. rejonu Buchnika

tekst 
rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy,
nr XXII/608/2019 z dnia 28.11.2019
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 9.12.2019 poz. 14468  

 __________

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody i wyroki sądowe
** plan miejscowy obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy Białołęka
*** wyrok nieopublikowany w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych