Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany obowiązujące - Bielany

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

 

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Linki Organ uchwalający, nr i data uchwały Publikacja w dzienniku urzędowym Wyroki WSA i NSA oraz rozstrzygnięcia wojewody
1 M.p.z.p. osiedla Młociny

tekst rysunek legenda mapa

Rada Gminy Warszawa-Bielany, nr 401/XVIII/00 z dnia 8.12.2000 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 54 z dnia 29.03.2001 r. poz. 513 i 516  
2 M.p.z.p. części rejonu urbanistycznego ŻJ "Młociny", obejmującego teren "Węzła Północnego" - część I planu

tekst rysunek: część 1
część 2
legenda mapa

Rada Gminy Warszawa-Bielany, nr 431/II/01 z dnia 19.01.2001 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 54 z dnia 29.03.2001 poz. 514  
3 M.p.z.p. osiedla Młociny - część IIa planu

tekst rysunek legenda mapa

Rada Gminy Warszawa-Bielany, nr 432/II/01 z dnia 19.01.2001, zmieniona uchwałą nr 445/III/01 z dnia 23.02.2001 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 54 z dnia 29.03.2001 poz. 515 i 516  
4 M.p.z.p. części rejonu urbanistycznego ŻH - Wawrzyszew - Placówka Południowa

tekst rysunek legenda mapa

Rada Gminy Warszawa-Bielany, nr 741/XXXII/02 z dnia 30.08.2002 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 270 z dnia 17.10.2002 poz. 7001  
5 M.p.z.p. części rejonu urbanistycznego ŻD - Marymont - Marymont II część I

tekst rysunek legenda mapa

Rada Gminy Warszawa-Bielany, nr 779/XXXVI/02 z dnia 9.10.2002 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 284 z dnia 4.11.2002 poz. 7445  
6 M.p.z.p. części rejonu urbanistycznego ZD Marymont - Marymont II część II

tekst* 
rysunek* 
legenda mapa

Rada Gminy Warszawa-Bielany, nr 780/XXXVI/02 z dnia 9.10.2002 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 284 z dnia 4.11.2002 poz. 7446

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1174/08 z dnia 3.10.2008,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 836/09 z dnia 18.08.2009

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1919/12 z dnia 11.12.2012

7 M.p.z.p. osiedla Młociny część II b planu   

tekst rysunek legenda mapa

Rada Gminy Warszawa-Bielany, nr 585/XVI/01 z dnia 7.12.2002 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 122 z dnia 15.05.2002 poz. 2763  
8 M.p.z.p. "Serka Bielańskiego" rejonu ZD Marymont I - część II

tekst rysunek legenda mapa

Rada Gminy Warszawa-Bielany, nr 749/XXXIV/02 z dnia 20.09.2002 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 270 z dnia 17.10.2002 r. poz. 7002  
9 M.p.z.p. rejonu Marymont I - część III [dworzec PKS]

tekst* 
rysunek* 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXIX/578/2004 z dnia 22.04.2004 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 129 z dnia 30.05.2004 r. poz. 3155 wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1393/11 z dnia 13.12.2011
10 M.p.z.p. terenu osiedla Młociny - część IV

tekst rysunek mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXIII/1874/2005 z dnia 8.12.2005 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 283 z dnia 23.12.2005 r. poz. 10703  
11 M.p.z.p. rejonu urbanistycznego ŻD Marymont – Marymont I – część I

tekst rysunek mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXVII/2081/2009 z dnia 26.11.2009 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 217 z dnia 24.12.2009 poz. 6911  
12 M.p.z.p. obszaru Starych Bielan

tekst rysunek mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XCIV/2817/2010 z dnia 9.11.2010 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 208 z dnia 13.12.2010 r. poz. 6597  
13 M.p.z.p. trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXII/1863/2013 z dnia 5.12.2013

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.12.2013 poz. 13513

 
14 M.p.z.p. rejonu Parku Olszyna

tekst rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXIII/1731/2018 z dnia 22.03.2018

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5.4.2018 poz. 3414

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr WNP-I.4131.46.2018.MO z dnia 27.04.2018 r. poz. 4743
15 M.p.z.p. rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9A

tekst 
rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXIV/2090/2018 z dnia 27.09.2018

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5.10.2018 poz. 9434

 
16 M.p.z.p. rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie

tekst 
rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLII/1283/2020 z dnia 10.12.2020 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 23.12.2020 poz. 13210  

____________
* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego wyroki sądowe