Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany obowiązujące - Śródmieście

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Linki Organ uchwalający,
nr i data uchwały
Publikacja w dzienniku urzędowym Wyroki WSA i NSA oraz rozstrzygnięcia wojewody
1 M.p.z.p. rejonu stacji metra „Politechnika”

tekst rysunek legenda mapa

Rada Gminy Warszawa-Centrum, nr 495/XXXVI/00 z dnia 28.08.2000

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 134 z dnia 9.11.2000 r. poz. 1276  
2

M.p.z.p. kwartału ograniczonego ulicami: Hożą, Mokotowską, Wilczą i Kruczą

tekst rysunek legenda mapa

Rada Gminy Warszawa-Centrum, nr 815/LXVI/01 z dnia 12.07.2001  

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 164 z dnia 08.08.2001 poz. 2504  
3 M.p.z.p. północnej pierzei placu Teatralnego

tekst rysunek legenda mapa

Rada Gminy Warszawa-Centrum, nr 1715/LXXII/01 z dnia 20.12.2001 

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 5 z dnia 07.01.2002 r. poz. 46  
4* M.p.z.p. Pola Mokotowskiego

tekst rysunek mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LVII/1706/2009 z dnia 18.06.2009 

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 123 z dnia 30.07.2009 poz. 3607  
5 M.p.z.p. w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
[zob. też zmiana tego planu - poz. 11]

tekst rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XCIV/2749/2010 z dnia 09.11.2010

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 201 z dnia 4.12.2010 poz. 5774  
6* M.p.z.p. rejonu Dworca Gdańskiego

tekst rysunek mapa

Rada m.st. Warszawy, nr VIII/138/2011 z dnia 27.01.2011

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 19 z dnia 18.02.2011 poz. 631  
7* M.p.z.p. rejonu placu Unii Lubelskiej – część północna

tekst
rysunek mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LIV/1534/2013 z dnia 18.04.2013

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.06.2013 poz. 6787  
8 M.p.z.p. rejonu Jazdowa – część zachodnia tekst** 
rysunek** 
mapa 
Rada m.st. Warszawy, nr XCIV/2411/2014 z dnia 6.11.2014 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.12.2014 poz. 11576

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.197.2014.MO z dnia 11.12.2014 (nieważność części ustaleń);

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 533/15 z dnia 18.03.2015

Zmiana m.p.z.p. w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie dla zabudowy w rejonie 7.UK tekst 
rysunek
mapa 
Rada m.st. Warszawy, nr XCIV/2414/2014 z dnia 6.11.2014 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.12.2014 poz. 11581  
10 M.p.z.p. rejonu nieruchomości przy ul. Niecałej 14 tekst** 
rysunek** 
mapa 
Rada m.st. Warszawy, nr XCIV/2415/2014 z dnia 6.11.2014 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.12.2014 poz. 11582

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.194.2014.MO z dnia 10.12.2014 (nieważność części ustaleń);

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 551/15 z dnia 1.04.2015

11 M.p.z.p. rejonu nieruchomości przy ul. Elektoralnej 5/7 tekst** 
rysunek** 
mapa
Rada m.st. Warszawy, nr XCIV/2415/2014 z dnia 6.11.2014 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.12.2014 poz. 11584 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.192.2014.MO z dnia 10.12.2014 (nieważność części ustaleń)
12 M.p.z.p. rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 1 tekst**
rysunek**
mapa 
Rada m.st. Warszawy, nr XXVI/653/2016 z dnia 21.04.2016 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 9.05.2016 poz. 4475 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.94.2016.MO z dnia 16.05.2016
13 M.p.z.p. rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 tekst 
rysunek
mapa 
Rada m.st. Warszawy, nr XXXVI/892/2016 z dnia 20.10.2016 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.11.2016 poz. 9663  
14 M.p.z.p. rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18 A tekst 
rysunek 
mapa 
Rada m.st. Warszawy, nr XLV/1088/2017 z dnia 16.03.2017 Dz. Urz. Woj, Mazowieckiego z dnia 12.07.2017 poz. 3327  
15 M.p.z.p. rejonu nieruchomości przy ul. L. Kruczkowskiego 12 B tekst 
rysunek
mapa 
Rada m.st. Warszawy, nr XLV/1089/2017 z dnia 16.03.2017 Dz. Urz. Woj, Mazowieckiego z dnia 12.07.2017 poz. 3328   
16

M.p.z.p. w rejonie ulicy Foksal

tekst rysunek 
mapa
Rada m.st. Warszawy, nr LII/1278/2017 z dnia 6.07.2017 Dz. Urz. Woj, Mazowieckiego z dnia 12.07.2017 poz. 6083  
17

M.p.z.p. Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej

tekst** 
rysunek** 
mapa
Rada m.st. Warszawy, nr LVIII/1505/2017 z dnia 30.11.2017 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 11.12.2017 poz. 11787 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr WNP.I.4131.356.2017.MO z dnia 3.01.2018

__________

* plan miejscowy obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy Śródmieście 
** tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki