Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany obowiązujące - Targówek

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Linki Organ uchwalający,
nr i data uchwały
Publikacja w dzienniku urzędowym Wyroki WSA i NSA oraz rozstrzygnięcia wojewody
1 Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Wysockiego

tekst 
mapa 

Rada Gminy Warszawa-Targówek, nr XVIII/234/96 z dnia 15.02.1996

Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 30 z dnia 19.09.1996 poz. 396  
2

Zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy na terenie gminy Warszawa-Targówek [w rejonie Trasy Armii Krajowej, ul. Radzymińskiej i ul. Bystrej, na terenie strefy ochrony systemu przyrodniczego miasta oznaczonej symbolem O-52; dopuszczenie usług]

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Targówek, nr VIII/73/99 z dnia 22.04.1999

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 65 z dnia 26.07.1999 poz. 2163  
3

Zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy na terenie gminy Warszawa-Targówek [działki nr ew. 1/6, 1/7, 1/8 położone w rejonie ulic Nowo-Wincentego i Kondratowicza, na terenie strefy ochrony systemu przyrodniczego miasta oznaczonej symbolem O-52; korekta granicy między obszarami funkcjonalnymi MU-15 i O-52]

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Targówek, nr VIII/74/99 z dnia 22.04.1999

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 65 z dnia 26.07.1999 poz. 2164  
4 Zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy na terenie gminy Warszawa-Targówek [między ul. Trocką, Wincentego, Kondratowicza, Kanałem Bródnowskim, Drewnowskiego, projektowaną ul. Nowo-Trocką, ul. Samarytanka, na terenie sfrefy mieszkaniowo-usługowej MU-15; zmniejszenie procentu zieleni]

tekst
rysunek
legenda 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Targówek, nr VIII/75/99 z dnia 22.04.1999

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 65 z dnia 26.07.1999 poz. 2165  
5 M.p.z.p. rejonu ul. Malborskiej w gminie Warszawa-Targówek

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Targówek, nr XIV/150/99 z dnia 14.10.1999

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 104 z dnia 26.11.1999 poz. 2572  
6 M.p.z.p. obszaru Targówka Przemysłowego w gminie Warszawa-Targówek

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Targówek, nr XX/227/00 z dnia 27.04.2000

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 98 z dnia 29.08.2000 poz. 969    
7 Zmiana Miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu rejonu ul. Wysockiego dla fragmentu oznaczonego symbolem B-18-ZP/U tekst 
mapa 

Rada Gminy Warszawa-Targówek, nr XXXVIII/364/01 z dnia 26.04.2001

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 122 z dnia 18.07.2001 poz. 1644  
8 Zmiana Miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu rejonu ul. Wysockiego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Palestyńskiej, Oliwskiej, Budowlanej

tekst
mapa

Rada Gminy Warszawa-Targówek, nr XXXVIII/365/01 z dnia 26.04.2001

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 168 z dnia 14.08.2001 poz. 2626  
9 M.p.z.p. Targówka Przemysłowego - część II w gminie Warszawa-Targówek

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Targówek, nr LIV/588/02 29.08.2002

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 288 z dnia 7.11.2002 poz. 7579  
10 M.p.z.p. „Brama Białostocka” w gminie Warszawa-Targówek

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Targówek, nr LV/626/02 03.10.2002

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 288 z dnia 7.11.2002 poz. 7583  
11

M.p.z.p. terenu osiedla Zacisze-Elsnerów

tekst** 
rysunek**
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXXIV/2865/2006 z dnia 26.10.2006, zmieniona (sprostowanie błędu) uchwałami nr XXI/729/2007 z dnia 20.12.2007 i nr XL/1232/2008 z dnia 02.10.2008

Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego nr 232 z dnia 16.11.2006 r. poz. 8576, nr 12 z dnia 8.02.2008 poz. 416 oraz nr 188 z dnia 4.11.2008 poz. 6772 

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 902/09
z dnia 24.09.2009
12

M.p.z.p. rejonu ulicy Ostródzkiej

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXXIX/1191/2008 z dnia 28.08.2008

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 166 z dnia 30.09.2008 poz. 5912  
13

M.p.z.p. obszaru Bródno – część I

tekst** 
rysunek** 
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXII/1897/2009 z dnia 17.09.2009

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 156 z dnia 6.10.2009 poz. 4631

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 24/15 z dnia 29.04.2015,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 465/20 z dnia 3.08.2020

14

M.p.z.p. Targówka Fabrycznego w rejonie ulic: Rzecznej, [Księcia] Ziemowita i Klukowskiej

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXXIII/794/2012 z dnia 8.03.2012

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 23.04.2012 poz. 3560  
15 M.p.z.p. rejonu ulicy Gilarskiej

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLI/1142/2012 z dnia 30.08.2012 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 25.09.2012 r. poz. 6543  
16* M.p.z.p. rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LIV/1533/2013 z dnia 18.04.2013 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.06.2013 poz. 6768  
17 M.p.z.p. dla nieruchomości przy ul. Korzona 2

tekst 
rysunek
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XXXIX/1014/2017 z dnia 19.01.2017 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 31.01.2017 poz. 927  
18 M.p.z.p. dla nieruchomości przy ul. Gościeradowskiej 18/20

tekst 
rysunek
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XXXIX/1015/2017 z dnia 19.01.2017 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 31.01.2017 poz. 928  
19 M.p.z.p. rejonu ul. św. Wincentego

tekst** 
rysunek** 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LVIII/1508/2017 z dnia 30.11.2017 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 11.12.2017 poz. 11792 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.12.2017;

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 537/18 z dnia 6.06.2018 [uchylenie rozstrzygnięcia];

wyrok NSA sygn akt II OSK 2935/18 z dnia 18.12.2018

20 M.p.z.p. rejonu skweru Stefana Wiecheckiego "Wiecha" tekst
rysunek 
mapa
Rada m.st. Warszawy, nr LXII/1674/2018 z dnia 01.03.2018 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.03.2018 poz. 2508  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 3.04.2018 r.
21 M.p.z.p. w rejonie ul. Władysława Łokietka

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXVIII/1878/2018 z dnia 07.06.2018 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.06.2018 poz. 6155   
22 M.p.z.p. Parku Bródnowskiego

tekst rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXIII/661/2019 z dnia 5.12.2019 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 10.12.2019 poz. 14830  
23 M.p.z.p. rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLI/1257/2020 z dnia 3.12.2020 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.12.2020 poz. 13088  

_______________

* plan miejscowy obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy Targówek 
** tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania i wyroki sądowe