Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany obowiązujące - Ursus

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Linki Organ uchwalający,
nr i data uchwały
Publikacja w dzienniku urzędowym Wyroki WSA i NSA oraz rozstrzygnięcia wojewody
1* M.p.z.p. rejonu cmentarza przy ul. Ryżowej - część I tekst
rysunek
mapa
Rada m.st. Warszawy, nr LXX/1832/2013 z dnia 7.11.2013 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26.11.2013 poz. 12262  
2 M.p.z.p. terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - część I tekst** 
rysunek** 
mapa 
Rada m.st. Warszawy, nr LXXXV/2213/2014 z dnia 3.07.2014 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.07.2014 poz. 6890 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.115.2014.MO z dnia 4.08.2014
-* [unieważniony]
M.p.z.p. rejonu ulicy Tynkarskiej - część I

tekst 
rysunek 

mapa

Rada m.st. Warszawy,
nr VIII/137/2015 z dnia 26.03.2015
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 20.04.2015 poz. 3694 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.74.2015.MO z dnia 28.04.2015

______________
* plan miejscowy obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy Ursus
** tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego rozstrzygnięcie nadzorcze