Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany obowiązujące - Ursynów

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Linki Organ uchwalający,
nr i data uchwały
Publikacja w dzienniku urzędowym Wyroki WSA i NSA oraz rozstrzygnięcia wojewody
1 M.p.z.p. wsi Wolica w gminie Warszawa-Ursynów

tekst* 
rysunek*
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Ursynów, nr 520/98 z dnia 15.05.1998 

Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 35 z dnia 8.07.1998 poz. 116 wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 722/14 z dnia 2.10.2014
2 M.p.z.p. dawnej wsi Kabaty

tekst* 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Ursynów, nr 165/99 z dnia 16.11.1999

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 115 z dnia 29.12.1999 poz. 2726

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2245/10
z dnia 17.05.2011,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1491/11
z dnia 29.12.2011,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1186/15 z dnia 9.07.2015

3 M.p.z.p. terenu zawartego pomiędzy ulicami: Gandhi, Rosoła, Płaskowickiej i Grzegorzewskiej - Szolc-Rogozińskiego część „A”

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Ursynów, nr 694/02 z dnia 12.03.2002

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 99 z dnia 16.04.2002 poz. 2119  
4

M.p.z.p. terenu zawartego pomiędzy ulicami: Gandhi, Rosoła Płaskowickiej i Grzegorzewskiej - Szolc-Rogozińskiego część „B”

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XVI/230/2003
z dnia 4.09.2003

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 244 z dnia 18.09.2003 poz. 6404  
5 M.p.z.p. Ursynowa Zachodniego - część zachodnia A

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XI/316/2007 z dnia 14.06.2007

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 149 z dnia 1.08.2007 poz. 4062  
6 M.p.z.p. Ursynowa Zachodniego - część wschodnia

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XI/317/2007 z dnia 14.06.2007

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 149 z dnia 1.08.2007 poz. 4063   
7 M.p.z.p. Natolina Zachodniego - część „Moczydłowska Zachód” 

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XX/679/2007 z dnia 6.12.2007  

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 266 z dnia 24.12.2007 poz. 9153

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 793/16 z dnia 23.05.2016,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 318/19 z dnia 22.05.2019

8 M.p.z.p. Natolina Zachodniego - część „Żołny”

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XX/680/2007 z dnia 6.12.2007

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 266 z dnia 24.12.2007 poz. 9154  
9 M.p.z.p. terenów Natolina Zachodniego - „Park Wyżyny część A”

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXIII/800/2008 z dnia 24.01.2008

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 57 z dnia 23.04.2008 poz. 2013  
10 M.p.z.p. obszaru Ursynów Południe-Kabaty

tekst* 
rysunek*
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXXVI/1090/2008 z dnia 10.07.2008

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 138 z dnia 13.08.2008 poz. 4870

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1963/08
z dnia 27.04.2009,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 127/10
z dnia 3.03.2010,

wyrok WSA sygn. akt II OSK 1249/09 z dnia 16.11.2009,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2074/12 z dnia 15.01.2013,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1027/14 z dnia 16.03.2015,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2676/15 z dnia 30.11.2015

11 M.p.z.p. Natolina Zachodniego - część „Moczydłowska Wschód”

tekst* 
rysunek*
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr L/1520/2009 z dnia 26.02.2009

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 60 z dnia 29.04.2009 poz. 1539

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1640/10 z dnia 1.12.2011,

wyrok NSA sygn. akt II OSK 536/12
z dnia 23.05.2012

12 M.p.z.p. terenu tzw. Pyr Leśnych

tekst* 
rysunek* 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXXVI/2533/2010 z dnia 15.07.2010

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 174 z dnia 8.10.2010 poz. 4421

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 340/11 z dnia 17.05.2011

wyrok NSA sygn. akt II OSK 2081/11
z dnia 15.12.2011,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 689/15 z dnia 1.06.2015

13 M.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnowolskiej

tekst* 
rysunek*
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XC/2663/2010 z dnia 23.09.2010

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 181 z dnia 23.10.2010 poz. 4776

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1280/15 z dnia 7.07.2015

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 704/14 z dnia 20.05.2014

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2542/19 z dnia 30.01.2020

14 M.p.z.p. w rejonie ulicy Nowoursynowskiej

tekst* 
rysunek* 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXVIII/595/2011 z dnia 1.12.2011

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 235 z dnia 22.12.2011 r. poz. 8226

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 520/12 z dnia 13.06.2012

wyrok NSA sygn. akt II OSK
2341/12
 z dnia 22.01.2013

15 M.p.z.p. zachodniej części obszaru Ursynowa Północnego

tekst* 
rysunek* 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXIX/624/2011 z dnia 15.12.2011

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 239 z dnia 30.12.2011 poz. 8506

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 876/12 z dnia 5.11.2012,

wyrok NSA sygn. akt II OSK 1063/13 z dnia 19.11.2014

16 M.p.z.p. rejonu św. Katarzyny - część I

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LI/1500/2013 z dnia 7.03.2013

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.03.2013 poz. 3262  
17** M.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Poleczki

tekst 
rysunek 
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr LXXXIX/2239/2014 z dnia 28.08.2014

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.09.2014 poz. 8643  
18 M.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej

tekst
rysunek
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XXVI/652/2016 z dnia 21.04.2016

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 9.05.2016 poz. 4474

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.102.2016.MO z dnia 24.05.2016

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1872/16 z  dn. 22.11.2016

wyrok NSA sygn. akt II OSK 460/17 z dn.06.06.2017

19 M.p.z.p. obszaru w rejonie ul. Jerzego Zaruby

tekst 
rysunek
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XXXVII/932/2016 z dnia 17.11.2016

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 6.12.2016 poz. 10754 rozstrzygnięce nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.231.2016.MO z dnia 14.12.2016
20

M.p.z.p. dla nieruchomości położonej przy ulicy Tanecznej 74 

tekst rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LII/1279/2017 z dnia 6.07.2017

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12.07.2017 poz. 6084  
21

M.p.z.p. północnej części osiedla Stokłosy - część B

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXIX/1902/2018 z dnia 14.06.2018

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 22.06.2018 poz. 6382  
22

M.p.z.p. północnej części osiedla Stokłosy - część A

tekst
rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XV/346/2019 z dnia 4.07.2019

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.07.2019 poz. 9004  
23

M.p.z.p. obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej

tekst
rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLI/1258/2020 z dnia 3.12.2020 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.12.2020 poz. 13089  

_____________ 

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego wyroki sądowe
** plan miejscowy obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy Ursynów