Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany obowiązujące - Wawer

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Linki Organ uchwalający,
nr i data uchwały
Publikacja w dzienniku urzędowym Wyroki WSA i NSA oraz rozstrzygnięcia wojewody
1 M.p.z.p. obszaru oznaczonego w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy symbolem UM-4 oraz południową i północną stronę ul. Zwoleńskiej na odcinku od ul. Mrówczej do ul. Patriotów [tzw. plan Międzylesia]

tekst
rysunek: część 1
część 2
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Wawer, nr 557/XLIX/01 z dnia 28.12.2001

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 27 z dnia 31.01.2002 poz. 621 Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa2257/17 z dnia 15.02.2018
2 M.p.z.p. działki nr 4/4 z obrębu 107, przy ul. Korkowej w Warszawie [powiększenie cmentarza]

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXX/602/2004 z dnia 13.05.2004

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 130 z dnia 31.05.2004 poz. 3165  
3 M.p.z.p. terenu „Przewodowa”

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXX/604/2004 z dnia 13.05.2004

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 130 z dnia 31.05.2004 poz. 3167  
4 M.p.z.p. obszaru „Centrum Falenicy-Zachód część I”

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXII/2217/2006 z dnia 6.04.2006

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 104 z dnia 6.06.2006 poz. 3432  
5 M.p.z.p. obszaru „Falenica-Wschód” – część I

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXXII/2737/2006 z dnia 10.10.2006

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 229 z dnia 13.11.2006 poz. 8493  
6 M.p.z.p. obszaru Centrum Radości

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXXIV/2864/2006 z dnia 26.10.2006

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 232 z dnia 16.11.2006 poz. 8575  
7 M.p.z.p. osiedla Radość po wschodniej stronie ulicy Patriotów

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXXVII/1120/2008 z dnia 10.07.2008

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 141 z dnia 18.08.2008 poz. 4982 Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1972/18 z dnia 18.10.2018
8 M.p.z.p. obszaru Kolonia Borków Zagóźdź

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXIV/1998/2009 z dnia 22.10.2009

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 185 z dnia 19.11.2009 poz. 5212  
9 M.p.z.p. osiedla Anin

tekst
rysunek:
część 1
część 2
część 3
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXII/2262/2010 z dnia 18.02.2010

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 75 z dnia 15.04.2010 poz. 1162  
10 M.p.z.p. obszaru Centrum Międzylesia

tekst
rysunek mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLIII/1176/2012 z dnia 4.10.2012

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 poz. 7034  
11* M.p.z.p. obszaru węzeł Marsa-Płowiecka 

tekst** 
rysunek**
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLVIII/1305/2012 z dnia 13.12.2012

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 2.01.2013 poz. 7 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.250.2012.MO z dnia 18.01.2013
12 M.p.z.p. obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ul. Patriotów – część I

tekst** 
rysunek**
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LII/1517/2013 z dnia 21.03.2013

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.06.2013 poz. 6785

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.45.2013.MO z dnia 24.04.2013,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1499/14
z dnia 27.10.2014

13 M.p.z.p. obszaru Wiśniowej Góry – część I

tekst 
rysunek
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr LXXXV/2208/2014 z dnia 3.07.2014

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.07.2014 poz. 6889  
14 M.p.z.p. obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej

tekst 
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XCII/2348/2014 z dnia 16.10.2014

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 27.11.2014 poz. 10695  
15   M.p.z.p. rejonu ulicy Zwoleńskiej – część I   tekst** 
rysunek** 
mapa  
Rada m.st. Warszawy, nr LXXXIV/2139/2014 z dnia 26.06.2014 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 29.07.2014 poz. 7288 stwierdzenie nieważności uchwały - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.102.2014.MO z dnia 29.07.2014
Rada m.st. Warszawy, nr XI/195/2015 z dnia 7.05.2015 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 10.06.2015 poz. 5226 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.122.2015.MO z dnia 8.06.2015

 

Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2005/19 z dnia 17.02.2020

16 M.p.z.p. obszarów Sadul i Zbytki część I Sadul tekst
rysunek
mapa
Rada m.st. Warszawy, nr LXVI/1799/2018 z dnia 10.05.2018  Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.05.2018 poz. 5460  
17 M.p.z.p. obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ul. Patriotów – część II tekst 
rysunek 
mapa
Rada m.st. Warszawy, nr LXXIV/2091/2018 z dnia 27.09.2018 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5.10.2018 poz. 9435  
18 M.p.z.p. obszaru Las

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XVII/417/2019 z dnia 29.08.2019 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 11.09.2019 poz. 10651  
19 M.p.z.p. obszarów Sadul i Zbytki część II - Zbytki

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLI/1259/2020 z dnia 3.12.2020 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.12.2020 poz. 13090 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr WNP-.4131.245.2020.MO z dnia 5.01.2021

__________

* plan miejscowy obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy Wawer 
** tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki sądowe