Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany obowiązujące - Wilanów

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

 

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Linki Organ uchwalający,
nr i data uchwały
Publikacja w dzienniku urzędowym Wyroki WSA i NSA oraz rozstrzygnięcia wojewody
1 M.p.z.p. osiedla „Zawady-Zaściankowa” w gminie Warszawa-Wilanów

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Wilanów, nr 320 z dnia 24.02.1998

Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 22 z dnia 17.04.1998 poz. 69 Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2183/18 z dnia 5.04.2019
2 Zmiana Miejscowego planu ogólnego Zawad i Kępy Zawadowskiej w części dotyczącej terenów położonych pomiędzy rzeką Wilanówką, ul. Wał Zawadowski i bocznicą kolejową EC Siekierki [oczyszczalnia ścieków Południe]

tekst 
rysunek 
legenda 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Wilanów, nr 333 z dnia 8.05.1998

Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 35 z dnia 8.07.1998 poz. 115  
3 M.p.z.p. osiedla Arbuzowa Bis - Rzodkiewki

tekst 
rysunek 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Wilanów, nr 91 z dnia 25.05.1999

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 98 z dnia 3.11.1999 poz. 2491  
4 M.p.z.p. osiedla Powsinek

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Wilanów, nr 92 z dnia 25.05.1999

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 62 z dnia 19.07.1999 poz. 2107  
5 M.p.z.p. osiedla Zapłocie

tekst* 
rysunek*
legenda 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Wilanów, nr 93 z dnia 25.05.1999

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 62 z dnia 19.07.1999 poz. 2108 wyrok NSA sygn. akt
IV SA 3024/01 z dnia 2.04.2003 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 112 poz. 2767 z dnia 25.04.2003)**
6

M.p.z.p. rejonu osiedli Powsin i Zamość

tekst* 
legenda 
rysunek: 

część 1
część 2
część 3
mapa

Rada Gminy Warszawa-Wilanów, nr 268 z dnia 29.06.2000, sprostowana uchwałą nr 430 z dnia 31.05.2001

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 92 z dnia 17.08.2000 poz. 908 i nr 174 poz. 2742 z dnia 23.08.2001

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1739/18 z dnia 17.01.2019;

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1740/18 z dnia 31.01.2019;

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1744/18 z dnia 8.11.2018;

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1746/18 z dnia 26.11.2018;

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1747/18 z dnia 8.11.2018

7 M.p.z.p. rejonu ulicy Waflowej (etap I)

tekst 
rysunek 

legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Wilanów, nr 269 z dnia 29.06.2000

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 92 z dnia 17.08.2000 poz. 909  
-

M.p.z.p. terenów Przedpola Pałacu Wilanowskiego

Plan wygaszony planem z pozycji 30. M.p.z.p. rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego uchwalonym Uchwałą nr XXXII/972/2020 z dnia 02.07.2020 r.

tekst
rysunek 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Wilanów, nr 404 z dnia 11.01.2001

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 47 z dnia 21.03.2001 poz. 449  
8 M.p.z.p. rejonu Wilanowa Zachodniego [tzw. część I]

tekst* 
rysunek*:
część 1
część 2 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Wilanów, nr 405 z dnia 18.01.2001

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 52 z dnia 27.03.2001 poz. 496 wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 764/08
z dnia 29.07.2008
9 M.p.z.p. rejonu ulic Rosy i Ruczaj, w części obejmującej działki nr ew. 8/5 - 8/27 w obrębie 1-06-71 i nr ew. 2 w obrębie 1-06-75 [B]

tekst
rysunek 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Wilanów, nr 498 z dnia 11.12.2001

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 276 z dnia 9.12.2001 poz. 7609  
10 M.p.z.p. obszaru Zawad i Kępy Zawadowskiej

tekst
rysunek
mapa

Rada Gminy Warszawa-Wilanów, nr 749 z dnia 27.06.2002, zmieniona uchwałą nr 880 z dnia 29.08.2002

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 259 z dnia 4.10.2002 poz. 6635 wyrok NSA sygn. akt IV SA 4925-4928/02 z dnia 30.05.2003**
11 M.p.z.p. rejonu Wilanowa Wschodniego Niskiego

tekst* 
rysunek*:
część 1
część 2 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Wilanów, nr 883 z dnia 12.09.2002

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 289 z dnia 08.11.2002 poz. 7601

wyrok WSA sygn. akt
IV SA/Wa 4275/02
z dnia 26.03.2004

wyrok NSA sygn, akt IV SA 4764/02 z dnia 19.08.2003

12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rosy i Ruczaj w gminie Warszawa-Wilanów dla działek nr 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/8, 5/9, 10, 18, 19, 20, 21, 22 w obrebie 1-06-62 oraz nr 55 w obrębie 1-06-58 [C]

tekst
rysunek 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Wilanów, nr 884 z dnia 26.09.2002

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 289 z dnia 08.11.2002 poz. 7602  
13 M.p.z.p. rejonu ulic Rosy i Ruczaj [Rosy, Ruczaj, Prętowej, Wiechy]

tekst
rysunek mapa

Rada Gminy Warszawa-Wilanów, nr 886 z dnia 26.09.2002, zmieniona uchwałą nr 904 z dnia 8.10.2002

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 289 z dnia 8.11.2002 poz. 7603 i nr 296 z dnia 16.11.2002 poz. 7766  
14 M.p.z.p. rejonu ulicy Potułkały

tekst
rysunek:
część 1
część 2 
mapa

Rada Gminy Warszawa-Wilanów, nr 887 z dnia 26.09.2002, zmieniona i sprostowana uchwałami nr 902 i 903 z dnia 8.10.2002

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 289 z dnia 8.11.2002 poz. 7604 i nr 296 z dnia 16.11.2002 poz. 7764 i 7765  
15

M.p.z.p. rejonu Wilanowa Wysokiego i Wilanowa Niskiego Zachodniego

tekst
rysunek:
część 1 
część 2
mapa

Rada Gminy Warszawa-Wilanów, nr 901 z dnia 8.10.2002, zmieniona (sprostowanie błędu) uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLIV/1395/2008 z dnia 27.11.2008

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 296 z dnia 16.11.2002 poz. 7763 i nr 218 z dnia 17.12.2008 poz. 9290  
16 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wilanowa Zachodniego w części dotyczącej działek nr ew. 2/11 z obrębu 1-10-37 i nr ew. 7/2 z obrębu 1-10-26 [Świątynia Opatrzności Bożej]

tekst
rysunek mapa

Rada Gminy Warszawa-Wilanów, nr 900 z dnia 8.10.2002

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 292 z dnia 12.11.2002 poz. 7681  
17 M.p.z.p. rejonu ul. Pałacowej w części zachodniej

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXVIII/1993/2006 z dnia 9.02.2006

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 55 z dnia 21.03.2006 poz. 1734  
18 M.p.z.p. rejonu Wilanowa Zachodniego część II

tekst
rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXVII/2421/2006 z dnia 22.06.2006

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 146 z dnia 28.07.2006 poz. 4799  
19 M.p.z.p. rejonu ulicy Przyczółkowej

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXI/722/2007 z dnia 20.12.2007

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 12 z dnia 8.02.2008 poz. 415

 
20 M.p.z.p. w rejonie osiedla Zaściankowa-Wschód

tekst
rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXVII/2082/2009 z dnia 26.11.2009

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 221 z dnia 30.12.2009 poz. 7004  
21 M.p.z.p. w rejonie ulicy Sągi

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXXIII/793/2012 z dnia 8.03.2012

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 23.04.2012 poz. 3559  
22 M.p.z.p. fragmentu osiedla Powsin w rejonie ulicy Czekoladowej

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLV/1193/2012 z dnia 18.10.2012

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 6.11.2012 poz. 7301  
23 M.p.z.p. terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej - część I tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXI/1667/2013 z dnia 11.07.2013

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26.07.2013 poz. 8439  
24 M.p.z.p. w rejonie ulicy Ruczaj tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXX/2047/2014 z dnia 3.04.2014

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 16.04.2014 poz. 4114  
- [unieważniony] M.p.z.p. w rejonie Stawu Zawadowskiego  tekst*
rysunek*
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr LXXXII/2075/2014 z dnia 15.05.2014 

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 3.06.2014 poz. 5524 stwierdzenie nieważności uchwały - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.74.2014.MO z dnia 17.06.2014
25 M.p.z.p. w rejonie ulicy Kosiarzy tekst 
rysunek 
mapa 
Rada m.st. Warszawy, nr XCI/2322/2014 z dnia 25.09.2014 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.10.2014 poz. 9741   
26

M.p.z.p. rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj część druga

tekst*
rysunek* 
mapa
Rada m.st. Warszawy, nr LVIII/1506/2017 z dnia 30.11.2017 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 11.12.2017 poz. 11789   Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr WNP-I.4131.365.2017.MO z dnia 4.01.2018
27

M.p.z.p. dla działki ew. nr 2/2 z obrębu 1-05-53

tekst 
rysunek 
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr LXII/1672/2018 z  dnia 1.03.2018 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.03.2018 poz. 2506  
28

M.p.z.p. w rejonie ul. Siedliskowej część pierwsza

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXIII/2065/2018 z  dnia 30.08.2018  Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.09.2018 poz. 8879  
29

M.p.z.p. w rejonie ulicy Sejmu Czteroletniego

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXIII/2064/2018 z  dnia 30.08.2018 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.09.2018 poz. 8813  
30

M.p.z.p. rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego

tekst 
rysunek mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXXII/972/2020 z dnia  Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.07.2020 poz. 7772  
31

M.p.z.p. terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej - część II

tekst 
rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXXII/973/2020 z dnia  Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.07.2020 poz. 7773  

______________
* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki sądowe
** wyroki nieopublikowane w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych