Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany obowiązujące - Włochy

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Linki Organ uchwalający,
nr i data uchwały
Publikacja w dzienniku urzędowym Wyroki WSA i NSA oraz rozstrzygnięcia wojewody
1 M.p.z.p. w gminie Warszawa-Włochy - etap I obejmujący wydzielony z obszaru UT-10 rejonu B-19 teren istniejącego cmentarza przy ul. Leonidasa i jego otoczenia

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Włochy, nr 423/XLVIII/98 z dnia 16.06.1998

Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 50 z dnia 2.09.1998 poz. 174  
2 M.p.z.p. fragmentu obszaru oznaczonego w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - symbolem MU-29, a obejmującego teren ograniczony ulicami: Przepiórki, Piątkowską, Świerszcza do ul. Obywatelskiej [os. Świerszcza]

tekst
rysunek
mapa

Rada Gminy Warszawa-Włochy, nr 62/XI/99 z dnia 9.06.1999

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 97 z dnia 29.10.1999 poz. 2488  
3 M.p.z.p. fragmentu obszaru oznaczonego w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – symbolem MU-29, a obejmującego teren ograniczony ulicami ks. J. Chrościckiego, Łuczek i Rybnicką

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Włochy, nr 337/XXXVI/2001 z dnia 29.11.2001

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 178 z dnia 07.07.2002 poz. 3983  
4 M.p.z.p. obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Stawy

tekst* 
rysunek* 
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXXVII/1119/2008 z dnia 10.07.2008

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 141 z dnia 18.08.2008 poz. 4981 Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1506/15 z dnia 15.10.2015
5

M.p.z.p. obszaru Pól Karolińskich

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLIV/1371/2008 z dnia 27.11.2008, zmieniona (zmiana załącznika graficznego) uchwałą nr LXX/2188/2010 z dnia 14.01.2010

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 218 z dnia 17.12.2008 poz. 9289 i nr 38 z dnia 22.02.2010 poz. 526  
6

M.p.z.p. obszaru Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej – część II

[zob. też uzupełnienie procedury]

tekst* 
rysunek*
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLIX/1509/2009 z dnia 5.02.2009

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 39 z dnia 23.03.2009 poz. 971

Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1016/09 z dnia 23.10.2009,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 860/10 z dnia 17.11.2010

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2526/14 z dnia 8.09.2015,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1214/18 z dnia 2.07.2018

7** M.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnowolskiej

tekst* 
rysunek*
legenda 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XC/2663/2010 z dnia 23.09.2010

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 181 z dnia 23.10.2010 poz. 4776

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 806/11 z dnia 5.04.2012

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 704/14 z dnia 20.05.2014

8 M.p.z.p. obszaru Stare Włochy

tekst* 
rysunek*
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XCIV/2804/2010 z dnia 9.11.2010

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 201 z dnia 4.12.2010 r. poz. 5783

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Maz.
LEX.I.MO.0911-75/10
z dnia 14.12.2010

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 547/12 z dnia 14.06.2012

wyrok NSA sygn. akt II OSK 2391/12 z dnia 31.01.2013

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 655/11 z dnia 5.07.2011,

wyrok NSA sygn. akt II OSK 2080/11 z dnia 15.12.2011

9 M.p.z.p. obszaru Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej – część I

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXX/642/2012 z dnia 12.01.2012

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5.03.2012 poz. 2213  
10** M.p.z.p. rejonu cmentarza przy ul. Ryżowej - część I tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXX/1832/2013 z dnia 7.11.2013

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26.11.2013 poz. 12262  
11** M.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Poleczki tekst 
rysunek
mapa  

Rada m.st. Warszawy, nr LXXXIX/2239/2014 z dnia 28.08.2014

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.09.2014 poz. 8643  
-** [unieważniony]
M.p.z.p. rejonu ulicy Tynkarskiej - część I

tekst 
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy. nr VIII/137/2015 z dnia 26.03.2015

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 20.04.2015 poz. 3694

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.74.2015.MO z dnia 28.04.2015
12 M.p.z.p. rejonu ulicy Tynkarskiej - część II [rejon szkoły - gimnazjum przy ul. Solipskiej]

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXII/1673/2018 z dnia 1.03.2018

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.03.2018 poz. 2507  
13 Uzupełnienie procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej część II przyjętego Uchwałą nr XLIX/1509/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W

tekst 
rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr IX/163/2019 z dnia 7.03.2019

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.03.2019 poz. 3624  
14 M.p.z.p. obszaru Wiktoryn - część B

tekst rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XIII/269/2019 z dnia 30.05.2019

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.06.2019 poz. 7480  

 

__________
* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki sądowe

** plan miejscowy obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy Włochy