Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany obowiązujące - Wola

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Linki Organ uchwalający,
nr i data uchwały
Publikacja w dzienniku urzędowym Wyroki WSA i NSA oraz rozstrzygnięcia wojewody
1 M.p.z.p. rejonu ul. [Jana*] Olbrachta

tekst
rysunek:
część 1
część 2
część 3
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LVI/1669/2009 z dnia 28.05.2009

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 104 z dnia 4.07.2009 poz. 2969  
2 M.p.z.p. obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LX/1830/2009 z dnia 27.08.2009

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 143 z dnia 14.09.2009 poz. 4337  
3

M.p.z.p. obszaru Młynowa

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXIII/1953/2009 z dnia 8.10.2009

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 168 z dnia 28.10.2009 poz. 4881  
4

M.p.z.p. rejonu Lasku na Kole

tekst
rysunek:
część 1
część 2
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XCIII/2738/2010 z dnia 21.10.2010

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 214 z dnia 22.12.2010 poz. 7212  
5

M.p.z.p. rejonu Parku Moczydło

tekst**
rysunek**
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XCIV/2805/2010 z dnia 9.11.2010

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 207 z dnia 12.12.2010 poz. 6565

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1317/12 z dnia 11.02.2013,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 187/14 z dnia 26.03.2014

6***

M.p.z.p. rejonu Dworca Gdańskiego

tekst
rysunek mapa

Rada m.st. Warszawy, nr VIII/138/2011 z dnia 27.01.2011

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 19 z dnia 18.02.2011 poz. 631  
7 M.p.z.p. rejonu ulicy Okopowej

tekst
rysunek:
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXVII/547/2011 z dnia 17.11.2011

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 215 z dnia 24.11.2011 poz. 6502  
8***

M.p.z.p. terenu „Żoliborza Powązki”

tekst**
rysunek**
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXXIII/795/12 z dnia 8.03.2012

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 16.04.2012 poz. 3344

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 65/13 z dnia 9.10.2013,

wyrok NSA sygn. akt II OSK 3140/13 z dnia 23.04.2014,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1790/14 z dnia 20.11.2014,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2625/15 z dnia 8.01.2016

9 M.p.z.p. rejonu Czyste - rejon ul. Prądzyńskiego 
[zob. też zmiana tego planu - poz. 15] 

tekst 
tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr XXXVIII/971/2016, sprzed rozstrzygnięcia nadzorczego
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXXIX/1011/2012 z dnia 5.07.2012 

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.07.2012 poz. 5457  
10 M.p.z.p. rejonu Czyste - rejon ul. Kolejowej

tekst 
rysunek 
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr LXXXIV/2140/2014 z dnia 26.06.2014

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.07.2014 poz. 6871   
11 M.p.z.p. rejonu ulicy Żelaznej - część północna A

tekst** 
rysunek** 
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr LXXXV/2214/2014 z dnia 3.07.2014

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.07.2014 poz. 6891 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.116.2014.MO z dnia 7.08.2014  
12 M.p.z.p. rejonu ulicy Towarowej

tekst** 
rysunek** 
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XCIV/2410/2014 z dnia 6.11.2014 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.12.2014 poz. 11574 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.195.2014.MO z dnia 15.12.2014 
13 M.p.z.p. rejonu ulicy Żelaznej - część północna B

tekst
rysunek 
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XXXIII/825/2016 z dnia 25.08.2016 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7.09.2016 poz. 7861  
14 M.p.z.p. rejonu ulicy Żelaznej - część południowa

tekst 
rysunek
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XXXVI/893/2016 z dnia 20.10.2016 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.11.2016 poz. 9664  
15 Zmiana m.p.z.p. rejonu Czyste - rejon ul. Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7a U

tekst 
tekst ujednolicony uchwały nr XXXIX/1011/2012 sprzed rozstrzygnięcia nadzorczego
rysunek
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XXXVIII/971/2016 z dnia 15.12.2016 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28.12.2016 poz. 11796 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.256.2016.MO z dnia 13.01.2017 [stwierdzenie nieważności uchwały w części]
- [unieważniony] M.p.z.p. rejonu ulicy Żelaznej - część północna C

tekst 
rysunek
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XXXVIII/972/2016 z dnia 15.12.2016 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28.12.2016 poz. 11797 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.1431.251.2016.MO z dnia 18.01.2017 [stwierdzenie nieważności uchwały]
16

M.p.z.p. rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego

 

tekst 
rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LVIII/1507/2017 z dnia 30.11.2017 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 11.12.2017 poz. 11790  
17 

M.p.z.p. Cmentarza Powstańców Warszawy

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXVII/1855/2018 z dnia 24.05.2018 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 4.06.2018 poz. 5831   
18

M.p.z.p. rejonu ul. Burakowskiej 

tekst 
rysunek 
mapa 
Rada m.st. Warszawy, nr II/27/2018 z dnia 6.12.2018 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.12.2018 poz. 12654  
19

M.p.z.p. rejonu ulicy Żelaznej - część północna C [Norblin]

tekst 
rysunek 
mapa  
Rada m.st. Warszawy, nr II/28/2018 z dnia 6.12.2018  Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.12.2018 poz. 12655  

__________

* zgodnie z Katalogiem ulic i placów m.st. Warszawy właściwą nazwą jest ul. Jana Olbrachta
** tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki
*** plan miejscowy obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy Wola