Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany obowiązujące - Żoliborz

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Linki Organ uchwalający,
nr i data uchwały
Publikacja w dzienniku urzędowym Wyroki WSA i NSA oraz rozstrzygnięcia wojewody
1 M.p.z.p. osiedla „Grossów” tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Centrum, nr 834/LXVIII/01 z dnia 4.10.2001

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 237 z dnia 7.11.2001 poz. 4386  
2 M.p.z.p. osiedla „Sady Żoliborskie” tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Centrum, nr 1899/LXXXII/02 z dnia 19.09.2002

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 260 z dnia 15.10.2002 poz. 6671  
3

M.p.z.p. obszaru otoczenia ul. Juliusza Słowackiego

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Centrum, nr 2067/LXXXIII/02 z dnia 10.10.2002

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 284 z dnia 4.11.2002 poz. 7461  
4 M.p.z.p. obszaru „Pasa Nadwiślańskiego” tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXXII/692/2004 z dnia 24.06.2004

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 188 z dnia 29.07.2004 poz. 4950  
5

M.p.z.p. części terenu Żoliborza Historycznego

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXXII/2738/2006 z dnia 10.10.2006

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 229 z dnia 13.11.2006 poz. 8494  
6

M.p.z.p. osiedla „Zatrasie”

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXI/719/2007 z dnia 20.12.2007

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 12 z dnia 8.02.2008 poz. 2320  
7 M.p.z.p. osiedla „Rudawka Głogowska”

tekst
rysunek

mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXI/720/2007 z dnia 20.12.2007

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 12 z dnia 8.02.2008 poz. 2345  
8*

M.p.z.p. rejonu Dworca Gdańskiego

tekst
rysunek mapa

Rada m.st. Warszawy, nr VIII/138/2011 z dnia 27.01.2011

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 19 z dnia 18.02.2011 poz. 631  
9

M.p.z.p. terenu „Żoliborza Dziennikarskiego”

tekst 
rysunek:
część 1
część 2
część 3
część 4
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXVI/504/2011 z dnia 20.10.2011

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 200 z dnia 2.11.2011 poz. 6017  
10*

M.p.z.p. terenu „Żoliborza Powązki”

tekst**
rysunek**
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XXXIII/795/2012 z dnia 8.03.2012

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 16.04.2012 poz. 3344

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 65/13 z dnia 9.10.2013,

wyrok NSA sygn. akt II OSK 3140/13 z dnia 23.04.2014,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1790/14 z dnia 20.11.2014

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2625/15 z dnia 8.01.2016

11

M.p.z.p. terenu 
Żoliborza Południowego

 

tekst

rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXV/1777/2018 z dnia 19.04.2018

 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 27.04.2018 poz. 4701  

__________

* plan miejscowy obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy Żoliborz
** tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego wyroki sądowe