Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Bemowo

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 

odnośnik do mapy w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

Uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1*

M.p.z.p. Fort Bema

mapa

nr LXXXIII/2770/2006 z dnia 19.10.2006 BPRW S. A.

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

2

M.p.z.p. obszaru Jelonki - część II - rejon Osiedla Przyjaźń

mapa

nr LXXXIII/2772/2006 z dnia 19.10.2006;

nr XXXIV/1019/2008 z dnia 29.05.2008
(zmiana granic planu), 
nr XXI/521/2015 z dnia 10.12.2015 (podział planu)

MPPPiSR

I wyłożenie: 12.10.2015 r. - 10.11.2015 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

3

M.p.z.p. obszaru Jelonki - część III - rejon Placu Kasztelańskiego

mapa 

nr LXXXIII/2772/2006 z dnia 19.10.2006;

nr XXXIV/1019/2008 z dnia 29.05.2008
(zmiana granic planu), 
nr XXI/521/2015 z dnia 10.12.2015 (podział planu)

MPPPiSR

I wyłożenie: 12.10.2015 r. - 10.11.2015 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

4

M.p.z.p. Chrzanowa

mapa

nr LI/1538/2009 z dnia 19.03.2009;

nr LVII/1628/2013 z dnia 13.06.2013

BPRW S. A.

I wyłożenie: 21.05.2018 r. - 20.06.2018 r.

prognozowane uchwalenie:
2019 r. 

stan aktualizacji:
31.01.2019 r.

5

M.p.z.p. osiedli Bemowo III i Bemowo V

mapa

nr LXXXVI/2537/2010 z dnia 15.07.2010;

nr XLIX/1363/2013 z dnia 17.01.2013

MPPPiSR

stan aktualizacji:
08.03.2019 r.

6

M.p.z.p. obszaru Karolin Wschodni

mapa

nr XV/259/2011 z dnia 12.05.2011 BPRW S. A.

stan aktualizacji:
08.03.2019 r.

7

M.p.z.p. Jelonki Południowe

mapa

nr XXVI/506/2011 z dnia 20.10.2011 MPPPiSR

I wyłożenie: 14.11.2017 r. - 14.12.2017 r.

prognozowane uchwalenie:
2019 r.

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

 _________

* projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy

 

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Bemowo udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Północ, tel. 22 44 323 35, 22 44 323 36, 22 44 323 16, 22 44 323 25, 22 44 324 41.

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Bemowo.