Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Białołęka

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy (z wyjątkiem oznaczonych *) o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej;

mapa

nr XXXI/651/2004 z dnia 27.05.2004;

nr XXV/843/2008 z dnia 28.02.2008
(zmiana granic planu),
nr XXI/397/2011 z dnia 25.08.2011
(zmiana granic planu)

MPPPiSR

I wyłożenie: 19.03.2018 r. - 18.04.2018 r.

prognozowane uchwalenie: 2019 r.

stan aktualizacji:
16.03.2018 r.

2

M.p.z.p. osiedla Tarchomin część III

mapa

nr XXXII/693/2004 z dnia 24.06.2004;

nr XCIV/2798/2010 z dnia 9.11.2010 
(sprostowanie błędu),
nr LXXXVIII/2599/2010 z dnia 26.08.2010 (podział),
nr XCIV/2799/2010 z dnia 9.11.2010 
(sprostowanie zapisów),
nr LXXXIX/2242/2014 z dnia 28.08.2014 (sprostowanie zapisów)

MPPPiSR

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

  

3

M.p.z.p. osiedla Tarchomin część V

mapa

nr XXXII/693/2004 z dnia 24.06.2004;

nr XCIV/2798/2010 z dnia 9.11.2010 
(sprostowanie błędu),
nr LXXXVIII/2599/2010 z dnia 26.08.2010 
(podział),
nr XCIV/2799/2010 z dnia 9.11.2010
(sprostowanie zapisów),
nr LXXXIX/2242/2014 z dnia 28.08.2014 (sprostowanie zapisów)

MPPPiSR  
4

M.p.z.p. osiedla Tarchomin część VI

mapa

nr XXXII/693/2004 z dnia 24.06.2004;

nr XCIV/2798/2010 z dnia 9.11.2010 
(sprostowanie błędu),
nr LXXXVIII/2599/2010 z dnia 26.08.2010 (podział),
nr XCIV/2799/2010 z dnia 9.11.2010 
(sprostowanie zapisów),
nr LXXXIX/2242/2014 z dnia 28.08.2014 (sprostowanie zapisów)

MPPPiSR  
5

M.p.z.p. rejonu Anecina Północnego część I

mapa

nr LXXXII/2740/2006 z dnia 10.10.2006;

nr LXX/2189/2010 z dnia 14.01.2010 
(sprostowanie błędu),
nr XLI/1148/2012 z dnia 30.08.2012 
(podział)

MPPPiSR

I wyłożenie: 08.06.2011 r. - 15.07.2011 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 01.02.2012 r. - 02.03.2012 r. (wykaz uwag)

III wyłożenie: 17.12.2012 r. - 23.01.2013 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

6

M.p.z.p. rejonu Anecina Północnego część II

mapa

nr LXXXII/2740/2006 z dnia 10.10.2006;

nr LXX/2189/2010 z dnia 14.01.2010
(sprostowanie błędu),
nr XLI/1148/2012 z dnia 30.08.2012
(podział)

MPPPiSR

I wyłożenie: 08.06.2011 r. - 15.07.2011 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 01.02.2012 r. - 02.03.2012 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

7

M.p.z.p. rejonu Nowodworów Północnych

mapa

nr LXXXII/2742/2006 z dnia 10.10.2006 MPPPiSR

I wyłożenie: 23.0.32011 r. - 22.04.2011 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 24.08.2011 r. - 23.09.2011 r. (wykaz uwag)

III wyłożenie: 21.03.2012 r. - 20.04.2012 r. (wykaz uwag)

IV wyłożenie: 12.11.2012 r. - 12.12.2012 r. (wykaz uwag)

V wyłożenie: 19.08.2013 r. - 18.09.2013 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

8

M.p.z.p. rejonu Brzezin

mapa

nr LXXVIII/2460/2006 z dnia 19.07.2006;

nr LXXXIII/2769/2006 z dnia 19.10.2006

 

I wyłożenie: 18.08.2009 r. - 16.09.2009 r. (wykaz uwag)

9

M.p.z.p. obszaru Białołęki Dworskiej część wschodnia

mapa

nr XXXIX/1194/2008 z dnia 28.08.2008 BPRW S. A.

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

10

M.p.z.p. osiedla Kąty Grodziskie część II

mapa

nr XLI/1281/2008 z dnia 2.10.2008;

nr LII/1596/2009 z dnia 16.04.2009
(sprostowanie błędu),
nr LIV/1539/2013 z dnia 18.04.2013
(podział)

MPPPiSR

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

11

M.p.z.p. obszaru Anecina Południowego - część I

mapa

nr LVIII/1780/2009 z dnia 9.07.2009;

nr XXXIX/1019/2017 z dnia 19.01.2017 (podział)

MPPPiSR


prognozowane uchwalenie: 2019 r.

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

12

M.p.z.p. obszaru Anecina Południowego - część II

mapa

nr LVIII/1780/2009 z dnia 9.07.2009;

nr XXXIX/1019/2017 z dnia 19.01.2017 (podział)

MPPPiSR

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

13

M.p.z.p. Winnicy Północnej - część II

mapa

nr LXII/1900/2009 z dnia 17.09.2009

nr LXVIII/1879/2018 z dnia 7.06.2018 (uchwała podziałowa)

MPPPiSR

I wyłożenie: 17.11.2014 r. - 17.12.2014 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 21.06.2017 r. - 26.07.2017 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:

08.06.2018 r.

14

M.p.z.p. rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej - część I

mapa

nr LXII/1904/2009 z dnia 17.09.2009;

nr XXXV/864/2016 z dnia 22.09.2016 (podział)

MPPPiSR


stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

15

M.p.z.p. rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej - część II

mapa

nr LXII/1904/2009 z dnia 17.09.2009;

nr XXXV/864/2016 z dnia 22.09.2016 (podział)

MPPPiSR

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

16

M.p.z.p. rejonu Buchnika

mapa

nr LXIV/2001/2009 z dnia 22.10.2009 KAD Architekci, Gader Sp. z o. o.

I wyłożenie: 25.05.2018 r. - 26.06.2018 r. (wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie: 2019 r.

stan aktualizacji:
17.05.2018 r.

17

M.p.z.p. obszaru Mańki - część zachodnia [plan obejmuje dwa tereny oznaczone I A i I B]

mapa

nr LXXXVI/2538/2010 z dnia 15.07.2010;

nr LIV/1536/2013 z dnia 18.04.2013
(zmiana granic)

MPPPiSR

prognozowane uchwalenie: 2019 r.

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

18

M.p.z.p. Kępy Tarchomińskiej - część I

mapa

nr LXXXVI/2540/2010 z dnia 15.07.2010;

nr XXXIX/1018/2017 z dnia 19.01.2017 (podział)

KANON Grzegorz Chojnacki

I wyłożenie: 03.02.2014 r. - 05.03.2014 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
09.04.2018 r.

19 

M.p.z.p. Kępy Tarchomińskiej - część II

mapa

nr LXXXVI/2540/2010 z dnia 15.07.2010;

nr XXXIX/1018/2017 z dnia 19.01.2017 (podział)

KANON Grzegorz Chojnacki

I wyłożenie: 03.02.2014 r. - 05.03.2014 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
09.04.2018 r.

20 

M.p.z.p. Kępy Tarchomińskiej - część III

mapa

nr LXXXVI/2540/2010 z dnia 15.07.2010;

nr XXXIX/1018/2017 z dnia 19.01.2017 (podział)

KANON Grzegorz Chojnacki

I wyłożenie: 03.02.2014 r. - 05.03.2014 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

21 

M.p.z.p. Kępy Tarchomińskiej - część IV

mapa

nr LXXXVI/2540/2010 z dnia 15.07.2010;

nr XXXIX/1018/2017 z dnia 19.01.2017 (podział)

KANON Grzegorz Chojnacki

I wyłożenie: 03.02.2014 r. - 05.03.2014 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

22

M.p.z.p. obszaru Mańki - część wschodnia

mapa

nr XCIV/2812/2010 z dnia 9.11.2010;

nr LXI/1674/2013 z dnia 11.07.2013
(zmiana granic)

MPPPiSR

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

23

M.p.z.p. rejonu ulicy Kobiałka

mapa

nr XCIV/2813/2010 z dnia 9.11.2010;

nr LXI/1673/2013 z dnia 11.07.2013
(zmiana granic)

Dpp Diana Polkowska

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

24

M.p.z.p. rejonu Augustowa

mapa

nr XIII/215/2011 z dnia 9.11.2010 MPPPiSR

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

25

M.p.z.p. obszaru Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta

mapa

nr LIV/1538/2013 z dnia 18.04.2013;

nr XXIV/588/2016 z dnia 25.02.2016
(zmiana skali planu)

MPPPiSR

I wyłożenie: 28.11.2016 r. - 29.12.2016 r.

26

M.p.z.p. Wiśniewo w rejonie ul. Fleminga

mapa

nr LXXVIII/2000/2014 z dnia 20.03.2014 KAD Architekci Sp. z o. o.
Gader Sp. z o. o. 

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

27

M.p.z.p. Żerania Wschodniego w rejonie ulicy Annopol

mapa

nr LXXXII/2077/2014 z dnia 15.05.2014 P. W. FUGA Jan Kempa

stan aktualizacji:
09.04.2018 r.

28

M.p.z.p. rejonu Portu Żerańskiego

mapa

nr LXXXIX/2240/2014 z dnia 28.08.2014 MPPPiSR  
29

M.p.z.p. rejonu ulicy Ekspresowej

mapa

nr XCII/2353/2014 z dnia 16.10.2014 BPRW S. A.

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

30

M.p.z.p. otoczenia węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej

mapa

nr XX/485/2015 z dnia 26.11.2015 MPPPiSR

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

31

M.p.z.p. Wiśniewo w rej. ul. Kołacińskiej

mapa

nr XXXIX/1017/2017 z dnia 19.01.2017 Sunbar Sp. z o. o.

Zbieranie wniosków do dnia 10.10.2018 r.

stan aktualizacji:
26.11.2018 r.

32

M.p.z.p. Choszczówka

mapa

nr LXIX/1903/2018 z dnia 14.06.2018    

 

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Białołęka udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Północ, tel. 22 44 323 35, 22 44 323 36, 22 44 323 16, 22 44 323 25, 22 44 324 41.

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Białołęka