Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Bielany

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ulicy Marymonckiej do nurtu Wisły część I

mapa

nr XXVI/496/2004 z dnia 11.03.2004;

nr LXVI/1804/2013 z dnia 3.10.2013 (podział),
nr LXXIV/1915/2014 z dnia 16.01.2014 (korekta załącznika graficznego)

MPPPiSR

Faza uzgodnień - w trakcie

I wyłożenie: 24.09.2012 r. - 24.10.2012 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

2

M.p.z.p. trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ulicy Marymonckiej do nurtu Wisły część II

mapa

nr XXVI/496/2004 z dnia 11.03.2004;

nr LXVI/1804/2013 z dnia 3.10.2013 (podział),
nr LXXIV/1915/2014 z dnia 16.01.2014 (korekta załącznika graficznego)

MPPPiSR

Faza uzgodnień - w trakcie

I wyłożenie: 24.09.2012 r. - 24.10.2012 r. 

(wykaz uwag)

stan aktualizacji:

25.01.2021 r.

3*

M.p.z.p. Fort Bema

mapa

nr LXXXIII/2770/2006 z dnia 19.10.2006 BPRW S. A.

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie:
2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

4

M.p.z.p. obszaru Młociny III

mapa

nr XXX/951/2008 z dnia 8.05.2008 KANON Grzegorz Chojnacki

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie:
2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

5

M.p.z.p. obszaru Nowego Wawrzyszewa - część I w rejonie Stawów Brustmana

mapa

nr LI/1539/2009 z dnia 19.03.2009

nr XIX/469/2019 z dnia 26.09.2019 (podział planu)

BPRW S. A.

Faza uchwalenia - zakończona

I wyłożenie: 09.10.2018 r. - 12.11.2018 r. 

(wykaz uwag)

Plan uchwalony na sesji w dniu 18.03.2021 r.

stan aktualizacji:
22.03.2021 r.

6

M.p.z.p. obszaru Nowego Wawrzyszewa - część II w rejonie ul. Wolumen

mapa

nr LI/1539/2009 z dnia 19.03.2009

nr XIX/469/2019 z dnia 26.09.2019 (podział planu)

BPRW S. A.

Faza uzgodnień - w trakcie

I wyłożenie: 09.10.2018 r. - 12.11.2018 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie: 2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

7

M.p.z.p. Wólki Węglowej

mapa

nr LXXXVI/2536/2010 z dnia 15.07.2010  

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

8

M.p.z.p. rejonu tzw. Serka Bielańskiego

mapa

nr LXXXV/2209/2014 z dnia 3.07.2014 MPPPiSR

Faza koncepcji - w trakcie

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

9

M.p.z.p. osiedla Słodowiec

mapa

nr XC/2314/2014 z dnia 11.09.2014 MPPPiSR

Faza wyłożenia - w trakcie

I wyłożenie: 19.03.2018 r. - 18.04.2018 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

10

M.p.z.p. rejonu Fortu Wawrzyszew

mapa

nr XXXIII/827/2016 z dnia 25.08.2016 MPPPiSR

Faza koncepcji - w trakcie

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

11

M.p.z.p. osiedla Chomiczówka część I – rejon trasy N-S

mapa

nr LXXIV/2096/2018 z dnia 27.09.2018

nr XXVI/769/2020 z dnia 06.02.2020 r. (podział)

 

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

12

M.p.z.p. osiedla Chomiczówka część II – rejon ul. Conrada

mapa

nr LXXIV/2096/2018 z dnia 27.09.2018

nr XXVI/769/2020 z dnia 06.02.2020 r. (podział)

Intekprojekt Gabriel Ferliński

Faza wniosków - w trakcie

zbieranie wniosków do dnia 8.03.2021 r.

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

13

M.p.z.p. osiedla Chomiczówka część III - rejon Cmentarza Wawrzyszewskiego

mapa

nr LXXIV/2096/2018 z dnia 27.09.2018

nr XXVI/769/2020 z dnia 06.02.2020 r. (podział)

Marcin Piernikowski

Faza wniosków - w trakcie

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
13.04.2021 r.

14

M.p.z.p. Młociny w rejonie ul. Wazów

mapa

nr VII/93/2019 z dnia 14.02.2019

 

Konsorcjum firm Sawawa Sp. z o. o.
Dawos Sp. z o. o.

Faza wniosków - w trakcie

zbieranie wniosków do dnia 8.03.2021 r.

prognozowane uchwalenie:
2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

15

M.p.z.p. rejonu Huty 

mapa

nr XXIX/847/2020 z dnia 23.04.2020 r.

 

prognozowane uchwalenie:
2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

_________

* projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy

 

Legenda

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Bielany udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Północ, tel. 22 44 323 35, 22 44 323 36, 22 44 323 16, 22 44 323 97, 22 44 324 17, 22 44 324 41, 22 44 336 96, 22 44 323 70. 

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Bielany