Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Bielany

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ulicy Marymonckiej do nurtu Wisły część I

mapa

nr XXVI/496/2004 z dnia 11.03.2004;

nr LXVI/1804/2013 z dnia 3.10.2013 (podział),
nr LXXIV/1915/2014 z dnia 16.01.2014 (korekta załącznika graficznego)

MPPPiSR

I wyłożenie: 24.09.2012 r. - 24.10.2012 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

2

M.p.z.p. trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ulicy Marymonckiej do nurtu Wisły część II

mapa

nr XXVI/496/2004 z dnia 11.03.2004;

nr LXVI/1804/2013 z dnia 3.10.2013 (podział),
nr LXXIV/1915/2014 z dnia 16.01.2014 (korekta załącznika graficznego)

MPPPiSR

I wyłożenie: 24.09.2012 r. - 24.10.2012 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

3*

M.p.z.p. Fort Bema

mapa

nr LXXXIII/2770/2006 z dnia 19.10.2006 BPRW S. A.

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

4

M.p.z.p. rejonu Placówki

mapa

nr LXXXIV/2859/2006 z dnia 26.10.2006 MPPPiSR  
5

M.p.z.p. obszaru Młociny III

mapa

nr XXX/951/2008 z dnia 8.05.2008 KANON Grzegorz Chojnacki

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

6

M.p.z.p. obszaru Nowego Wawrzyszewa

mapa

nr LI/1539/2009 z dnia 19.03.2009 BPRW S. A.

I wyłożenie: 09.10.2018 r. - 12.11.2018 r.

prognozowane uchwalenie: 2019 r.

stan aktualizacji:
03.10.2018 r.

7

M.p.z.p. Wólki Węglowej

mapa

nr LXXXVI/2536/2010 z dnia 15.07.2010  

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

8

M.p.z.p. rejonu tzw. Serka Bielańskiego

mapa

nr LXXXV/2209/2014 z dnia 3.07.2014 MPPPiSR

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

9

M.p.z.p. osiedla Słodowiec

mapa

nr XC/2314/2014 z dnia 11.09.2014 MPPPiSR

prognozowane uchwalenie:
2018 r. 

I wyłożenie: 19.03.2018 r. - 18.04.2018 r.

stan aktualizacji:
16.03.2018 r.

10

M.p.z.p. rejonu ulicy Dankowickiej

mapa

nr XCIII/2375/2014 z dnia 30.10.2014    
11

M.p.z.p. rejonu Fortu Wawrzyszew

mapa

nr XXXIII/827/2016 z dnia 25.08.2016 MPPPiSR

stan aktualizacji:
27.06.2018 r.

12

M.p.z.p. osiedla Chomiczówka 

mapa

nr LXXIV/2096/2018 z dnia 27.09.2018    
13

M.p.z.p. rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie

mapa

nr LXXIV/2098/2018 z dnia 27.09.2018    

_________

* projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy

 

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Bielany udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Północ, tel. 22 44 323 35, 22 44 323 36, 22 44 323 16, 22 44 323 25, 22 44 324 41. 

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Bielany