Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Mokotów

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania; 

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. rejonu Augustówki - część I - w rejonie ul. Antoniewskiej

mapa

nr XLV/1084/2005 z dnia 20.01.2005

nr LVII/1482/2017 z dnia 16.11.2017
(podział)

SOL-AR Jerzy Solarek

I wyłożenie: 18.02.2008 r. - 18.03.2008 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 23.09.2013 r. - 23.10.2013 r. (wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2019 r.

stan aktualizacji:
13.11.2018 r.

2

M.p.z.p. rejonu Augustówki  - część II - w rejonie starorzecza Wisły

mapa

nr XLV/1084/2005 z dnia 20.01.2005

nr LVII/1482/2017 z dnia 16.11.2017
(podział)

SOL-AR Jerzy Solarek

I wyłożenie: 18.02.2008 r. - 18.03.2008 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 23.09.2013 r. - 23.10.2013 r. (wykaz uwag)

3

M.p.z.p. rejonu Augustówki  - część III - w rejonie rzeki Wilanówki

mapa

nr XLV/1084/2005 z dnia 20.01.2005

nr LVII/1482/2017 z dnia 16.11.2017
(podział)

SOL-AR Jerzy Solarek

I wyłożenie: 18.02.2008 r. - 18.03.2008 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 23.09.2013 r. - 23.10.2013 r. (wykaz uwag)

4

M.p.z.p. rejonu pod Skocznią część II

mapa

nr LII/1368/2005 z dnia 19.05.2005;

nr XXXVII/1123/2008 z dnia 10.07.2008

MPPPiSR

I wyłożenie: 07.01.2008 r. - 07.02.2008 r. (wykaz uwag)

5

M.p.z.p. Służew Niski

mapa

nr LVI/1516/2005 z dnia 8.07.2005

nr LXIII/1733/2018 z dnia 22.03.2018
(uchwała podziałowa)

MPPPiSR

I wyłożenie: 21.09.2011 r. - 20.10.2011 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 18.06.2012 r. - 23.07.2012 r. (wykaz uwag)
stan aktualizacji:
27.03.2018 r.

 6

M.p.z.p. Służew w rejonie Klasztoru oo. Dominikanów

mapa

nr LVI/1516/2005 z dnia 8.07.2005

nr LXIII/1733/2018 z dnia 22.03.2018
(uchwała podziałowa)

MPPPiSR

I wyłożenie: 21.09.2011 r. - 20.10.2011 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 18.06.2012 r. - 23.07.2012 r. (wykaz uwag)
stan aktualizacji:
27.03.2018 r.

 7

M.p.z.p. Służew nad Dolinką cz. I

mapa

nr LVI/1516/2005 z dnia 8.07.2005

nr LXIII/1733/2018 z dnia 22.03.2018
(uchwała podziałowa)

MPPPiSR

I wyłożenie: 21.09.2011 r. - 20.10.2011 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 18.06.2012 r. - 23.07.2012 r. (wykaz uwag)
stan aktualizacji:
27.03.2018 r.

 8

M.p.z.p. Służew nad Dolinką cz. II

mapa

nr LVI/1516/2005 z dnia 8.07.2005

nr LXIII/1733/2018 z dnia 22.03.2018
(uchwała podziałowa)

MPPPiSR

I wyłożenie: 21.09.2011 r. - 20.10.2011 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 18.06.2012 r. - 23.07.2012 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
27.03.2018 r.

9*

M.p.z.p. rejonu placu Unii Lubelskiej część południowa

mapa

nr LXII/1780/2005 z dnia 24.11.2005;

nr L/1423/2013 z dnia 21.02.2013
(podział)

MPPPiSR

I wyłożenie: 16.11.2011 r. - 22.12.2011 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 17.08.2015 r. - 07.10.2015 r. (wykaz uwag)

III wyłożenie: 14.11.2016 r. - 14.12.2016 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
11.05.2018 r.

10

M.p.z.p. rejonu północnej strony ulicy Bartyckiej

mapa

nr LXXV/2274/2006 z dnia 18.05.2006
(wygasiła uchwałę z dnia 24.11.2005);

nr XXX/953/2008 z dnia 8.05.2008
(zmiana granic planu)

MPPPiSR
11

M.p.z.p. obszaru Sielc - część I

mapa

nr LXXVII/2419/2006 z dnia 22.06.2006;

nr LXXVI/1962/2014 z dnia 13.02.2014 (podział),
nr XXVI/655/2016 z dnia 21.04.2016 (podział)

MPPPiSR

I wyłożenie: 15.09.2008 r. - 15.10.2008 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 08.04.2013 r. - 08.05.2013 r. (wykaz uwag)

III wyłożenie: 23.04.2018 r. - 23.05.2018 r.

prognozowane uchwalenie: 2019 r.

stan aktualizacji:
13.04.2018 r.

12

M.p.z.p. obszaru Sielc - część II b

mapa

nr LXXVII/2419/2006 z dnia 22.06.2006;

nr LXXVI/1962/2014 z dnia 13.02.2014 (podział),
nr XXVI/655/2016 z dnia 21.04.2016 (podział)

MPPPiSR

I wyłożenie: 15.09.2008 r. - 15.10.2008 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 08.04.2013 r. - 08.05.2013 r. (wykaz uwag)

13

M.p.z.p. obszaru Sielc - część III

mapa

nr LXXVII/2419/2006 z dnia 22.06.2006;

nr LXXVI/1962/2014 z dnia 13.02.2014 (podział),
nr XXVI/655/2016 z dnia 21.04.2016 (podział)

MPPPiSR

I wyłożenie: 15.09.2008 r. - 15.10.2008 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 08.04.2013 r. - 08.05.2013 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
14.11.2017 r.

14

M.p.z.p. Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Cybernetyki część II

mapa

nr LXXX/2515/2006 z dnia 31.08.2006;

nr LX/1832/2009 z dnia 27.08.2009
(podział),

nr LXXXV/2485/2010 z dnia 24.06.2010
(sprostowanie błędu)

MPPPiSR

I wyłożenie: 22.04.2009 r. - 22.05.2009 r. (wykaz uwag)

15

M.p.z.p. Czerniakowa Południowego

mapa

nr LXXXIV/2860/2006 z dnia 26.10.2006;

nr XLIX/1502/2009 z dnia 5.02.2009 r.
(sprostowanie błędu)

SOL-AR Jerzy Solarek

I wyłożenie: 08.12.2014 r. - 14.01.2015 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 09.05.2018 r. - 08.06.2018 r.

prognozowane uchwalenie: 2019 r.

stan aktualizacji:
04.05.2018 r.

16

M.p.z.p. terenów przyskarpowych w rejonie ulicy Merliniego część II

mapa

nr LXXXIV/2861/2006 z dnia 26.10.2006;

nr LX/1831/2009 z dnia 27.08.2009
(podział)

MPPPiSR

17

M.p.z.p. rejonu Jeziorka Czerniakowskiego

mapa

nr LXXXIV/2862/2006 z dnia 26.10.2006;

nr XCI/2325/2014 z dnia 25.09.2014 (zmiany w uchwale o przystąpieniu dotyczące m.p.z.p. obszaru Miasto-Ogród-Sadyba, nieistotne dla m.p.z.p. rej. Jez. Czerniakowskiego)

   
18

M.p.z.p. obszaru Miasto-Ogród-Sadyba - część II [obszar IIa i IIb]

mapa

nr LXXXIV/2862/2006 z dnia 26.10.2006;

nr LXXIV/1914/2014 z dnia 16.01.2014
(zmiana granic)
,
nr XCI/2325/2014 z dnia 25.09.2014 (podział) 

Gader Sp. z o. o.

I wyłożenie: 28.01.2013 r. - 27.02.2013 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie dla części IIa: 08.06.2015 r. - 08.07.2015 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie dla części IIb: 08.06.2015 r. - 08.07.2015 r.

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

19*

M.p.z.p. rejonu ul. Patkowskiego

mapa

nr XLIX/1500/2009 z dnia 5.02.2009;

nr LXXIV/2289/2010 z dnia 18.03.2010
(sprostowanie błędu)

nr LVII/1481/2017 z dnia 16.11.2017 
(zmiana granic)

Dawos Sp. z o. o. 

I wyłożenie: 04.04.2012 r. - 09.05.2012 r. (wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie: 2019 r.

stan aktualizacji:
26.07.2018 r.

20

M.p.z.p. Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie

mapa

nr XC/2665/2010 z dnia 23.09.2010 MPPPiSR

I wyłożenie: 25.09.2017 r. - 25.10.2017 r.

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

21

M.p.z.p. w otoczeniu Fortu Mokotów i Wyględowa

mapa

nr XC/2666/2010 z dnia 23.09.2010;

nr VIII/140/2011 z dnia 27.01.2011
(wprowadzenie zmiany)

BPRW S. A.

stan aktualizacji:

23.02.2018 r.

22

M.p.z.p. w rejonie ul. Chodkiewicza

mapa

nr XCIV/2811/2010 z dnia 9.11.2010 Dawos Sp. z o. o.

I wyłożenie: 02.09.2013 r. - 02.10.2013 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

23

M.p.z.p. okolicy pętli autobusowej Metro Wilanowska

mapa

nr XCIII/2376/2014 z dnia 30.10.2014;

nr XVI/316/2015 z dnia 27.08.2015

MPPPiSR
24

M.p.z.p. dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską

mapa

nr XVIII/427/2015 z dnia 5.11.2015 MPPPiSR

 

stan aktualizacji:
22.02.2018 r.

25

M.p.z.p. dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta, Łowicką

mapa

nr XXVII/725/2016 z dnia 15.05.2016 MPPPiSR

 

stan aktualizacji:
22.02.2018 r.

26

M.p.z.p. nieruchomości przy ul. Postępu 3/5

mapa

nr XXXIX/1016/2017 z dnia 19.01.2017 MPPPiSR  
27

M.p.z.p. okolicy ul. Krasickiego i ul. Malczewskiego 

mapa

nr LVIII/1509/2017 z dnia 30.11.2017  MPPPiSR

Zbieranie wniosków do 7.03.2018 r.

stan aktualizacji:
26.11.2018 r.

28

M.p.z.p. w rejonie skweru "Orszy" 

mapa

nr LXXIV/2093/2018 z dnia 27.09.2018    
29

M.p.z.p. w rejonie ulic Bruna, Rakowiecka i Al. Niepodległości 

mapa

nr LXXV/2131/2018 z dnia 18.10.2018    

_________

* projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy

 

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Mokotów udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Południe - tel. 22 44 323 14, 22 44 323 26, 22 44 315 94, 22 44 315 95.

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Mokotów