Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Ochota

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1*

M.p.z.p. rejonu Czyste - rejon Dworca Zachodniego

mapa

nr XXXII/697/2004 z dnia 24.06.2004;

nr XXXIII/796/2012 z dnia 8.03.2012
(zmiana granic planu),
nr XXXIII/797/2012 z dnia 8.03.2013 (podział)

 

Faza wyłożenia - zakończona

I wyłożenie: 12.11.2009 r. - 14.12.2009 r. 

(wykaz uwag)

II wyłożenie: 07.07.2011 r. - 18.08.2011 r. 

(wykaz uwag)

2

M.p.z.p. w rejonie al. Bohaterów Września - część II

mapa

nr XXIII/464/2011 z dnia 22.09.2011;

nr XXX/737/2016 z dnia 16.06.2016 (podział)

MPPPiSR

Faza projektu planu - w trakcie

I wyłożenie: 30.06.2014 r. - 30.07. 2014 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

3

M.p.z.p. rejonu Placu Narutowicza

mapa

nr LXXVII/2002/2014 z dnia 20.03.2014 MPPPiSR

Faza wyłożenia - w trakcie

I wyłożenie: 21.09.2020 r. - 14.10.2020 r.

prognozowane uchwalenie:
2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

4

Zmiana m.p.z.p. rejonu Ochota Centrum w okolicach pętli tramwajowej Banacha

mapa

[uchylona uchwała] nr XCIV/2430/2014 z dnia 6.11.2014;
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.176.2014.MO z dnia 28.11.2014 (stwierdzenie nieważności uchwały);

nr XII/230/2015 z dnia 28.05.2015

MPPPiSR

 

 

5

M.p.z.p. rejonu Placu Zawiszy

mapa

nr LXXIII/2071/2018 z dnia 30.08.2018  

Faza koncepcji - w trakcie

Zbieranie wniosków do dnia 09.01.2019 r.

prognozowane uchwalenie:
2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

6

M.p.z.p. kwartału położonego przy skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Korotyńskiego

mapa

nr XXXI/910/2020 z dnia 18.06.2020  

prognozowane uchwalenie:
2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

 _________

* projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy

 

Legenda

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Ochota udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Zachód, tel. 22 44 323 33, 22 44 323 13, 22 44 323 22, 22 44 323 87, 22 44 315 97. 

 

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Ochota