Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Ochota

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy (z wyjątkiem oznaczonych *) o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1*

M.p.z.p. obszaru położonego wzdłuż linii średnicowej PKP, na odcinku od Dworca Centralnego do Dworca Głównego część I 

mapa

*uchwała Rady Gminy Warszawa Centrum nr 128/XVII/95 z dnia 11.05.1995;

nr LXXXIV/2863/2006 z dnia 26.10.2006 (podział),
nr LXXI/2232/2010 z dnia 28.01.2010 (podział)
nr LXXXII/2353/2010 z dnia 13.05.2010
(sprostowanie błędu)

MPPPiSR  
2*

M.p.z.p. obszaru położonego wzdłuż linii średnicowej PKP, na odcinku od Dworca Centralnego do Dworca Głównego część III

mapa

*uchwała Rady Gminy Warszawa Centrum nr 128/XVII/95 z dnia 11.05.1995;

nr LXXXIV/2863/2006 z dnia 26.10.2006 (podział),
nr LXXI/2232/2010 z dnia 28.01.2010 (podział)
nr LXXXII/2353/2010 z dnia 13.05.2010
(sprostowanie błędu)

MPPPiSR  
3**

M.p.z.p. rejonu Czyste - rejon Dworca Zachodniego

mapa

nr XXXII/697/2004 z dnia 24.06.2004;

nr XXXIII/796/2012 z dnia 8.03.2012
(zmiana granic planu),
nr XXXIII/797/2012 z dnia 8.03.2013 (podział)

BPRW S. A.

I wyłożenie: 12.11.2009 r. - 14.12.2009 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 07.07.2011 r. - 18.08.2011 r. (wykaz uwag)

4

M.p.z.p. w rejonie al. Bohaterów Września - część I

mapa

nr XXIII/464/2011 z dnia 22.09.2011;

nr XXX/737/2016 z dnia 16.06.2016 (podział)

nr XXXIX/1013/2017 z dnia 19.01.2017 (uchwalenie planu)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.19.2017.MO z dnia 23.02.2017

MPPPiSR

Procedura naprawcza


I wyłożenie: 22.01.2018 r. - 21.02.2018 r. (wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2018 r.
stan aktualizacji:
07.06.2018 r.

5

M.p.z.p. w rejonie al. Bohaterów Września - część II

mapa

nr XXIII/464/2011 z dnia 22.09.2011;

nr XXX/737/2016 z dnia 16.06.2016 (podział)

MPPPiSR

I wyłożenie: 30.06.2014 r. - 30.07. 2014 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

6

M.p.z.p. rejonu Placu Narutowicza

mapa

nr LXXVII/2002/2014 z dnia 20.03.2014 MPPPiSR

prognozowane uchwalenie:
2018 r. 

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

7

Zmiana m.p.z.p. rejonu Ochota Centrum w okolicach pętli tramwajowej Banacha

mapa

[uchylona uchwała] nr XCIV/2430/2014 z dnia 6.11.2014;
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.176.2014.MO z dnia 28.11.2014 (stwierdzenie nieważności uchwały);

nr XII/230/2015 z dnia 28.05.2015

MPPPiSR  
8

M.p.z.p. okolicy Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

mapa

nr XVI/317/2015 z dnia 27.08.2015 MPPPiSR  

 _________

* projekt planu kontynuowany w procedurze Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r.; uchwały przed zmianą ustroju m.st. Warszawy w 2002 r. przyjmowała ówczesna Rada Gminy Warszawa-Centrum; projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy

** projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy

 

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Ochota udzielają pracownicy Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego - Zachód, tel. 22 44 324 13, 22 44 323 13, 22 44 323 22, 22 44 323 24, 22 44 315 97.

 

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Ochota