Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Ochota

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1*

M.p.z.p. rejonu Czyste - rejon Dworca Zachodniego

mapa

nr XXXII/697/2004 z dnia 24.06.2004;

nr XXXIII/796/2012 z dnia 8.03.2012
(zmiana granic planu),
nr XXXIII/797/2012 z dnia 8.03.2013 (podział)

 

I wyłożenie: 12.11.2009 r. - 14.12.2009 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 07.07.2011 r. - 18.08.2011 r. (wykaz uwag)

2

M.p.z.p. w rejonie al. Bohaterów Września - część II

mapa

nr XXIII/464/2011 z dnia 22.09.2011;

nr XXX/737/2016 z dnia 16.06.2016 (podział)

MPPPiSR

I wyłożenie: 30.06.2014 r. - 30.07. 2014 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

3

M.p.z.p. rejonu Placu Narutowicza

mapa

nr LXXVII/2002/2014 z dnia 20.03.2014 MPPPiSR

 

4

Zmiana m.p.z.p. rejonu Ochota Centrum w okolicach pętli tramwajowej Banacha

mapa

[uchylona uchwała] nr XCIV/2430/2014 z dnia 6.11.2014;
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.176.2014.MO z dnia 28.11.2014 (stwierdzenie nieważności uchwały);

nr XII/230/2015 z dnia 28.05.2015

MPPPiSR  
5

M.p.z.p. okolicy Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

mapa

nr XVI/317/2015 z dnia 27.08.2015 MPPPiSR

stan aktualizacji:
31.01.2019 r.

6

M.p.z.p. rejonu Placu Zawiszy

mapa

nr LXXIII/2071/2018 z dnia 30.08.2018  

Zbieranie wniosków do dnia 09.01.2019 r.

stan aktualizacji:
10.12.2018 r.

 _________

* projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy

 

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Ochota udzielają pracownicy Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego - Zachód, tel. 22 44 324 13, 22 44 323 13, 22 44 323 22, 22 44 323 24, 22 44 315 97.

 

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Ochota