Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Praga-Północ

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. Nowej Pragi w rejonie ulicy Jagiellońskiej

mapa

nr XLIX/1330/2005 z dnia 21.04.2005;

nr XCIII/2379/2014 z dnia 30.10.2014 (podział)

nr LXII/1670/2018 z dnia 1.03.2018 (podział)

 

Faza koncepcji - zakończona

I wyłożenie: 28.09.2011 r. - 28.10.2011 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

2

M.p.z.p. Nowej Pragi w rejonie ulicy Ratuszowej

mapa

nr XLIX/1330/2005 z dnia 21.04.2005;

nr XCIII/2379/2014 z dnia 30.10.2014 (podział)

nr LXII/1670/2018 z dnia 1.03.2018 (podział)

 

Faza koncepcji - zakończona

I wyłożenie: 28.09.2011 r. - 28.10.2011 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

3

M.p.z.p. Nowej Pragi w rejonie ulicy Namysłowskiej

mapa

nr XLIX/1330/2005 z dnia 21.04.2005;

nr XCIII/2379/2014 z dnia 30.10.2014 (podział)

nr LXII/1670/2018 z dnia 1.03.2018 (podział)

 

Faza koncepcji - zakończona

I wyłożenie: 28.09.2011 r. - 28.10.2011 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

4

M.p.z.p. Nowej Pragi w rejonie ulicy Wileńskiej

mapa

nr XLIX/1330/2005 z dnia 21.04.2005;

nr XCIII/2379/2014 z dnia 30.10.2014 (podział)

nr LXII/1670/2018 z dnia 1.03.2018 (podział)

 

Faza koncepcji - zakończona

I wyłożenie: 28.09.2011 r. - 28.10.2011 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

5

M.p.z.p. Nowej Pragi w rejonie ulicy Szwedzkiej

mapa

nr XLIX/1330/2005 z dnia 21.04.2005;

nr XCIII/2379/2014 z dnia 30.10.2014 (podział)

nr LXII/1670/2018 z dnia 1.03.2018 (podział)

 

Faza koncepcji - zakończona

I wyłożenie: 28.09.2011 r. - 28.10.2011 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

6

M.p.z.p. rejonu Portu Praskiego

mapa

nr LVI/1508/2005 z dnia 8.07.2005 MPPPiSR

Faza wyłożenia - w trakcie

I wyłożenie: 10.10.2011 r. - 08.11.2011 r. 

(wykaz uwag)

II wyłożenie: 30.03.2015 r. - 29.04.2015 r.

prognozowane uchwalenie:
2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

7

M.p.z.p. Michałowa i Szmulowizny w rejonie Alei Solidarności

mapa

nr XCIV/2810/2010 z dnia 9.11.2010;

nr XCIV/2427/2014 z dnia 6.11.2014 (podział)

Dawos Sp. z o. o.

Faza wyłożenia - w trakcie

I wyłożenie: 22.06.2018 r. - 30.07.2018 r.

(wykaz uwag)

II wyłożenie: 29.03.2021 r. - 20.04.2021 r.

prognozowane uchwalenie: 2021 r.

stan aktualizacji:
22.03.2021 r.

8

M.p.z.p. Michałowa i Szmulowizny w rejonie ulicy Objazdowej

mapa

nr XCIV/2810/2010 z dnia 9.11.2010;

nr XCIV/2427/2014 z dnia 6.11.2014 (podział)

Dawos Sp. z o. o.

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

9

M.p.z.p. Michałowa i Szmulowizny w rejonie zajezdni tramwajowej przy ulicy Kawęczyńskiej

mapa 

nr XCIV/2810/2010 z dnia 9.11.2010;

nr XCIV/2427/2014 z dnia 6.11.2014 (podział)

Dawos Sp. z o. o.

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

10*

M.p.z.p. wschodniego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga

mapa

nr LXXVI/1961/2014 z dnia 13.02.2014   

Faza projektu planu - zakończona

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

11

M.p.z.p. rejonu Golędzinowa

mapa

nr LXXX/2048/2014 z dnia 3.04.2014 MPPPiSR

Faza zbierania wniosków - zakończona

Zbieranie wniosków do dnia 17.06.2019 r.

prognozowane uchwalenie:
2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

12

M.p.z.p. rejonu Pelcowizny i Śliwic

mapa

nr XXVI/657/2016 z dnia 21.04.2016 MPPPiSR 

Faza zbierania wniosków - zakończona

Zbieranie wniosków do dnia 17.06.2019 r.

prognozowane uchwalenie:
2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

_________

* projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy

Legenda

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Praga-Południe udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Praga, tel. 22 44 323 39, 22 44 323 34, 22 44 323 37, 22 44 324 02. 

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Praga-Północ