Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Praga-Południe

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. obszaru po północnej i południowej stronie ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część II

mapa

nr XLII/983/2004 z dnia 25.11.2004;

nr LXXIV/1917/2014 z dnia 16.01.2014 (podział)

JEMS Architekci Sp. z o.o.

I wyłożenie: 14.03.2012 r. - 13.04.2012 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 29.02.2016 r. - 30.03.2016 r. (wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie: 2019 r.

stan aktualizacji:
13.11.2018 r.

2

M.p.z.p. rejonu Kamionka - część I

mapa

nr XXX/952/2008 z dnia 8.05.2008;

nr XLVI/1435/2008 z dnia 18.12.2008 
(zmiana granic planu),
nr XCIV/2802/2010 z dnia 9.11.2010 
(sprostowanie błędu)
nr XXXI/782/2016 z dnia 7.07.2016 
(podział na części)

MPPPiSR

I wyłożenie: 20.04.2011 r. - 20.05.2011 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 27.08.2012 r. - 21.09.2012 r. (wykaz uwag)

III wyłożenie: 30.12.2013 r. - 31.01.2014 r. (wykaz uwag)

3

M.p.z.p. rejonu Kamionka - część II

mapa

nr XXX/952/2008 z dnia 8.05.2008;

nr XLVI/1435/2008 z dnia 18.12.2008 
(zmiana granic planu),
nr XCIV/2802/2010 z dnia 9.11.2010 
(sprostowanie błędu)
nr XXXI/782/2016 z dnia 7.07.2016 
(podział na części)

MPPPiSR

I wyłożenie: 20.04.2011 r. - 20.05.2011 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 27.08.2012 r. - 21.09.2012 r. (wykaz uwag)

III wyłożenie: 30.12.2013 r. - 31.01.2014 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
09.04.2018 r.

4

M.p.z.p. rejonu Kamionka - część III

mapa

nr XXX/952/2008 z dnia 8.05.2008;

nr XLVI/1435/2008 z dnia 18.12.2008 
(zmiana granic planu),
nr XCIV/2802/2010 z dnia 9.11.2010 
(sprostowanie błędu)
nr XXXI/782/2016 z dnia 7.07.2016 
(podział na części)

MPPPiSR

I wyłożenie: 20.04.2011 r. - 20.05.2011 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 27.08.2012 r. - 21.09.2012 r. (wykaz uwag)

III wyłożenie: 30.12.2013 r. - 31.01.2014 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

5

M.p.z.p. rejonu ul. Podskarbińskiej

mapa

nr XII/198/2011 z dnia 17.03.2011 MPPPiSR

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

6

M.p.z.p. rejonu ul. Chłopickiego

mapa

nr XXXII/749/2012 z dnia 23.02.2012 BPRW SA
7

M.p.z.p. rejonu ul. Ostrobramskiej część I

mapa

nr XXXVI/894/2012 z dnia 17.05.2012

nr LIV/1312/2017 z dnia 31.08.2017 

Dawos Sp. z o.o.

I wyłożenie: 03.03.2016 r. - 04.04.2016 r. (wykaz uwag)

 

stan aktualizacji:
12.12.2017 r.

 8

M.p.z.p. rejonu ul. Ostrobramskiej część II

mapa

nr XXXVI/894/2012 z dnia 17.05.2012

nr LIV/1312/2017 z dnia 31.08.2017 

Dawos Sp. z o.o.

I wyłożenie: 03.03.2016 r. - 04.04.2016 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

9

M.p.z.p. rejonu ul. Ostrobramskiej część IV

mapa

nr XXXVI/894/2012 z dnia 17.05.2012

nr LIV/1312/2017 z dnia 31.08.2017 

Dawos Sp. z o.o.

I wyłożenie: 03.03.2016 r. - 04.04.2016 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

10

M.p.z.p. osiedla Gocław Lotnisko

mapa

nr XCIII/2377/2014 z dnia 30.10.2014 BPRW SA

stan aktualizacji:
26.11.2018 r.

11

M.p.z.p. obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego

mapa

nr XCIV/2426/2014 z dnia 6.11.2014 FUGA Jan Kempa/ Budplan Sp. z o. o.

zbieranie wniosków do dnia 28.05.2018 r.

stan aktualizacji:
31.08.2018 r.

12

Zmiana m.p.z.p. rejonu Ronda Wiatraczna - część I dla terenu oznaczonego symbolem D3.10U-HB

mapa

nr XIX/455/2015 z dnia 5.11.2015 MPPPiSR

stan aktualizacji:
14.11.2017 r.

13

M.p.z.p. obszaru Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego

mapa

nr XIX/456/2015 z dnia 5.11.2015 MPPPiSR  
14

M.p.z.p. ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej - część II

mapa

nr XIX/457/2015 z dnia 5.11.2015

nr L/1221/2017 z dnia 8.06.2017

MPPPiSR
15

M.p.z.p. rejonu Parku Skaryszewskiego

mapa

nr LXII/1671/2018 z dnia 1.03.2018

   

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Praga-Południe udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Praga, tel. 22 44 323 39, 22 44 323 33, 22 44 323 34, 22 44 323 37.

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Praga-Południe