Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Rembertów

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. obszaru Centrum Rembertowa

mapa

nr XCIV/2815/2010 z dnia 9.11.2010

nr LXXIII/2066/2018 z dnia 30.08.2018

 

Faza wyłożenia - w trakcie

I wyłożenie: 26.05.2014 r. - 25.06.2014 r. 

(wykaz uwag)

II wyłożenie: 08.04.2021 r. - 30.04.2021 r.

prognozowane uchwalenie: 2021 r.

stan aktualizacji:
01.04.2021 r.

2

M.p.z.p. obszaru Nowy Rembertów

mapa

nr XLI/1144/2012 z dnia 30.08.2012

nr LIV/1311/2017 z dnia 31.08.2017 

BPRW S. A.

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

 

 Legenda

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Rembertów udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Wschód, tel. 22 44 315 91, 22 44 323 23, 22 44 323 15, 22 44 324 14, , 22 44 315 92.

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Rembertów