Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Rembertów

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. terenu Starego Rembertowa

mapa

nr LXXII/2219/2006 z dnia 6.04.2006 Studio Agora Anna Grabowska

I wyłożenie: 27.01.2014 r. - 26.02.2014 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 05.09.2016 r. - 05.10.2016 r. (wykaz uwag)

III wyłożenie: 18.04.2018 r. - 23.05.2018 r. (wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2018 r.

stan aktualizacji:
28.09.2018 r.

2

M.p.z.p. obszaru Centrum Rembertowa

mapa

nr XCIV/2815/2010 z dnia 9.11.2010

nr LXXIII/2066/2018 z dnia 30.08.2018

 

I wyłożenie: 26.05.2014 r. - 25.06.2014 r. (wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie: 2019 r.

3

M.p.z.p. obszaru Karolówki

mapa

nr XI/178/2011 z dnia 3.03.2011

nr LXXIII/2070/2018 z dnia 30.08.2018

Intekprojekt Gabriel Ferliński

I wyłożenie: 19.02.2018 r. - 21.03.2018 r. (wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2019 r.

stan aktualizacji:
13.11.2018 r.

4

M.p.z.p. obszaru Nowy Rembertów

mapa

nr XLI/1144/2012 z dnia 30.08.2012

nr LIV/1311/2017 z dnia 31.08.2017 

BPRW S. A.

stan aktualizacji:
16.03.2018 r.

 

 

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Rembertów udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Wschód, tel. 22 44 315 96, 22 44 323 23, 22 44 323 54, 22 44 315 91, 22 44 315 92. 

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Rembertów