Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Targówek

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1*

M.p.z.p. wschodniego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga

mapa

nr LXXVI/1961/2014 z dnia 13.02.2014 BPRW S. A.

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

2

M.p.z.p. obszaru ograniczonego ulicami: Radzymińską, gen. T. Rozwadowskiego, Księcia Ziemowita, Naczelnikowską 

mapa

nr LXXVIII/2001/2014 z dnia 20.03.2014 MPPPiSR
3

M.p.z.p. obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ulicy Księżnej Anny

mapa

nr XCIII/2378/2014 z dnia 30.10.2014 MPPPiSR

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

4

M.p.z.p. rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek

mapa

nr XCIV/2424/2014 z dnia 6.11.2014 MPPPiSR

I wyłożenie: 01.08.2016 r. - 31.08.2016 r.

prognozowane uchwalenie: 2019 r.

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

5

M.p.z.p. rejonu ulicy Swojskiej

mapa 

nr XCIV/2425/2014 z dnia 6.11.2014 Dawos Sp. z o.o. 

zbieranie wniosków do dnia 20.12.2017 r.

stan aktualizacji:
22.02.2018 r.

6

M.p.z.p. dla północnej części Targówka Mieszkaniowego

mapa

nr XXI/519/2015 z dnia 10.12.2015 MPPPiSR

zbieranie wniosków do dnia 29.06.2017 r. 

stan aktualizacji:
31.08.2018 r.

7

M.p.z.p. Parku Bródnowskiego

mapa

nr LXII/1669/2018 z dnia 01.03.2018 MPPPiSR

zbieranie wniosków do dnia 30.10.2018 r.

stan aktualizacji:
28.09.2018 r.

_________

* projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Targówek udzielają pracownicy Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego - Praga, tel. 22 44 323 39, 22 44 323 33, 22 44 323 34, 22 44 323 37.

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Targówek