Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Ursus

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. obszaru Czechowice

mapa

nr XXXII/701/2004 z dnia 24.06.2004 MPPPiSR

Faza projektu planu - w trakcie

prognozowane uchwalenie:
2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

2

M.p.z.p. terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - część II [obszary „A”, „B” i „C”]

mapa

nr LXXXIII/2766/2006 z dnia 19.10.2006;

nr XI/177/2011 z dnia 3.03.2011
(sprostowanie błędu graficznego)
nr LXI/1668/2013 z dnia 11.07.2013 (podział)

BUDPLAN Sp. z o. o.

Faza uzgodnień - w trakcie

I wyłożenie: 05.11.2009 r. - 07.12.2009 r. 

(wykaz uwag)

II wyłożenie: 30.05.2011 r. - 30.06.2011 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie części IIA i IIC:
2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

3

M.p.z.p. rejonu cmentarza przy ul. Ryżowej - część II

mapa

nr XXXVII/1122/2008 z dnia 10.07.2008;

nr LXI/1677/2013 z dnia 11.07.2013 (podział - uchwała uchylona),

nr LXIV/1779/2013 z dnia 12.09.2013 (podział)

Dawos Sp. z o. o.

Faza uchwalenia - zakończona

I wyłożenie: 05.05.2010 r. - 02.06.2010 r. 

(wykaz uwag)

II wyłożenie: 14.09.2020 r. - 06.10.2020 r.

(wykaz uwag)

Plan uchwalony na sesji dnia 18.03.2021 r.

stan aktualizacji:
22.03.2021 r.

4

M.p.z.p. obszaru Gołąbki

mapa

nr XCIII/2740/2010 z dnia 21.10.2010;

nr IX/157/2011 z dnia 10.02.2011
(sprostowanie błędu)

KANON Grzegorz Chojnacki

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie:
2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

 _________

* projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy

 

Legenda

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Ursus udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Zachód, tel. 22 44 315 96, 22 44 323 13, 22 44 323 22, 22 44 323 87, 22 44 315 97. 

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Ursus