Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Ursynów

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. rejonu św. Katarzyny cz. II

mapa

nr LVI/1512/2005 z dnia 8.07.2005;

nr XLVII/1267/2012 z dnia 22.11.2012 (podział),

nr L/1421/2013 z dnia 21.02.2013 (sprostowanie załącznika graficznego)

MPPPiSR

Faza uzgodnień - w trakcie

I wyłożenie: 12.10.2009 r. - 09.11.2009 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

2*

M.p.z.p. rejonu ul. Patkowskiego

mapa

nr XLIX/1500/2009 z dnia 5.02.2009,

nr LXXIV/2289/2010 z dnia 18.03.2010
(sprostowanie błędu),

nr LVII/1481/2017 z dnia 16.11.2017 
(zmiana granic)

Dawos Sp. z o.o.

Faza uzgodnień - w trakcie

I wyłożenie: 04.04.2012 r. - 09.05.2012 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

3

M.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Sarabandy

mapa

nr LI/1541/2009 z dnia 19.03.2009 Gader Sp. z o.o.

Faza projektu planu - w trakcie

I wyłożenie: 05.03.2018 r. - 04.04.2018 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

4

M.p.z.p. obszaru w rejonie ulicy Indiry Gandhi

mapa

nr LXII/1899/2009 z dnia 17.09.2009 MPPPiSR

Faza wyłożenia - w trakcie

I wyłożenie: 23.11.2020 r. - 14.12.2020 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2021 r.

stan aktualizacji:
13.04.2021 r.

5

M.p.z.p. osady Dąbrówka

mapa

nr XC/2664/2010 z dnia 23.09.2010 BPRW SA

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie:
2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

6

M.p.z.p. obszaru w rejonie ulicy Muchomora część I południowa

mapa

nr III/8/2010 z dnia 9.12.2010;

nr XXXI/783/2016 z dnia 7.07.2016 

BPRW SA

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

7

M.p.z.p. obszaru w rejonie ulicy Muchomora część II północna

mapa

nr III/8/2010 z dnia 9.12.2010;

nr XXXI/783/2016 z dnia 7.07.2016 

BPRW SA

Faza projektu planu - zakończona

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

8

M.p.z.p. obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej

mapa

nr XXX/645/2012 z dnia 12.01.2012

nr XIX/467/2019 z dnia 26.09.2019 (zmiana)

KAD Architekci, Gader Sp. z o.o.

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie:
2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

9

M.p.z.p. w rejonie ulicy Kłobuckiej

mapa

nr XXX/646/2012 z dnia 12.01.2012 MPPPiSR

Faza uzgodnień - w trakcie

I wyłożenie: 07.10.2013 r. - 06.11.2013 r.

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

10

M.p.z.p. po północnej stronie ul. Ciszewskiego

mapa

nr XCII/2352/2014 z dnia 16.10.2014 MPPPiSR

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie:
2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

11*

M.p.z.p. osi królewskiej pałacu wilanowskiego w rejonie ul. Rzodkiewki

mapa

nr XCIV/2428/2014 z dnia 6.11.2014 MPPPiSR

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

12

M.p.z.p. w rejonie ulicy Wokalnej

mapa

nr LXXIV/2094/2018 z dnia 27.09.2018 MPPPiSR

Faza uchwalenia - zakończona

Zbieranie wniosków do dnia 09.10.2019 r.

I wyłożenie: 26.10.2020 r. - 18.11.2020 r.

(wykaz uwag)

Plan uchwalony dnia 15.04.2021 r.

stan aktualizacji:
16.04.2021 r.

13

M.p.z.p. w rejonie ul. Wąwozowej i al. Komisji Edukacji Narodowej

mapa

nr LXXIV/2095/2018 z dnia 27.09.2018 MPPPiSR

Faza zbierania wniosków - w trakcie

zbieranie wniosków do dnia 19.10.2020 r.

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

14

M.p.z.p. dla terenu ograniczonego ulicami Puławską, Mysikrólika, Bocianią, Grzywaczy

mapa

nr XIX/468/2019 z dnia 26.09.2019 Diana Polkowska Pracownia Projektowa dpp Design 

Faza uzgodnień - w trakcie

zbieranie wniosków do dnia 24.07.2020 r.

Brak Fazy koncepcji.

prognozowane uchwalenie:
2022 r.

stan aktualizacji:
22.03.2021 r.

15

M.p.z.p. w rejonie ulic Kłobucka-Bis, Pląsy, Hołubcowa, al. Legionów Piłsudskiego

mapa

nr XXV/698/2020 z dnia 16.01.2020  

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

_________

* projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy 

 

Legenda

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Ursynów udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Południe, tel. 22 44 323 14, 22 44 323 02, 22 44 323 26, 22 44 323 72, 22 44 315 94, 22 325 81 15, 22 44 324 10.

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Ursynów