Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Ursynów

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. rejonu św. Katarzyny cz. II

mapa

nr LVI/1512/2005 z dnia 8.07.2005;

nr XLVII/1267/2012 z dnia 22.11.2012 (podział),

nr L/1421/2013 z dnia 21.02.2013 (sprostowanie załącznika graficznego)

MPPPiSR

I wyłożenie: 12.10.2009 r. - 09.11.2009 r. (wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie: 2019 r. 

stan aktualizacji:
22.02.2018 r.

2*

M.p.z.p. rejonu ul. Patkowskiego

mapa

nr XLIX/1500/2009 z dnia 5.02.2009,

nr LXXIV/2289/2010 z dnia 18.03.2010
(sprostowanie błędu),

nr LVII/1481/2017 z dnia 16.11.2017 
(zmiana granic)

Dawos Sp. z o.o.

I wyłożenie: 04.04.2012 r. - 09.05.2012 r. (wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie: 2019 r.

stan aktualizacji:
26.07.2018 r. 

3

M.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Sarabandy

mapa

nr LI/1541/2009 z dnia 19.03.2009 Gader Sp. z o.o.

I wyłożenie: 05.03.2018 r. - 04.04.2018 r.

stan aktualizacji:
26.02.2018 r. 

4

M.p.z.p. obszaru w rejonie ulicy Indiry Gandhi

mapa

nr LXII/1899/2009 z dnia 17.09.2009 MPPPiSR

stan aktualizacji:
09.04.2018 r. 

5

M.p.z.p. osady Dąbrówka

mapa

nr XC/2664/2010 z dnia 23.09.2010 BPRW SA
6

M.p.z.p. obszaru w rejonie ulicy Muchomora część I południowa

mapa

nr III/8/2010 z dnia 9.12.2010;

nr XXXI/783/2016 z dnia 7.07.2016 

BPRW SA

stan aktualizacji:
23.02.2018 r. 

7

M.p.z.p. obszaru w rejonie ulicy Muchomora część II północna

mapa

nr III/8/2010 z dnia 9.12.2010;

nr XXXI/783/2016 z dnia 7.07.2016 

BPRW SA

stan aktualizacji:
14.11.2017 r.

8

M.p.z.p. obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej

mapa

nr XXX/645/2012 z dnia 12.01.2012 KAD Architekci, Gader Sp. z o.o.

stan aktualizacji:
23.02.2018 r. 

9

M.p.z.p. w rejonie ulicy Kłobuckiej

mapa

nr XXX/646/2012 z dnia 12.01.2012 MPPPiSR

I wyłożenie: 07.10.2013 r. - 06.11.2013 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
23.02.2018 r. 

10

M.p.z.p. dla części działki nr 3 z obrębu 1-11-17 przy ulicy Rosoła

mapa

nr LXXVI/1964/2014 z dnia 13.02.2014 MPPPiSR
11

M.p.z.p. północnej części osiedla Stokłosy - część A

mapa

nr LXXXV/2212/2014 z dnia 3.07.2014

nr LXIII/1732/2018 z dnia 22.03.2018
(uchwała podziałowa)

MPPPiSR

I wyłożenie: 18.08.2017 r. - 18.09.2017 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 22.06.2018 r. - 30.07.2018 r. (wykaz uwag)
stan aktualizacji:
31.01.2019 r. 

12

M.p.z.p. po północnej stronie ul. Ciszewskiego

mapa

nr XCII/2352/2014 z dnia 16.10.2014 MPPPiSR

stan aktualizacji:
09.04.2018 r. 

13

M.p.z.p. obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej

mapa

nr XCIV/2417/2014 z dnia 6.11.2014
nr LXX/1915/2018 z dnia 5.07.2018 (zmiana)
BPRW SA

prognozowane uchwalenie:
2019 r.

stan aktualizacji:
08.03.2019 r.

14*

M.p.z.p. osi królewskiej pałacu wilanowskiego w rejonie ul. Rzodkiewki

mapa

nr XCIV/2428/2014 z dnia 6.11.2014 MPPPiSR

15

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ursynowa Zachodniego w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – część zachodnia A

mapa

nr XXVI/656/2016 z dnia 21.04.2016 KANON Grzegorz Chojnacki  
16

M.p.z.p. w rejonie ulicy Żołny

mapa

nr XXXI/781/2016 z dnia 7.07.2016 MPPPiSR  
17

M.p.z.p. w rejonie ulicy Wokalnej

mapa

nr LXXIV/2094/2018 z dnia 27.09.2018 MPPPiSR  
18

M.p.z.p. w rejonie ul. Wąwozowej i al. Komisji Edukacji Narodowej

mapa

nr LXXIV/2095/2018 z dnia 27.09.2018 MPPPiSR  

_________

* projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy 

 

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Ursynów udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Południe, tel. 22 44 323 14, 22 44 323 26, 22 44 315 94, 22 44 315 95.

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Ursynów