Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Wawer

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające uchwałę o przystąpieniu (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. dla obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ul. Patriotów część III

mapa

nr XXXIII/732/2004 z dnia 8.07.2004;

nr XXX/644/2012 z dnia 12.01.2012
(podział)

 

Faza wyłożenia - zakończona

I wyłożenie: 04.03.2010 r. - 02.04.2010 r. (wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie: 2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

2

M.p.z.p. obszaru Aleksandrowa

mapa

nr LXXV/2277/2006 z dnia 18.05.2006 MPPPiSR

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

3

M.p.z.p. obszaru Zbójna Góra w rejonie ul. Sztygarów

mapa

nr LXXVII/2418/2006 z dnia 22.06.2006 MPPPiSR

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

4

M.p.z.p. rejonu Borkowa

mapa

nr LXXXIV/2855/2006 z dnia 26.10.2006 Dawos Sp. z o. o.

Faza uzgodnień - zakończona

I wyłożenie: 11.02.2013 r. - 13.03.2013 r. 

(wykaz uwag)

II wyłożenie: 10.03.2014 r. - 09.04.2014 r.

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie: 2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

5

M.p.z.p. obszaru Międzylesia w rejonie ulicy Hafciarskiej

mapa

nr XIII/392/2007 z dnia 12.07.2007 MPPPiSR

Faza projektu planu - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

6

M.p.z.p. obszaru Falenica Wschód - część II - część A1

mapa: 

nr LVI/1671/2009 z dnia 28.05.2009

nr XXXVIII/1185/2020 z dnia 15.10.2020 (podział)

Intekprojekt Gabriel Ferliński

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

 7 M.p.z.p. obszaru Falenica Wschód - część II - część A2

mapa: 

nr LVI/1671/2009 z dnia 28.05.2009

nr XXXVIII/1185/2020 z dnia 15.10.2020 (podział)

Intekprojekt Gabriel Ferliński  Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

 8 M.p.z.p. obszaru Falenica Wschód - część II - część A3

mapa: 

nr LVI/1671/2009 z dnia 28.05.2009

nr XXXVIII/1185/2020 z dnia 15.10.2020 (podział)

Intekprojekt Gabriel Ferliński

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

 9

M.p.z.p. obszaru Falenica Wschód - część II - część A4

mapa: 

nr LVI/1671/2009 z dnia 28.05.2009

nr XXXVIII/1185/2020 z dnia 15.10.2020 (podział)

Intekprojekt Gabriel Ferliński

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

 10 M.p.z.p. obszaru Falenica Wschód - część II - część B

mapa: 

nr LVI/1671/2009 z dnia 28.05.2009

nr XXXVIII/1185/2020 z dnia 15.10.2020 (podział)

Intekprojekt Gabriel Ferliński

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

 11

M.p.z.p. obszaru Falenica Wschód - część II - część C

mapa: 

nr LVI/1671/2009 z dnia 28.05.2009

nr XXXVIII/1185/2020 z dnia 15.10.2020 (podział)

Intekprojekt Gabriel Ferliński

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

12

M.p.z.p. obszaru Marysin Wawerski - część I

mapa

nr LVI/1672/2009 z dnia 28.05.2009

nr XV/350/2019 z dnia 04.07.2019 (podział)

Intekprojekt Gabriel Fersliński

Faza projektu planu - w trakcie

I wyłożenie: 14.10.2013 r. - 13.11.2013 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie: 2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

13

M.p.z.p. obszaru Marysin Wawerski - część II

mapa

nr LVI/1672/2009 z dnia 28.05.2009

nr XV/350/2019 z dnia 04.07.2019 (podział) 

 

Faza uzgodnień - zakończona

I wyłożenie: 14.10.2013 r. - 13.11.2013 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie: 2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

14

M.p.z.p. obszaru Błota

mapa

nr XXI/399/2011 z dnia 25.08.2011 MPPPiSR

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

15

M.p.z.p. rejonu ulicy Krupniczej

mapa

nr XCIV/2419/2014 z dnia 6.11.2014 MPPPiSR

Faza wyłożenia - w trakcie

I wyłożenie: 18.01.2021 r. - 8.02.2021 r.

prognozowane uchwalenie: 2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

16

M.p.z.p. obszaru Kolonia Borków

mapa

nr XXXVI/895/2016 z dnia 20.10.2016 MPPPiSR

Faza koncepcji - w trakcie

Zbieranie wniosków do dnia 16.06.2017 r.

prognozowane uchwalenie: 2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

17

M.p.z.p. obszaru Kolonia Zagóźdź

mapa

nr L/1220/2017 z dnia 8.06.2017 MPPPiSR

Faza koncepcji - w trakcie

Zbieranie wniosków do dnia 04.10.2017 r.

prognozowane uchwalenie: 2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

18

M.p.z.p. Zakola Wawerskiego

mapa

nr LVI/1404/2017 z dnia 19.10.2017;
nr LXX/1916/2018 z dnia 5.07.2018 (zmiana)
MPPPiSR

Faza uzgodnień - w trakcie

Zbieranie wniosków do dnia 18.01.2018 r.

prognozowane uchwalenie: 2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

19

M.p.z.p. w rejonie ul. Kadetów 

mapa

nr LX/1582/2018 z dnia 11.01.2018  MPPPiSR

Faza uzgodnień - w trakcie

Zbieranie wniosków do dnia 25.04.2018 r.

prognozowane uchwalenie: 2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

20

M.p.z.p. obszaru położonego na północ od ul. Chodzieskiej

mapa

nr LXX/1917/2018 z dnia 5.07.2018  

Faza zbierania wniosków - w trakcie

Zbieranie wniosków do dnia 05.11.2018 r.

prognozowane uchwalenie: 2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

21

M.p.z.p. osiedla Anin

mapa

nr XLIV/1359/2021 z dnia 18.02.2021    

 

Legenda 

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Wawer udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Wschód, tel. 22 44 323 23, 22 44 323 15, 22 44 324 14, 22 44 315 91, 22 44 315 92.

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Wawer