Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Wesoła

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. obszaru Stara Miłosna Południe

mapa

nr XXI/724/2007 z dnia 20.12.2007 MPPPiSR
2

M.p.z.p. obszaru Wesoła – Groszówka Północ

mapa

nr XLVIII/1306/2012 z dnia 14.12.2012 (uchylona),
nr LXI/1670/2013 z dnia 11.07.2013
BPRW S. A.

stan aktualizacji:
08.08.2017 r.

3

M.p.z.p. rejonu ul. Podleśnej w dzielnicy Wesoła

mapa

nr LXX/1833/2013 z dnia 7.11.2013 BUDPLAN Sp. z o. o.

stan aktualizacji:
16.03.2018 r.

 

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Wesoła udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Wschód, tel. 22 44 315 96, 22 44 323 23, 22 44 323 54, 22 44 315 91, 22 44 315 92.

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Wesoła