Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Wesoła

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. obszaru Stara Miłosna Południe część I

mapa

nr XXI/724/2007 z dnia 20.12.2007;
nr X/199/2019 z dnia 28.03.2019 (podział) 
nr XXXVII/1148/2020 z dnia 24.09.2020
MPPPiSR

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

 

2

M.p.z.p. obszaru Stara Miłosna Południe część II

mapa

nr XXI/724/2007 z dnia 20.12.2007;
nr X/199/2019 z dnia 28.03.2019 (podział)
MPPPiSR

Faza uzgodnień - w trakcie

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

3

M.p.z.p. obszaru Stara Miłosna Południe część III

mapa

nr XXI/724/2007 z dnia 20.12.2007;
nr X/199/2019 z dnia 28.03.2019 (podział)
MPPPiSR

Faza uzgodnień - w trakcie

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

4

M.p.z.p. obszaru Wesoła – Groszówka Północ

mapa

nr XLVIII/1306/2012 z dnia 14.12.2012 (uchylona),
nr LXI/1670/2013 z dnia 11.07.2013
BPRW SA

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

5

M.p.z.p. rejonu cmentarza przy ulicy Gościniec w Dzielnicy Wesoła

mapa

nr XLIV/1358/2021 z dnia 18.02.2021    
6

M.p.z.p. rejonu centrum lokalnego osiedla Zielona w Dzielnicy Wesoła

mapa

nr XLIV/1361/2021 z dnia 18.02.2021    

 

Legenda

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Wesoła udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Wschód, tel. 22 44 315 91, 22 44 323 23, 22 44 323 15, 22 44 324 14, 22 44 315 92.

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Wesoła