Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Wilanów

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania; 

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej A

mapa

nr LII/1370/2005 z dnia 19.05.2005;

nr LXXII/1864/2013 z dnia 5.12.2013 (podział)

BPRW S. A.

I wyłożenie: 03.03.2008 r. - 04.04.2008 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 04.01.2012 r. - 03.02.2012 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
31.01.2018 r.

2

M.p.z.p. rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej B

mapa

nr LII/1370/2005 z dnia 19.05.2005;

nr LXXII/1864/2013 z dnia 5.12.2013 (podział)

MPPPiSR

I wyłożenie: 03.03.2008 r. - 04.04.2008 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 04.01.2012 r. - 03.02.2012 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
31.01.2018 r.

3

M.p.z.p. rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej C

mapa

nr LII/1370/2005 z dnia 19.05.2005;

nr LXXII/1864/2013 z dnia 5.12.2013 (podział)

MPPPiSR

I wyłożenie: 03.03.2008 r. - 04.04.2008 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 04.01.2012 r. - 03.02.2012 r. (wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2019 r.

stan aktualizacji:
31.01.2018 r.

4

M.p.z.p. w rejonie ul. Siedliskowej część druga

mapa

nr LV/1421/2005 z dnia 16.06.2005;

nr XXX/643/2012 z dnia 12.01.2012 (podział)

 

I wyłożenie: 26.02.2010 r. - 26.03.2010 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 16.08.2010 r. - 14.09.2010 r. (wykaz uwag)

5

M.p.z.p. rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj część pierwsza

mapa

nr LXIX/2061/2006 z dnia 27.02.2006;

nr L/1422/2013 z dnia 21.02.2013 (podział);

nr XLVIII/1172/2017 (zmiana granic)

MPPPiSR

I wyłożenie: 25.01.2011 r. - 25.02.2011 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 02.11.2011 r. - 09.12.2011 r. (wykaz uwag)

III wyłożenie: 13.06.2012 r. - 13.07.2012 r. (wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2019 r.

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

6

M.p.z.p. terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej - część II

mapa

nr XI/320/2007 z dnia 14.06.2007;

nr XXXV/845/2012 z dnia 30.08.2012 (podział)
nr XLI/1147/2012 z dnia 30.08.2012 (sprostowanie załącznika graficznego)

MPPPiSR

I wyłożenie: 01.12.2009 r. - 15.01.2010 r. (wykaz uwag)

7

[uchwalony, a następnie unieważniony]
M.p.z.p. w rejonie Stawu Zawadowskiego

mapa

nr XXXIX/1192/2008 z dnia 28.08.2008;

nr LVII/1782/2009 z dnia 9.07.2009 (zmiana załącznika graficznego)

nr LXXXII/2075/2014 z dnia 15.05.2014 (uchwalenie planu)
unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego nr LEX.I.4131.74.2014.MO z dnia 17.06.2014 

MPPPiSR

Procedura naprawcza

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

8

M.p.z.p. w rejonie ulicy Sążnistej

mapa

nr LXXXV/2484/2010 z dnia 24.06.2010;

nr XV/258/2011 z dnia 12.05.2011
(sprostowanie błędu)

 

I wyłożenie: 20.01.2014 r. - 19.02.2014 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 23.06.2014 r. - 23.07.2014 r. (wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2019 r.

stan aktualizacji:
13.11.2018 r.

9

M.p.z.p. rejonu ulic Wiechy, Rosy, Prętowej i Ruczaj

mapa

nr XLI/1143/2012 z dnia 30.08.2012 Dawos Sp. z o. o.

I wyłożenie: 10.10.2016 r. - 09.11.2016 r.

prognozowane uchwalenie:
2019 r.

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

10

M.p.z.p. w rejonie Przedpola Pałacu Wilanowskiego

mapa

nr XLVII/1268/2012 z dnia 22.11.2012 MPPPiSR

I wyłożenie: 22.06.2018 r. - 30.07.2018 r.

prognozowane uchwalenie:
2019 r.

stan aktualizacji:
13.11.2018 r.

11

M.p.z.p. otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem

mapa

nr XCIV/2422/2014 z dnia 6.11.2014 MPPPiSR
12*

M.p.z.p. osi królewskiej pałacu wilanowskiego w rejonie ul. Rzodkiewki

mapa

nr XCIV/2428/2014 z dnia 6.11.2014 MPPPiSR

 _________

* projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy

 

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Wilanów udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Południe, tel. 22 44 323 14, 22 44 323 26, 22 44 315 94, 22 44 315 95..

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Wilanów