Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Włochy

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. obszaru Wiktoryn - część A

mapa

nr LI/1540/2009 z dnia 19.03.2009;

nr LXXXIV/2141/2014 z dnia 26.06.2014 (podział)

KANON Grzegorz Chojnacki

I wyłożenie: 07.12.2011 r. - 20.01.2012 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 22.04.2013 r. - 24.05.2013 r. (wykaz uwag)

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

2

M.p.z.p. obszaru Wiktoryn - część B

mapa

nr LI/1540/2009 z dnia 19.03.2009;

nr LXXXIV/2141/2014 z dnia 26.06.2014 (podział)

KANON Grzegorz Chojnacki

I wyłożenie: 07.12.2011 r. - 20.01.2012 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 22.04.2013 r. - 24.05.2013 r. (wykaz uwag)

III wyłożenie: 16.02.2015 r. - 18.03.2015 r. (wykaz uwag)

IV wyłożenie: 25.06.2018 r. - 26.06.2018 r. (wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2019 r.

stan aktualizacji:
13.11.2018 r. 

3

M.p.z.p. obszaru Salomea

mapa

nr LXII/1898/2009 z dnia 17.09.2009 BPRW S. A.

I wyłożenie: 09.09.2013 r. - 09.10.2013 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 19.12.2016 r. - 25.01.2017 r.

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

4

M.p.z.p. obszaru Rakowa

mapa

nr XCIII/2741/2010 z dnia 21.10.2010 Intekprojekt Gabriel Ferliński

stan aktualizacji:
28.09.2018 r.

5

Uzupełnienie procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej część II przyjętego Uchwałą nr XLIX/1509/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W

mapa

nr XXVII/548/2011 z dnia 17.11.2011 KANON Grzegorz Chojnacki

I wyłożenie: 20.08.2007 r. - 18.09.2007 r. (wykaz uwag)

II wyłożenie: 13.08.2012 r. - 12.09.2012 r. (wykaz uwag)

III wyłożenie: 06.05.2013 r. - 05.06.2013 r. (wykaz uwag)

IV wyłożenie: 17.03.2014 r. - 16.04.2014 r. (wykaz uwag)

V wyłożenie: 07.11.2016 r. - 07.12.2016 r. (wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2019 r.

stan aktualizacji:
13.11.2018 r.

6

M.p.z.p. obszaru Opacz

mapa

nr LXXXIII/2108/2014 z dnia 5.06.2014 Dawos Sp. z o. o.

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

7

M.p.z.p. w rejonie ul. Działkowej

mapa

nr LXXXV/2211/2014 z dnia 3.07.2014 Budplan sp. z o. o.

Zbieranie wniosków do dnia 11.06.2018 r.

stan aktualizacji:
31.08.2018 r.

8

M.p.z.p. obszaru Załuski

mapa

nr LXXXIX/2241/2014 z dnia 28.08.2014 KAD Architekci Gader Sp. z o. o.

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

9

M.p.z.p. obszaru Paluch

mapa

nr XC/2313/2014 z dnia 11.09.2014 Intekprojekt Gabriel Ferliński

Zbieranie wniosków do dnia 30.11.2016 r.

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

10

M.p.z.p. obszaru Okęcie

mapa

nr XCIV/2418/2014 z dnia 6.11.2014    
11

M.p.z.p. rejonu PKP Warszawa Włochy

mapa

nr LVI/1405/2017 z dnia 19.10.2017  

Zbieranie wniosków do dnia 18.01.2018 r. 

stan aktualizacji:
28.09.2018 r.

 _________

* projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy

 

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Włochy udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Zachód, tel. 22 44 324 13, 22 44 323 13, 22 44 323 22, 22 44 323 24, 22 44 315 97.

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Włochy