Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Włochy

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. obszaru Wiktoryn - część A

mapa

nr LI/1540/2009 z dnia 19.03.2009;

nr LXXXIV/2141/2014 z dnia 26.06.2014 (podział)

 

Faza projektu planu - w trakcie

I wyłożenie: 07.12.2011 r. - 20.01.2012 r. 

(wykaz uwag)

II wyłożenie: 22.04.2013 r. - 24.05.2013 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

2

M.p.z.p. obszaru Salomea

mapa

nr LXII/1898/2009 z dnia 17.09.2009  

Faza wyłożenia - w trakcie

I wyłożenie: 09.09.2013 r. - 09.10.2013 r. 

(wykaz uwag)

II wyłożenie: 19.12.2016 r. - 25.01.2017 r.

prognozowane uchwalenie:
2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

3

M.p.z.p. obszaru Rakowa

mapa

nr XCIII/2741/2010 z dnia 21.10.2010 MPPPiSR

Faza projektu planu - w trakcie

prognozowane uchwalenie:
2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

4

M.p.z.p. obszaru Opacz

mapa

nr LXXXIII/2108/2014 z dnia 5.06.2014 Dawos Sp. z o. o.

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie:
2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

5

M.p.z.p. w rejonie ul. Działkowej

mapa

nr LXXXV/2211/2014 z dnia 3.07.2014 Budplan sp. z o. o.

Faza uzgodnień - w trakcie

Zbieranie wniosków do dnia 11.06.2018 r.

prognozowane uchwalenie:
2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

6

M.p.z.p. obszaru Załuski

mapa

nr LXXXIX/2241/2014 z dnia 28.08.2014 KAD Architekci Gader Sp. z o. o.

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie:
2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

7

M.p.z.p. obszaru Paluch

mapa

nr XC/2313/2014 z dnia 11.09.2014  

Faza koncepcji - w trakcie

Zbieranie wniosków do dnia 30.11.2016 r.

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
05.06.2019 r.

8

M.p.z.p. RKS Okęcie Warszawa

mapa

nr XXXV/1068/2020 z dnia 27.08.2020   

prognozowane uchwalenie:
2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

9

M.p.z.p. rejonu ulic Rybnickiej i ks. J. Chrościckiego

mapa

nr XXXVIII/1184/2020 z dnia 15.10.2020  

prognozowane uchwalenie:
2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

         

 _________

* projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy

 

Legenda

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Włochy udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Zachód, tel. 22 44 315 96, 22 44 323 13, 22 44 323 22, 22 44 323 87, 22 44 315 97. 

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Włochy