Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Żoliborz

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. rejonu Parku Kaskada

mapa

nr LXXIV/1916/2014 z dnia 16.01.2014  MPPPiSR
2*

M.p.z.p. rejonu ulic Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata

mapa

nr XVIII/406/2015 z dnia 15.10.2015 MPPPiSR

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

3

M.p.z.p. rejonu Cytadeli Warszawskiej

mapa

nr XVIII/407/2015 z dnia 15.10.2015 MPPPiSR

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

4*

M.p.z.p. Cmentarza Wojskowego

mapa

nr XVIII/428/2015 z dnia 5.11.2015 MPPPiSR

stan aktualizacji:
23.02.2018 r.

__________ 

* projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Żoliborz udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Centrum, tel. 22 44 315 98, 22 44 323 32, 22 44 323 27, 22 44 323 28, 22 44 323 29, 22 44 324 37.

 Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Żoliborz