Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Żoliborz

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. rejonu Parku Kaskada

mapa

nr LXXIV/1916/2014 z dnia 16.01.2014  MPPPiSR

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

2*

M.p.z.p. rejonu ulic Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata

mapa

nr XVIII/406/2015 z dnia 15.10.2015 MPPPiSR

Faza projektu planu - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

3

M.p.z.p. rejonu Cytadeli Warszawskiej

mapa

nr XVIII/407/2015 z dnia 15.10.2015

nr XXX/864/2020 z dnia 14.05.2020 (zmiany redakcyjne)

MPPPiSR

Faza projektu planu - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

4*

M.p.z.p. Cmentarza Wojskowego

mapa

nr XVIII/428/2015 z dnia 5.11.2015 (uchylona)

nr XLIV/1360/2021 z dnia 18.02.2021

MPPPiSR

prognozowane uchwalenie: 2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

__________ 

* projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy

Legenda

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Żoliborz udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Centrum, tel. 22 44 315 98, 22 44 323 27, 22 44 324 03, 22 44 324 37.

 Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Żoliborz