Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Informacja o wszczętych postępowaniach i wydanych decyzjach...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: aswital,

Informacja o wszczętych postępowaniach i wydanych decyzjach administracyjnych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1129/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 września 2020 r. w sprawie publikacji informacji o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych publikujemy następujące zestawienia dotyczące spraw prowadzonych w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego:

  1. Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  2. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy
  3. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
  4. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

Informacje publikowane będą co miesiąc, od sierpnia 2020 r.

 

Uwaga: oddzielne zestawienia, dotyczące spraw prowadzonych w wydziałach architektury i budownictwa dla poszczególnych dzielnic, publikują burmistrzowie na stronach internetowych dzielnic:

Bemowo - WZ, LICP, wszczęte postępowania | Białołęka | Bielany | Mokotów | Ochota | Praga-Południe | Praga-Północ | Rembertów | Śródmieście | Targówek | Ursus | Ursynów | Wawer | Wesoła | Wilanów | Włochy | Wola | Żoliborz

Pliki do pobrania

1. 1. Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - VIII 2020
(plik: informacja_wnioski_wz_licp_08_20.xlsx, rozmiar pliku: 14.18 KB)
Pobierz
2. 2. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy - VIII 2020
(plik: informacja_dec_wz_08_20.xlsx, rozmiar pliku: 12.83 KB)
Pobierz
3. 3. Informacja o wydanych decyzjach w spr. ust. lokalizacji inwestycji celu publ. o znaczeniu powiatowym i gminnym - VIII 2020
(plik: informacja_dec_licp_pow_gmi_08_20.xlsx, rozmiar pliku: 10.72 KB)
Pobierz
4. 4. Informacja o wydanych decyzjach w spr. ust. lokalizacji inwestycji celu publ. o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - VIII 2020
(plik: informacja_dec_licp_kraj_woj_08_20.xlsx, rozmiar pliku: 10.64 KB)
Pobierz
5. 1. Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - IX 2020
(plik: informacja_o_wnioskach_wz_licp_09_2020.xlsx, rozmiar pliku: 11.92 KB)
Pobierz
6. 2. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy - IX 2020
(plik: informacja_o_dec_wz_09_2020.xlsx, rozmiar pliku: 13.03 KB)
Pobierz
7. 3. Informacja o wydanych decyzjach w spr. ust. lokalizacji inwestycji celu publ. o znaczeniu powiatowym i gminnym - IX 2020
(plik: informacja_o_dec_licp_pow_gmi_09_2020.xlsx, rozmiar pliku: 10.26 KB)
Pobierz
8. 4. Informacja o wydanych decyzjach w spr. ust. lokalizacji inwestycji celu publ. o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - IX 2020
(plik: informacja_o_dec_licp_kraj_woj_09_2020.xlsx, rozmiar pliku: 10.38 KB)
Pobierz
9. 1. Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - X 2020
(plik: informacja_wnioski_wz_licp_10_2020.xlsx, rozmiar pliku: 12.38 KB)
Pobierz
10. 2. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy - X 2020
(plik: informacja_decyzje_wz_10_2020.xlsx, rozmiar pliku: 12.55 KB)
Pobierz
11. 3. Informacja o wydanych decyzjach w spr. ust. lokalizacji inwestycji celu publ. o znaczeniu powiatowym i gminnym - X 2020
(plik: informacja_decyzje_licp_pow_gmi_10_20.xlsx, rozmiar pliku: 11.04 KB)
Pobierz
12. 4. Informacja o wydanych decyzjach w spr. ust. lokalizacji inwestycji celu publ. o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - X 2020
(plik: informacja_decyzje_licp_kraj_woj_10_20.xlsx, rozmiar pliku: 10.46 KB)
Pobierz
13. 1. Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - XI 2020
(plik: informacja_wnioski_wz _licp 11_20.xlsx, rozmiar pliku: 12 KB)
Pobierz
14. 2. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy - XI 2020
(plik: informacja_decyzje_wz_11_20.xlsx, rozmiar pliku: 12.45 KB)
Pobierz
15. 3. Informacja o wydanych decyzjach w spr. ust. lokalizacji inwestycji celu publ. o znaczeniu powiatowym i gminnym - XI 2020
(plik: informacja_dec._licp_pow_gmi_11_20.xlsx, rozmiar pliku: 10.77 KB)
Pobierz
16. 4. Informacja o wydanych decyzjach w spr. ust. lokalizacji inwestycji celu publ. o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - XI 2020
(plik: informacja_decyzje_licp_kraj_woj_11_20.xlsx, rozmiar pliku: 11.49 KB)
Pobierz
17. 1. Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - XII 2020
(plik: informacja_wnioski_wz _licp 12_20.xlsx, rozmiar pliku: 11.73 KB)
Pobierz
18. 2. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy - XII 2020
(plik: informacja_decyzje_wz_12_20 +.xlsx, rozmiar pliku: 14.72 KB)
Pobierz
19. 3. Informacja o wydanych decyzjach w spr. ust. lokalizacji inwestycji celu publ. o znaczeniu powiatowym i gminnym - XII 2020
(plik: informacja_dec._licp_pow_gmi_12_20+.xlsx, rozmiar pliku: 10.92 KB)
Pobierz
20. 4. Informacja o wydanych decyzjach w spr. ust. lokalizacji inwestycji celu publ. o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - XII 2020
(plik: informacja_decyzje_licp_kraj_woj_12_20+.xlsx, rozmiar pliku: 11.03 KB)
Pobierz