Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Rysunki – część graficzna studium

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Wydział Polityki Przestrzennej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, 29 listopada 2011 - 11:40


Rysunki studium - załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/1667/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. - ujednolicona forma załącznika nr 2 do uchwały nr LXXX/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r. z wyróżnieniem zmian wprowadzanych odrębnymi uchwałami Rady m.st. Warszawy - dostępne są w jednym spakowanym pliku (479 MB) lub w 28 oddzielnych plikach (poniżej):

a) w zakresie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – rysunki 1–13:

b) w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego – rysunki 14–28:

Pliki do pobrania

1. Rysunek nr 1. Struktura funkcjonalna (uwarunkowania)
(plik: 01_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 21.48 MB)
Pobierz
2. Rysunek nr 2. Dziedzictwo kulturowe (uwarunkowania)
(plik: 02_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 23.49 MB)
Pobierz
3. Rysunek nr 3. Środowisko przyrodnicze (uwarunkowania)
(plik: 03_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 39.18 MB)
Pobierz
4. Rysunek nr 4. Własność gruntów (uwarunkowania)
(plik: 04_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 23.84 MB)
Pobierz
5. Rysunek nr 5. Układ drogowo-uliczny - kategoryzacja (uwarunkowania)
(plik: 05_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 21.35 MB)
Pobierz
6. Rysunek nr 6. Układ drogowo-uliczny - klasyfikacja (uwarunkowania)
(plik: 06_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 21.21 MB)
Pobierz
7. Rysunek nr 7. Komunikacja zbiorowa (uwarunkowania)
(plik: 07_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 20.06 MB)
Pobierz
8. Rysunek nr 8. Strefy zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów (uwarunkowania)
(plik: 08_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 20.65 MB)
Pobierz
9. Rysunek nr 9. Wodociągi (uwarunkowania)
(plik: 09_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 9.56 MB)
Pobierz
10. Rysunek nr 10. Kanalizacja, gospodarka odpadami (uwarunkowania)
(plik: 10_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 10.23 MB)
Pobierz
11. Rysunek nr 11. Elektroenergetyka (uwarunkowania)
(plik: 11_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 8.92 MB)
Pobierz
12. Rysunek nr 12. Gazownictwo (uwarunkowania)
(plik: 12_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 9.95 MB)
Pobierz
13. Rysunek nr 13. Ciepłownictwo (uwarunkowania)
(plik: 13_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 9.86 MB)
Pobierz
14. Rysunek nr 14. Struktura funkcjonalno-przestrzenna (kierunki)
(plik: 14_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 49.9 MB)
Pobierz
15. Rysunek nr 15. Ochrona dziedzictwa (kierunki)
(plik: 15_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 21.21 MB)
Pobierz
16. Rysunek nr 16. System Przyrodniczy Warszawy (kierunki)
(plik: 16_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 23.14 MB)
Pobierz
17. Rysunek nr 17. Układ drogowo-uliczny - klasyfikacja (kierunki)
(plik: 17_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 19.08 MB)
Pobierz
18. Rysunek nr 18. Komunikacja zbiorowa (kierunki)
(plik: 18_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 23.01 MB)
Pobierz
19. Rysunek nr 19. Strefy zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów (kierunki)
(plik: 19_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 21.79 MB)
Pobierz
20. Rysunek nr 20. Wodociągi (kierunki)
(plik: 20_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 9.57 MB)
Pobierz
21. Rysunek nr 21. Kanalizacja, gospodarka odpadami (kierunki)
(plik: 21_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 10.43 MB)
Pobierz
22. Rysunek nr 22. Elektroenergetyka (kierunki)
(plik: 22_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 8.81 MB)
Pobierz
23. Rysunek nr 23. Gazownictwo (kierunki)
(plik: 23_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 9.85 MB)
Pobierz
24. Rysunek nr 24. Ciepłownictwo (kierunki)
(plik: 24_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 9.67 MB)
Pobierz
25. Rysunek nr 25. Inwestycje celu publicznego (kierunki)
(plik: 25_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 58.13 MB)
Pobierz
26. Rysunek nr 26. Obszary problemowe i zagrożenia (kierunki)
(plik: 26_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 24.56 MB)
Pobierz
27. Rysunek nr 27. Obszary wymagające przekształceń oraz rehabilitacji i rekultywacji (kierunki)
(plik: 27_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 21.59 MB)
Pobierz
28. Rysunek nr 28. Planowanie przestrzenne - zamierzenia związane ze sporządzaniem planów miejscowych (kierunki)
(plik: 28_Rysunek_LXII_1667_2018.pdf, rozmiar pliku: 21.91 MB)
Pobierz