Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Rysunki – część graficzna studium

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Wydział Polityki Przestrzennej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, 29 listopada 2011 - 10:40

Rysunki – część graficzna studium

Rysunki studium - załącznik nr 2 do uchwały nr XCII/2346/2014 z dnia 16 października 2014 r. - ujednolicona forma z wyróżnieniem zmian załącznika nr 2 do uchwały nr LXXX/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r. z późn. zm., z wyróżnieniem zmian wprowadzanych odrębnymi uchwałami Rady m.st. Warszawy:

a) w zakresie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – rysunki 1–13:

b) w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego – rysunki 14–28:

Pliki do pobrania

1. Rysunek nr 1. Struktura funkcjonalna (uwarunkowania)
(plik: zal_2_01_Rysunek_nr_01_uch.pdf, rozmiar pliku: 24.45 MB)
Pobierz
2. Rysunek nr 2. Dziedzictwo kulturowe (uwarunkowania)
(plik: zal_2_02_Rysunek_nr_02_uch.pdf, rozmiar pliku: 24.97 MB)
Pobierz
3. Rysunek nr 3. Środowisko przyrodnicze (uwarunkowania)
(plik: zal_2_03_Rysunek_nr_03_uch.pdf, rozmiar pliku: 33.26 MB)
Pobierz
4. Rysunek nr 4. Własność gruntów (uwarunkowania)
(plik: zal_2_04_Rysunek_nr_04_uch.pdf, rozmiar pliku: 13.16 MB)
Pobierz
5. Rysunek nr 5. Układ drogowo-uliczny - kategoryzacja (uwarunkowania)
(plik: zal_2_05_Rysunek_nr_05_uch.pdf, rozmiar pliku: 10.88 MB)
Pobierz
6. Rysunek nr 6. Układ drogowo-uliczny - klasyfikacja (uwarunkowania)
(plik: zal_2_06_Rysunek_nr_06_uch.pdf, rozmiar pliku: 10.56 MB)
Pobierz
7. Rysunek nr 7. Komunikacja zbiorowa (uwarunkowania)
(plik: zal_2_07_Rysunek_nr_07_uch.pdf, rozmiar pliku: 9.88 MB)
Pobierz
8. Rysunek nr 8. Strefy zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów (uwarunkowania)
(plik: zal_2_08_Rysunek_nr_08_uch.pdf, rozmiar pliku: 9.53 MB)
Pobierz
9. Rysunek nr 9. Wodociągi (uwarunkowania)
(plik: zal_2_09_Rysunek_nr_09_uch.pdf, rozmiar pliku: 13.01 MB)
Pobierz
10. Rysunek nr 10. Kanalizacja, gospodarka odpadami (uwarunkowania)
(plik: zal_2_10_Rysunek_nr_10_uch.pdf, rozmiar pliku: 13.63 MB)
Pobierz
11. Rysunek nr 11. Elektroenergetyka (uwarunkowania)
(plik: zal_2_11_Rysunek_nr_11_uch.pdf, rozmiar pliku: 13.24 MB)
Pobierz
12. Rysunek nr 12. Gazownictwo (uwarunkowania)
(plik: zal_2_12_Rysunek_nr_12_uch.pdf, rozmiar pliku: 13.56 MB)
Pobierz
13. Rysunek nr 13. Ciepłownictwo (uwarunkowania)
(plik: zal_2_13_Rysunek_nr_13_uch.pdf, rozmiar pliku: 13.31 MB)
Pobierz
14. Rysunek nr 14. Struktura funkcjonalno-przestrzenna (kierunki)
(plik: zal_2_14_Rysunek_nr_14_uch.pdf, rozmiar pliku: 27.96 MB)
Pobierz
15. Rysunek nr 15. Ochrona dziedzictwa (kierunki)
(plik: zal_2_15_Rysunek_nr_15_uch.pdf, rozmiar pliku: 25.32 MB)
Pobierz
16. Rysunek nr 16. System Przyrodniczy Warszawy (kierunki)
(plik: zal_2_16_Rysunek_nr_16_uch.pdf, rozmiar pliku: 27.92 MB)
Pobierz
17. Rysunek nr 17. Układ drogowo-uliczny - klasyfikacja (kierunki)
(plik: zal_2_17_Rysunek_nr_17_uch.pdf, rozmiar pliku: 24.22 MB)
Pobierz
18. Rysunek nr 18. Komunikacja zbiorowa (kierunki)
(plik: zal_2_18_Rysunek_nr_18_uch.pdf, rozmiar pliku: 25.26 MB)
Pobierz
19. Rysunek nr 19. Strefy zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów (kierunki)
(plik: zal_2_19_Rysunek_nr_19_uch.pdf, rozmiar pliku: 25.43 MB)
Pobierz
20. Rysunek nr 20. Wodociągi (kierunki)
(plik: zal_2_20_Rysunek_nr_20_uch.pdf, rozmiar pliku: 12.91 MB)
Pobierz
21. Rysunek nr 21. Kanalizacja, gospodarka odpadami (kierunki)
(plik: zal_2_21_Rysunek_nr_21_uch.pdf, rozmiar pliku: 13.88 MB)
Pobierz
22. Rysunek nr 22. Elektroenergetyka (kierunki)
(plik: zal_2_22_Rysunek_nr_22_uch.pdf, rozmiar pliku: 12.69 MB)
Pobierz
23. Rysunek nr 23. Gazownictwo (kierunki)
(plik: zal_2_23_Rysunek_nr_23_uch.pdf, rozmiar pliku: 13.53 MB)
Pobierz
24. Rysunek nr 24. Ciepłownictwo (kierunki)
(plik: zal_2_24_Rysunek_nr_24_uch.pdf, rozmiar pliku: 13.1 MB)
Pobierz
25. Rysunek nr 25. Inwestycje celu publicznego (kierunki)
(plik: zal_2_25_Rysunek_nr_25_uch.pdf, rozmiar pliku: 24.9 MB)
Pobierz
26. Rysunek nr 26. Obszary problemowe i zagrożenia (kierunki)
(plik: zal_2_26_Rysunek_nr_26_uch.pdf, rozmiar pliku: 29.89 MB)
Pobierz
27. Rysunek nr 27. Obszary wymagające przekształceń oraz rehabilitacji i rekultywacji (kierunki)
(plik: zal_2_27_Rysunek_nr_27_uch.pdf, rozmiar pliku: 24.38 MB)
Pobierz
28. Rysunek nr 28. Planowanie przestrzenne - zamierzenia związane ze sporządzaniem planów miejscowych (kierunki)
(plik: zal_2_28_Rysunek_nr_28_uch.pdf, rozmiar pliku: 23.4 MB)
Pobierz