Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Magdalena Gan,

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

 W dniu 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496). Zarządzeniem nr 1398/2018 z 21 sierpnia 2018 r. Prezydent m. st. Warszawy postanowił, że do zakresu działania Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy należy prowadzenie spraw wynikających z ww. ustawy, dotyczących urbanistyki i architektury.

W związku z powyższym, wnioski można składać w kancelarii Biura przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (parter).

 

 

Zgodnie z art. 10 ww. ustawy, kompletne wnioski wraz z załącznikami będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m. st. Warszawy w zakładce ogłoszenia i informacje. 

  

Lokalne standardy urbanistyczne

30 sierpnia 2018 warszawscy radni przyjęli lokalne standardy urbanistyczne na terenie stolicy. To kluczowy krok w kierunku ograniczenia negatywnych skutków ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Standardy te dotyczą przede wszystkim wysokości obiektów, dostępności szkół i przedszkoli, dostępu do infrastruktury, odległości od obiektów publicznych czy zieleni, standardów parkingowych, etc. Przyjęta przez Radę Warszawy uchwała weszła w życie 19.09.2018 r., w dniu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i jako akt prawa miejscowego jest bezwzględnie wiążąca dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców. Pomaga chronić miasto przed konsekwencjami niekontrolowanej zabudowy, nieuwzględniającej warszawskiej tożsamości i potrzeb mieszkańców.

- Chodzi o umożliwienie mieszkańcom zaspokajania codziennych potrzeb, czyli zapewnienie podstawowych usług, miejsc pracy i możliwości spędzania wolnego czasu, blisko domu. Wymaga to ukształtowania miasta zwartego, o policentrycznej strukturze z siecią centrów dzielnicowych i lokalnych - tłumaczy cel uchwalenia standardów Marlena Happach, architekt miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

 

Uchwała w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie m.st. Warszawy wraz z linkiem do opisanych poniżej aktów zmieniających znajduje się tutaj.

24 września 2020 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła zmianę lokalnych standardów urbanistycznych na terenie stolicy. Zmiana dotychczasowych standardów dotyczy przede wszystkim trzech głównych kwestii: 

  • doprecyzowania warunków dotyczących dostępności do terenów sportu, rekreacji i wypoczynku
  • korekty wskaźników parkingowych dla samochodów osobowych dla inwestycji mieszkaniowych obsłużonych w najlepszy sposób transportem zbiorowym
  • rezygnacji  z warunku dostępności do przedszkola (wynikająca ze zmiany ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości),

Przyjęta przez Radę Warszawy uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 7.10.2020 r. poz. 10091 i jako akt prawa miejscowego zmierza w kierunku zwiększenia jakości inwestycji dla przyszłych mieszkańców realizowanych w trybie specustawy mieszkaniowej.

  

Instrukcje Prezydenta m.st. Warszawy: 

Instrukcja Prezydenta m.st. Warszawy dotycząca negocjacji z inwestorami prywatnymi dotyczących spełnienia standardu edukacyjnego zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.


Instrukcja Prezydenta m.st. Warszawy dot. zasad prowadzenia dodatkowych konsultacji wniosków o lokalizację inwestycji realizowanych na podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

 

Pliki do pobrania

1. Instrukcja Prezydenta dot. negocjacji z inwestorami prywatnymi dot. spełnienia stand. edu. w ramach specustawy mieszkaniowej
(plik: Instrukcja Prezydenta dot. negocjacji.pdf, rozmiar pliku: 4.03 MB)
Pobierz
2. Instrukcja Prezydenta m.st. Warszawy dot. zasad prowadzenia dodatkowych konsultacji wniosków o lok. inwestycji mieszkaniowych
(plik: Instrukcja Prezydenta dot. konsultacji.pdf, rozmiar pliku: 5.56 MB)
Pobierz