Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany obowiązujące - Bemowo

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Linki  Organ uchwalający, nr i data uchwały Publikacja w dzienniku urzędowym Wyroki WSA i NSA oraz rozstrzygnięcia wojewody
1

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy zatwierdzonego uchwałą Rady Warszawy nr XXXV/199/92 z dnia 28 września 1992 r. w części dotyczącej: terenu ulicy Powstańców Śląskich pomiędzy ulicami: Piastów Śląskich - gen. Tadeusza Pełczyńskiego, w gminie Warszawa-Bemowo

tekst*
rysunek*
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Bemowo, nr VI/26/01 z dnia 12.04.2001 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 150 z dnia 23.07.2001 poz. 2106 wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 811/11 z dnia 7.07.2011
2 M.p.z.p. obszaru "Fort Bema - 1 Etap" położonego w rejonie ulic Obrońców Tobruku i Księcia Bolesława, w gminie Warszawa-Bemowo

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Bemowo, nr XIX/127/01 z dnia 6.12.2001 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 268 z dnia 11.12.2001 poz. 6857  
3 M.p.z.p. obejmujący teren ograniczony: od północy ul. Połczyńską, od zachodu granicą gminy Ożarów Mazowiecki, od południa granicą gminy Warszawa-Ursus i Warszawa-Włochy, od wschodu granicą gminy Warszawa-Centrum Dzielnica Wola, położonego w gminie Warszawa-Bemowo, zw. obszar "Mory, Karolin, Glinianki Sznajdra"

tekst
rysunek:
część 1
część 2
część 3
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Bemowo, nr V/29/02 z dnia 14.03.2002 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 129 z dnia 18.05.2002 poz. 2926  
4 M.p.z.p. obejmującego teren: "Park Górczewska", rejon ulicy Muszlowej - Czumy do osi ulicy Powstańców Śląskich, w gminie Warszawa-Bemowo

tekst rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Bemowo, nr XIII/78/02 z dnia 20.06.2002 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 231 z dnia 30.08.2002 poz. 5881  
5 M.p.z.p. ulicy Powstańców Śląskich w pasie drogowym o szerokości około 200 metrów (po ok. 100 metrów od osi jezdni) na odcinku: [Jana] Olbrachta - Połczyńska, w gminie Warszawa-Bemowo

tekst*
rysunek*
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Bemowo, nr XVIII/142/02 z dnia 5.09.2002 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 265 z dnia 11.10.2002 poz. 6827 wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1252/08 z dnia 30.09.2009 
6 M.p.z.p. "Fort Chrzanów", położonego w rejonie ul. Kopalnianej w gminie Warszawa-Bemowo

tekst rysunek legenda mapa

Rada Gminy Warszawa-Bemowo, nr XX/162/02 z dnia 9.10.2002 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 301 z dnia 21.11.2002 poz. 7921  
7 M.p.z.p. obszaru "Osiedle Przyjaźń - 1", w gminie Warszawa-Bemowo

tekst rysunek legenda mapa

Rada Gminy Warszawa-Bemowo, nr XX/166/02 z dnia 9.10.2002 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 301 z dnia 21.11.2002 poz. 7922  
8 M.p.z.p. przestrzennego obszaru "Centrum-Bolkowska" w Dzielnicy Bemowo

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XIII/169/2003 z dnia 12.06.2003 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 193 z dnia 18.07.2003 poz. 4913  
9 M.p.z.p. obszaru "Chrzanów 2"

tekst
tekst zmiany 
rysunek 
rysunek po zmianie 
legenda mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLIV/1053/2004 z dnia 16.12.2004 - uchwała zmieniona uchwałą nr XXXVI/894/2016 z dnia 20.10.2016

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 321 z dnia 31.12.2004 poz. 10680; 

zmiana:
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.11.2016 poz. 9665

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.215.2016.MO Woj. Mazowieckiego z dnia 22.11.2016
10 M.p.z.p. obszaru Jelonki - część I - rejon ulicy Górczewskiej

tekst*
rysunek*
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XXXI/780/2016 z dnia 7.07.2016 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6728 z dnia 15.07.2016 poz. 6728 Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.152.2016.MO Woj. Mazowieckiego z dnia 29.07.2016
11 M.p.z.p. obszaru Jelonki - część IV - rejon ulicy Synów Pułku

tekst* 
rysunek* 
mapa   

Rada m.st. Warszawy, nr XXXV/863/2016 z dnia 22.09.2016 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 6.10.2016 poz. 8584 Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.187.2016.MO Woj. Mazowieckiego z dnia 24.10.2016
12 M.p.z.p. obszaru Karolin Zachodni

tekst*
rysunek* 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LVI/1401/2017 z dnia 19.10.2017 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 31.10.2017 poz. 9661 Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.325.2017.MO Woj. Mazowieckiego z dnia 23.11.2017
13 M.p.z.p. Chrzanowa

tekst 
rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXXVII/1146/2020 z dnia 24.09.2020 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7.10.2020 poz. 10092  

 ____________
* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego rozstrzygnięcia wyroki sądowe