Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany obowiązujące - Mokotów

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Linki Organ uchwalający,
nr i data uchwały
Publikacja w dzienniku urzędowym Wyroki WSA i NSA oraz rozstrzygnięcia wojewody
1

M.p.z.p. Trasy Siekierkowskiej w obszarze Łuku Siekierkowskiego

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Centrum, nr 1032/LXVII/98 z dnia 18.06.1998 r.  Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 54 z dnia 9.09.1998 r. poz. 212   
2 M.p.z.p. rejonu ul. Bartyckiej

tekst* 
rysunek*:
część 1
część 2
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Centrum, nr 496/XXXVI/00 z dnia 28.08.2000 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 134 z dnia 9.11.2000 poz. 1277 wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 794/12
z dnia 6.09.2012
3 M.p.z.p. rejonu tzw. Dworca Południowego

tekst* 
rysunek* 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXVII/2422/2006 z dnia 22.06.2006 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 146 z dnia 28.07.2006 poz. 4800

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 496/13 
z dnia 4.10.2013 r.
,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 184/12 z dnia 10.07.2012, sprostowany postanowieniem WSA sygn. akt IV SA/Wa 184/12 z dnia 19.09.2012,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1973/14
z dnia 11.02.2015

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 717/20
z dnia 16.09.2020

4 M.p.z.p. rejonu skrzyżowania ul. Puławskiej z ciągiem ulic Racławicka - Dolna część I

tekst* 
rysunek* 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXXII/2739/2006 z dnia 10.10.2006 oraz zmiana (sprostowanie błędu drukarskiego) - uchwała nr XI/322/2007 z dnia 14.06.2007 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 230 z dnia 14.11.2006 poz. 8504 oraz nr 149 z dnia 1.08.2007 poz. 4065

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2002/14
z dnia 8.01.2015

wyrok NSA sygn. akt II OSK 673/15 z dnia 08.12.2016 r. (uchylono zaskarżony wyrok i przekazano do ponownego rozpatrzenia)

5

M.p.z.p. Osady Siekierki

tekst*
rysunek*
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XI/318/2007 z dnia 14.06.2007 oraz zmiana (sprostowanie błędu) - uchwała nr XVIII/587/2007 z dnia 8.11.2007

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 149 z dnia 1.08.2007 poz. 4064
oraz nr 253 z dnia 7.12.2007 poz. 7468

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1997/10
z dnia 28.01.2011,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1993/10
z dnia 28.01.2011

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 326/15 z dnia 10.09.2015,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2536/15 z dnia 4.12.2015,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 564/18 z dnia 25.05.2018

6 M.p.z.p. Parku Dolina Służewska

tekst rysunek mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XI/315/2007 z dnia 14.06.2007 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 149 z dnia 1.08.2007 poz. 4061

Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1997/13 z dnia 28.01.2011 r.

(uchwała unieważniona w części)

Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1993/10 z dnia 28.01.2011 r.

(uchwała unieważniona w części) 

Wyrok WSA sygn.akt IV SA/Wa 326/15 z dnia 10.09.2015 r.

(uchwała unieważniona w części)

Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2536/15 z dnia 04.12.2015 r.

(uchwała unieważniona w części)    

7 M.p.z.p. Stegien

tekst rysunek mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXXIV/1020/2008 z dnia 29.05.2008 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 110 z dnia 1.07.2008 poz. 3960  
8 M.p.z.p. rejonu pod Skocznią - część I

tekst*
rysunek*
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLII/1299/2008 z dnia 23.10.2008 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 210 z dnia 5.12.2008 poz. 8300

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 539/09
z dnia 16.07.2009,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 670/10
z dnia 8.06.2010,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2027/10
z dnia 12.01.2011

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 964/19
z dnia 13.09.2019

9 M.p.z.p. rejonu Służewca Wschodniego

tekst* 
rysunek*: część 1
część 2
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LVI/1705/2009 z dnia 18.06.2009 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 122 z dnia 29.07.2009 poz. 3577

Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2521/14 z dnia 12.06.2015 

(uchwała unieważniona w części)

Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1565/17 z dnia 07.02.2018 r.

(uchwała unieważniona w części)

10** M.p.z.p. Pola Mokotowskiego

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LVII/1706/2009 z dnia 18.06.2009 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 123 z dnia 30.07.2009 poz. 3607  
11 M.p.z.p. 
rejonu Starego Mokotowa 
[zob. też zmiany tego planu dla kwartałów: E11, E12G9I7] 

tekst*
rysunek* 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXX/2187/2010 z dnia 14.01.2010 oraz zmiana (sprostowanie błędu) - uchwała nr LXXXVI/2534/2010
z dnia 15.07.2010
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 38 z dnia 22.02.2010 poz. 525 i nr 174 z dnia 8.10.2010 poz. 4422

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1429/10
z dnia 5.11.2010,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 464/11
z dnia 27.06.2011

12 M.p.z.p.
terenów przyskarpowych w rejonie ul. Merliniego część I

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XCIII/2735/2010 z dnia 21.10.2010 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 207 z dnia 12.12.2010 poz. 6564  
13 M.p.z.p. rejonu skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XCIV/2807/2010 z dnia 9.11.2010 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 207 z dnia 12.12.2010 poz. 6567  
14

M.p.z.p. rejonu Ksawerowa

tekst* 
rysunek* 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XCIV/2818/2010 z dnia 9.11.2010 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 208 z dnia 13.12.2010 poz. 6598 wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 438/16 z dnia 16.06.2016 
15

M.p.z.p. Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Cybernetyki część I

tekst* 
rysunek* 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXIX/625/2011 z dnia 15.12.2011 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 239 z dnia 30.12.2011 poz. 8507

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1579/14
z dnia 4.11.2014,

wyrok WSA sygn akt IV SA/Wa 1978/17 z dnia 11.09.2018

16

M.p.z.p. Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Konstruktorskiej

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLVII/1271/2012 z dnia 22.11.2012 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 22.12.2012 poz. 8628  
17**

M.p.z.p. rejonu placu Unii Lubelskiej – część północna

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LIV/1534/2013 z dnia 18.04.2013 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.06.2013 poz. 6787  
18

M.p.z.p. obszaru Sadyby Północnej - część pierwsza

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXVIII/1817/2013 z dnia 17.10.2013 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26.11.2013 poz. 12259  
19

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Madalińskiego w kwartale I7

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXXII/2076/2014 z dnia 15.05.2014 

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 3.06.2014 poz. 5525   
20

[unieważniona] Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w kwartale G9MW(U)

tekst 
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XCI/2324/2014 z dnia 25.09.2014

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.10.2014 poz. 9743 stwierdzenie nieważności uchwały: Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.153.2014.MO z dnia 29.10.2014 
21

M.p.z.p. obszaru Miasto-Ogród-Sadyba - część I

tekst*
rysunek* 
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XCII/2350/2014 z dnia 16.10.2014

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 27.11.2014 poz. 10697

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.164.2014.MO z dnia 20.11.2014,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 3881/15 z dnia 3.03.2016 (uchylający część ww. rozstrzygnięcia)

22

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul. Puławską i ul. Sandomierską w kwartale E11 i E12

tekst 
rysunek 
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XCIII/2381/2014 z dnia 30.10.2014 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5.12.2014 poz. 11232  
23

M.p.z.p. Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego

tekst* 
rysunek* 
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XCIII/2382/2014 z dnia 30.10.2014 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5.12.2014 poz. 11233

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.181.2014.MO z dnia 1.12.2014 (nieważność części ustaleń)

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 429/15 z dnia 24.04.2015

wyrok NSA sygn. akt II OSK 2008/15 z dnia 19.10.2015,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 3408/15 z dnia 13.04.2016

24

M.p.z.p. rejonu Sielce-Beethovena

tekst* 
rysunek* 
mapa 

Rada m.st. Warszawy, 
nr XCIV/2412/2014 z dnia 6.11.2014
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.12.2014 poz. 11578

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.202.2014.MO z dnia 11.12.2014 (nieważność części ustaleń)

Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 510/15 z dnia 27.04.2015 r.

25

M.p.z.p. obszaru Sielc - część II a

tekst
rysunek
mapa 

Rada m.st. Warszawy,
nr XXVI/654/2016 z dnia 21.04.2016
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 9.05.2016 poz. 4476  
26

M.p.z.p. Sadyby Północnej - część II 

tekst*
rysunek*
mapa 

Rada m.st. Warszawy,
nr LVI/1403/2017 z dnia 19.10.2017
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 31.10.2017 poz. 9663 

rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.321.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.11.2017 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 21.11.2017, poz. 10589);

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 164/18 z dnia 12.06.2018 (uchylenie części zapisów rozstrzygnięcia nadzorczego);

wyrok NSA sygn. akt II OSK 2603/18 z dnia 5.12.2018 (uchylenie części zapisów rozstrzygnięcia nadzorczego)

27

M.p.z.p. rejonu ul. Nehru

tekst*
rysunek* 
mapa 

Rada m.st. Warszawy,
nr LVI/1402/2017 z dnia 19.10.2017
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 31.10.2017 poz. 9662  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.322.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.11.2017 (Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego z dnia 21.11.2017, poz. 10590).
28

M.p.z.p. rejonu Augustówki - część I - w rejonie ul. Antoniewskiej

tekst
rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr IX/162/2019 z dnia 7.03.2019 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.03.2019 poz. 3623   
29

M.p.z.p. Czerniakowa Południowego

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XV/349/2019 z dnia 4.07.2019 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.07.2019 poz. 9006  
30

M.p.z.p. rejonu Placu Unii Lubelskiej - część południowa

tekst
rysunek
mapa
Rada m.st. Warszawy, nr XLIII/1304/2021 z dnia 14.01.2021 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 25.01.2021 poz. 611  

 __________

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 
** plan miejscowy obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy Mokotów