Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany obowiązujące - Praga-Południe

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Linki Organ uchwalający,
nr i data uchwały
Publikacja w dzienniku urzędowym Wyroki WSA i NSA oraz rozstrzygnięcia wojewody
1 M.p.z.p. rejonu ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej

tekst* 
rysunek*
legenda mapa

Rada Gminy Warszawa-Centrum, nr 143/VIII/99 z dnia 29.04.1999 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 59 z dnia 12.07.1999 poz. 2082 Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 325/19 z dnia 22.05.2019
2

M.p.z.p. obszaru Saskiej Kępy

tekst ujednolicony 
rysunek ujednolicony 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXXIII/2764/2006 z dnia 19.10.2006, zmieniona (sprostowanie błędów) uchwałą nr VIII/139/2011 z dnia 27.01.2011 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 227 z dnia 9.11.2006 poz. 8461 oraz nr 19 poz. 632 z dnia 18.02.2011  
3

M.p.z.p. rejonu ulicy Zamienieckiej

tekst
rysunek legenda mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLIII/1341/2008 z dnia 13.11.2008 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 217 z dnia 16.12.2008 poz. 9258  
4

M.p.z.p. obszaru Gocławka Północnego

tekst* i rysunek* [spakowany] 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XC/2662/2010 z dnia 23.09.2010 oraz (uchwała uzupełniająca) nr XCIV/2803/2010 z dnia 09.11.2010

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 201 z dnia 4.12.2010 poz. 5771 oraz nr 201 z dnia 4.12.2010 poz. 5782  
5**

M.p.z.p. rejonu Dworca Wschodniego

tekst
rysunek mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XCIII/2737/2010 z dnia 21.10.2010 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 214 z dnia 22.12.2010 poz. 7211  
6** M.p.z.p. obszaru węzeł Marsa-Płowiecka

tekst* 
rysunek* 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLVIII/1305/2012 z dnia 13.12.2012 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 2.01.2013 poz. 7 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.250.2012.MO z dnia 18.01.2013
7 M.p.z.p. obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXV/1938/2014 z dnia 30.01.2014 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7.02.2014 poz. 1272  
8 M.p.z.p. rejonu Stadionu Narodowego

tekst 
rysunek
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XCII/2349/2014 z dnia 16.10.2014 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 6.11.2014 poz. 10696  
9 M.p.z.p. rejonu Ronda Wiatraczna – część I

tekst 
rysunek 
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XCIV/2413/2014 z dnia 6.11.2014 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.12.2014 poz. 11580  
10 M.p.z.p. rejonu Ronda Wiatraczna – część II

 

tekst*
rysunek* 
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XXIII/566/2016 z dnia 28.01.2016 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 29.02.2016 poz. 1992  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.23.2016.MO z dnia 23.02.2016

tekst
rysunek 
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XLVII/1134/2017 z dnia 6.04.2017 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 21.04.2017 poz. 4053  
11

M.p.z.p. nieruchomości przy ul. Fundamentowej 38/42 

 

tekst
rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr L/1218/2017 z dnia 8.06.2017 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.06.2017 poz. 5415  
12

M.p.z.p. nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70

tekst
rysunek 
mapa
Rada m.st. Warszawy, nr L/1219/2017 z dnia 8.06.2017 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.06.2017 poz. 5416  
13

M.p.z.p. rejonu Ostrobramskiej część III

tekst
rysunek
mapa
Rada m.st. Warszawy, nr LXXIII/2063/2018 z dnia 30.08.2018 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.09.2018 poz. 8878  
14

M.p.z.p. ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej - część I

tekst 

rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXIV/2089/2018 z dnia 27.09.2018 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5.10.2018 poz. 9433  
15

M.p.z.p. obszaru po północnej i południowej stronie ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część II

tekst
rysunek 
mapa

Rada m.st.
Warszawy, nr VII/91/2019
z dnia 14.02.2019
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26.02.2019 poz. 2576  
16

M.p.z.p. rejonu ul. Ostrobramskiej część II

tekst
rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XIX/466/2019 z dnia 26.09.2019 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 8.10.2019 poz. 11638  

__________

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania i rozstrzygnięcia nadzorcze 

** plan miejscowy obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy Praga Południe