Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany obowiązujące - Rembertów

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Linki Organ uchwalający,
nr i data uchwały
Publikacja w dzienniku urzędowym Wyroki WSA i NSA oraz rozstrzygnięcia wojewody
1

M.p.z.p. Nowego Rembertowa w gminie Warszawa-Rembertów

tekst
mapa

Rada Gminy Warszawa-Rembertów, nr 393/XXXIV/98 z dnia 21.04.1998

Dz. Urz. Woj. Warszawskiego nr 51 z dnia 3.09.1998 poz. 183  
2

M.p.z.p. obszaru nr 1 - „al. gen. Antoniego Chruściela «Montera»”

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Rembertów, nr 404/XXXVI/98 z dnia 10.06.1998 zmieniona uchwałą nr 28/V/99 z dnia 03.02.1999 (m.in. zmiana nazw ulic w tytule i treści planu i wyłączenie działek)

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 91 z dnia 16.08.2000 poz. 902 i 903  
3

M.p.z.p. obszaru Nowa Wygoda - Kawęczyn Południowy - Olszynka Grochowska

tekst
mapa

Rada Gminy Warszawa-Rembertów, nr 457/XXXVII/98 z dnia 18.06.1998, zmieniona uchwałą nr 149/XX/2000 z dnia 31.01.2000

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 22 z dnia 17.02.2000 poz. 139 i 140  
4

M.p.z.p. obszaru nr 2 „Kordiana” 
[zob. też zmiana tego planu - poz. 5] 

tekst* 
rysunek*
legenda
mapa

Rada Gminy Warszawa-Rembertów, nr 282/XXXVI/01 z dnia 1.03.2001

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 53 z dnia 28.03.2001 poz. 501

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2105/05
z dnia 18.04.2006,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 590/08
z dnia 28.11.2008,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 805/08
z dnia 28.11.2008,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 624/08
z dnia 17.12.2008

5

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 2 „Kordiana” w obrębie 3-09-20 na terenie działek o numerach ewidencyjnych 116; 115; 17; 117; 118; 25/2

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XIII/171/2003 z dnia 12.06.2003

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
nr 193 z dnia 18.07.2003 poz. 4915

 
6

M.p.z.p. obszaru „Grzybowa - Działyńczyków”

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXX/603/2004 z dnia 13.05.2004

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
nr 130 z dnia 31.05.2004 poz. 3166
 
7

M.p.z.p. obszaru przy ul. Strycharskiej

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXI/721/2007 z dnia 20.12.2007

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
nr 12 z dnia 8.02.2008 poz. 414
 
8

M.p.z.p. obszaru Mokry Ług

tekst* 
rysunek*
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XCIII/2734/2010 z dnia 21.10.2010

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
nr 214 z dnia 22.12.2010 poz. 7209

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 178/11
z dnia 17.03.2011,

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 453/11
z dnia 21.06.2011

9

M.p.z.p. obszaru Zygmuntówki

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XCIV/2816/2010 z dnia 9.11.2010

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
nr 208 z dnia 13.12.2010 poz. 6596
 
10

M.p.z.p. obszaru Karolówki

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr X/198/2019 z dnia 28.03.2019

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.04.2019 poz. 4918  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr WNP-I.4131.63.2019.MO (stwierdzenie nieważności w części)
11

M.p.z.p. terenu Starego Rembertowa

tekst rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XIII/270/2019 z dnia 30.05.2019

 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 poz. 7919  

 _______________________
* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego wyroki sądowe