Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Praga-Południe

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data)

Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1

M.p.z.p. rejonu Kamionka - część I

mapa

nr XXX/952/2008 z dnia 8.05.2008;

nr XLVI/1435/2008 z dnia 18.12.2008 
(zmiana granic planu),
nr XCIV/2802/2010 z dnia 9.11.2010 
(sprostowanie błędu)
nr XXXI/782/2016 z dnia 7.07.2016 
(podział na części)

MPPPiSR

Faza projektu planu - w trakcie

I wyłożenie: 20.04.2011 r. - 20.05.2011 r. 

(wykaz uwag)

II wyłożenie: 27.08.2012 r. - 21.09.2012 r.

(wykaz uwag)

III wyłożenie: 30.12.2013 r. - 31.01.2014 r.

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

2

M.p.z.p. rejonu Kamionka - część II

mapa

nr XXX/952/2008 z dnia 8.05.2008;

nr XLVI/1435/2008 z dnia 18.12.2008 
(zmiana granic planu),
nr XCIV/2802/2010 z dnia 9.11.2010 
(sprostowanie błędu)
nr XXXI/782/2016 z dnia 7.07.2016 
(podział na części)

MPPPiSR

Faza uzgodnień - w trakcie

I wyłożenie: 20.04.2011 r. - 20.05.2011 r. 

(wykaz uwag)

II wyłożenie: 27.08.2012 r. - 21.09.2012 r.

(wykaz uwag)

III wyłożenie: 30.12.2013 r. - 31.01.2014 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

3

M.p.z.p. rejonu Kamionka - część III

mapa

nr XXX/952/2008 z dnia 8.05.2008;

nr XLVI/1435/2008 z dnia 18.12.2008 
(zmiana granic planu),
nr XCIV/2802/2010 z dnia 9.11.2010 
(sprostowanie błędu)
nr XXXI/782/2016 z dnia 7.07.2016 
(podział na części)

MPPPiSR

Faza projektu planu - w trakcie

I wyłożenie: 20.04.2011 r. - 20.05.2011 r. 

(wykaz uwag)

II wyłożenie: 27.08.2012 r. - 21.09.2012 r. 

(wykaz uwag)

III wyłożenie: 30.12.2013 r. - 31.01.2014 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

4

M.p.z.p. rejonu ul. Podskarbińskiej - część I

mapa

nr XII/198/2011 z dnia 17.03.2011

nr XVII/419/2019 z dnia 29.08.2019

MPPPiSR

Faza uchwalenia - w trakcie

I wyłożenie: 09.03.2020 r. - 08.05.2020 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2021 r. (I kwartał)

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

5

M.p.z.p. rejonu ul. Podskarbińskiej - część II

mapa

nr XII/198/2011 z dnia 17.03.2011

nr XVII/419/2019 z dnia 29.08.2019

MPPPiSR

Faza wyłożenia - w trakcie

I wyłożenie: 25.03.2021 r. - 15.04.2021 r.

prognozowane uchwalenie:
2021 r.

stan aktualizacji:
22.03.2021 r.

6

M.p.z.p. rejonu ul. Podskarbińskiej - część III

mapa

nr XII/198/2011 z dnia 17.03.2011

nr XVII/419/2019 z dnia 29.08.2019

MPPPiSR

Faza koncepcji - zakończona

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

7

M.p.z.p. rejonu ul. Podskarbińskiej - część IV

mapa

nr XII/198/2011 z dnia 17.03.2011

nr XVII/419/2019 z dnia 29.08.2019

MPPPiSR

Faza koncepcji - zakończonaprognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

8

M.p.z.p. rejonu ul. Chłopickiego

mapa

nr XXXII/749/2012 z dnia 23.02.2012  

Faza projektu planu - zakończona

prognozowane uchwalenie:
2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

9

M.p.z.p. rejonu ul. Ostrobramskiej część I

mapa

nr XXXVI/894/2012 z dnia 17.05.2012

nr LIV/1312/2017 z dnia 31.08.2017 

 

Faza uzgodnień - zakończona

I wyłożenie: 03.03.2016 r. - 04.04.2016 r. 

(wykaz uwag)

(korekta wykazu uwag)

prognozowane uchwalenie:
2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

10

M.p.z.p. rejonu ul. Ostrobramskiej część IV

mapa

nr XXXVI/894/2012 z dnia 17.05.2012

nr LIV/1312/2017 z dnia 31.08.2017 

 

Faza uzgodnienia - zakończona

I wyłożenie: 03.03.2016 r. - 04.04.2016 r. 

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

11

M.p.z.p. osiedla Gocław Lotnisko

mapa

nr XCIII/2377/2014 z dnia 30.10.2014 BPRW SA

Faza uzgodnienia - w trakcie

prognozowane uchwalenie:
2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

12

M.p.z.p. obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego

mapa

nr XCIV/2426/2014 z dnia 6.11.2014

nr XX/609/2019 z dnia 28.11.2019 (zmiana granic)

FUGA Jan Kempa/ Budplan Sp. z o. o.

Faza uzgodnień - w trakcie

zbieranie wniosków do dnia 28.05.2018 r.

prognozowane uchwalenie:
2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

13

M.p.z.p. obszaru Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego

mapa

nr XIX/456/2015 z dnia 5.11.2015 MPPPiSR

Faza koncepcji - w trakcie

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

14

M.p.z.p. ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej - część II

mapa

nr XIX/457/2015 z dnia 5.11.2015

nr L/1221/2017 z dnia 8.06.2017

MPPPiSR

Faza koncepcji - zakończona

prognozowane uchwalenie:
2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

15

M.p.z.p. rejonu Parku Skaryszewskiego

mapa

nr LXII/1671/2018 z dnia 1.03.2018

MPPPiSR

Faza wyłożenia - w trakcie

zbieranie wniosków do dnia 13.02.2020 r.

I wyłożenie: 16.04.2021 r. - 10.05.2021 r.

prognozowane uchwalenie:
2021 r.

stan aktualizacji:
13.04.2021 r.

16

M.p.z.p. rejonu Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych

mapa

nr VII/94/2019 z dnia 14.02.2019 MPPPiSR

prognozowane uchwalenie:
2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

 Legenda

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Praga-Południe udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Praga, tel. 22 44 323 39, 22 44 323 34, 22 44 323 37, 22 44 324 02.

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Praga-Południe