Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany w trakcie sporządzania - Śródmieście

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

 

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

odnośnik do mapy z lokalizacją planu w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu (nr uchwały, data);

uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu - nr uchwały, data) 


Nazwa wykonawcy

Etap sporządzania;

prognozowane uchwalenie

1*

M.p.z.p. obszaru Sielc - część I

mapa

nr LXXVII/2419/2006 z dnia 22.06.2006;

nr LXXVI/1962/2014 z dnia 13.02.2014 (podział)
nr XXVI/655/2016 z dnia 21.04.2016 (podział) 

MPPPiSR

Faza wyłożenia - w trakcie

I wyłożenie: 15.09.2008 r. - 15.10.2008 r. 

(wykaz uwag)

II wyłożenie: 08.04.2013 r. - 08.05.2013 r. 

(wykaz uwag)

III wyłożenie: 23.04.2018 r. - 23.05.2018 r. 

(wykaz uwag)

IV wyłożenie: 24.02.2020 r. - 24.04.2020 r.

prognozowane uchwalenie: 2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

2

M.p.z.p. Powiśla Północnego

mapa

nr LXXXIII/2767/2006 z dnia 19.10.2006

nr XXXV/1070/2020 z dnia 27.08.2020 (zmiana granic)

MPPPiSR

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

3

M.p.z.p. okolic tzw. Ściany Wschodniej

mapa

nr XLIX/1499/2009 z dnia 5.02.2009 (uchylona);
nr LVI/1593/2013 z dnia 23.05.2013 (uchylona);

nr LXI/1672/2013 z dnia 11.07.2013

MPPPiSR

Faza wyłożenia - w trakcie

I wyłożenie: 16.11.2015 r. - 16.12.2015 r.

prognozowane uchwalenie: 2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

4

M.p.z.p. w rejonie Parku Traugutta - część zachodnia

mapa

nr LVIII/1779/2009 z dnia 9.07.2009;
nr XXXVI/896/2016 z dnia 20.10.2016 (podział)
nr XI/224/2019 z dnia 11.04.2019 (sprostowanie błędu) 
nr XXXVII/1147/2020 z dnia 24.09.2020 (zmiana granic)

MPPPiSR

Faza projektu planu - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

5

M.p.z.p. w rejonie Parku Traugutta - część wschodnia

mapa

nr LVIII/1779/2009 z dnia 9.07.2009;
nr XXXVI/896/2016 z dnia 20.10.2016 (podział); 
nr XI/224/2019 z dnia 11.04.2019 (sprostowanie błędu)

nr XXXVII/1147/2020 z dnia 24.09.2020 (zmiana granic)

MPPPiSR

Faza wyłożenia - w trakcie

I wyłożenie: 21.02.2020 r. - 20.03.2020 r.

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie: 2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

6

M.p.z.p. rejonu Powiśla Południowego

mapa

nr LXVI/2060/2009 z dnia 5.11.2009

nr LXXIII/2069/2018 z dnia 30.08.2018 (korekta granic)

Dawos Sp. z o. o. 

Faza wyłożenia - w trakcieI wyłożenie: 03.02.2014 r. - 05.03.2014 r. 

(wykaz uwag)

II wyłożenie: 15.11.2017 r. - 18.12.2017 r. 

(wykaz uwag)

III wyłożenie:  07.06.2021 r. - 02.07.2021 r.

 

prognozowane uchwalenie: 2021 r.

stan aktualizacji:
30.05.2021 r.

7

M.p.z.p. rejonu placu Grzybowskiego

mapa

nr LXXXVIII/2598/2010 z dnia 26.08.2010 Dawos Sp. z o. o. 

Faza uzgodnień - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

8

M.p.z.p. rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego - część I

mapa

nr XXVII/549/2011 z dnia 17.11.2011;
nr XLV/1090/2017 z dnia 16.03.2017 (podział) 
MPPPiSR

Faza projektu planu - zakończona

prognozowane uchwalenie: 2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

9

M.p.z.p. rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego - część II

mapa

nr XXVII/549/2011 z dnia 17.11.2011;
nr XLV/1090/2017 z dnia 16.03.2017 (podział) 
MPPPiSR

Faza wyłożenia - w trakcie.

I wyłożenie: 12.11.2019 r. - 13.12.2019 r.

prognozowane uchwalenie: 2021 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

10*

M.p.z.p. Osi Saskiej

mapa

nr LXVIII/1818/2013 z dnia 17.10.2013

MPPPiSR

Faza koncepcji - w trakcie

prognozowane uchwalenie: 2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

11*

M.p.z.p. Muranowa - część wschodnia

mapa 

nr LXXXIX/2243/2014 z dnia 28.08.2014 Dawos Sp. z o. o. 

Faza wyłożenia - w trakcie

Zbieranie wniosków do dnia 19.12.2016 r.

I wyłożenie: 23.11.2020 r. - 13.12.2020 r.

prognozowane uchwalenie: 2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

12

M.p.z.p. nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16

mapa

nr XC/2312/2014 z dnia 11.09.2014 MPPPiSR

Faza wyłożenia - w trakcie

I wyłożenie: 24.04.2017 r. - 24.05.2017 r. 

(wykaz uwag)

II wyłożenie: 26.10.2017 r. - 27.11.2017 r.

(wykaz uwag)

III wyłożenie: 29.06.2018 r. - 30.07.2018 r.

prognozowane uchwalenie: 2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

 

13

M.p.z.p. rejonu Starego Miasta

mapa

nr XCII/2354/2014 z dnia 16.10.2014;
nr XXXIII/826/2016 z dnia 25.08.2016 (zmiana skali planu)  
Dawos Sp. z o. o.

Faza projektu planu - w trakcie

zbieranie wniosków do dnia 22.01.2020 r.

prognozowane uchwalenie: 2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

14

M.p.z.p. dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego

mapa 

nr XIV/285/2015 z dnia 9.07.2015 MPPPiSR

Faza uchwalenia - w trakcie

I wyłożenie: 03.02.2020 r. - 03.03.2020 r.

(wykaz uwag)

II wyłożenie: 26.10.2020 r. - 15.11.2020 r.

(wykaz uwag)

prognozowane uchwalenie: 2021 r.

stan aktualizacji:
22.03.2021 r.

15 

M.p.z.p. rejonu Parku Ujazdowskiego

mapa 

nr LI/1245/2017 z dnia 22.06.2017   MPPPiSR

Faza projektu planu - w trakcie

zbieranie wniosków do dnia 18.01.2017 r.

prognozowane uchwalenie: 2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

16

M.p.z.p. rejonu ulicy Szwoleżerów

mapa

nr LVI/1406/2017 z dnia 19.10.2017 MPPPiSR

Faza koncepcji - w trakcie

zbieranie wniosków do dnia 26.06.2018 r.

prognozowane uchwalenie: 2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

17

M.p.z.p. rejonu okolic Ogrodu Krasińskich 

mapa

nr LXVII/1856/2018 z dnia 24.05.2018 Budplan Sp. z o.o.

Faza uzgodnień - w trakcie

zbieranie wniosków do dnia 30.04.2019 r.

prognozowane uchwalenie: 2022 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

18

M.p.z.p. rejonu Dworca Centralnego

mapa

nr LXXV/2130/2018 z dnia 18.10.2018  

Faza zbierania wniosków - w trakcie

zbieranie wniosków do dnia 15.01.2021 r.

prognozowane uchwalenie: 2024 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

19

M.p.z.p. rejonu Mariensztatu

mapa

nr X/200/2019 z dnia 28.03.2019 FUGA Jan Kempa

Faza projektu planu - w trakcie

zbieranie wniosków do dnia 22.01.2020 r.

procedura bez Fazy koncepcji.

prognozowane uchwalenie: 2023 r.

stan aktualizacji:
25.01.2021 r.

20

M.p.z.p. rejonu Nowego Miasta

mapa

nr XXX/862/2020 z dnia 14.05.2020 Marta Szejnfeld

Faza wniosków - w trakcie

Zbieranie wniosków do dnia 17.06.2021 r.

prognozowane uchwalenie: 2023 r.

stan aktualizacji:
13.04.2021 r.

21

M.p.z.p. rejonu ulicy Agrykola

mapa

nr XXXII/975/2020 z dnia 02.07.2020 KANON Grzegorz Chojnacki

Faza wniosków - w trakcie

Zbieranie wniosków do dnia 23.03.2021 r.

prognozowane uchwalenie: 2023 r.

stan aktualizacji:
30.05.2021 r.

_________

* projekt planu miejscowego obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy

 Legenda

 

Informacji o procedurach planistycznych prowadzonych w dzielnicy Śródmieście udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Centrum, tel. 22 44 315 98, 22 44 323 27, 22 44 324 03, 22 44 324 37.

Zobacz też: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dzielnicy Śródmieście