Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Tekst studium

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Wydział Polityki Przestrzennej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, 29 listopada 2011 - 11:39


Tekst studium - załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/1667/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. - ujednolicona forma załącznika nr 1 do uchwały nr LXXX/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r. z wyróżnieniem zmian wprowadzanych odrębnymi uchwałami Rady m.st. Warszawy - dostępny jest w jednym pliku pdf (86 MB, odnośnik niżej).

Część wstępna zawiera:

Część I. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (rozdziały I–XI, zmniejszone rysunki 1-13) obejmuje rozdziały:

Część II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (rozdziały XII–XXV, zmniejszone rysunki 14-28) obejmuje rozdziały:

Podsumowanie